MENU
novinky-a-odbornici

Až 20 percent detí sa stretlo s negatívnymi poznámkami na svoje zuby. Môžete tomu zabrániť

Zubár v niektorých prípadoch pošle k čeľustnému ortopédovi už 4- až 6-ročné dieťa.
Novinky a odborníci

Až 20 percent detí sa stretlo s negatívnymi poznámkami na svoje zuby. Môžete tomu zabrániť

Čeľustný ortopéd dokáže s krivými zubami „zázraky“, treba ho však navštíviť včas. Ak vás k nemu neposlal zubný lekár, môžete si ho vyhľadať aj sami, poradíme vám ako a kde.

Počet preventívnych prehliadok u zubných lekárov stále klesá, ročne ju absolvuje už len zhruba každý druhý pacient. Slovenská komora zubných lekárov potvrdzuje, že tento negatívny trend je dlhodobý a za posledných 10 rokov odhaduje pokles preventívnych prehliadok až o 20 percent. Na rovnaký problém upozorňuje aj Slovenská ortodontická spoločnosť, ktorá predovšetkým u detí pozoruje ako následok zanedbanej prevencie aj vysoký počet čeľustno-ortopedických anomálií. U detí pritom možno dosiahnuť oveľa lepšie výsledky a v kratšom čase, ako to býva v prípade dospelých.

Nejde len o krivé zuby

Podľa slov prezidenta Slovenskej ortodontickej spoločnosti Dr. med. dent. Mariána Saba sa Národné centrum zdravotníckych informácií zaoberá čeľustnou ortopédiou len okrajovo. Zaujímavé výsledky však priniesla štúdia, ktorú realizovala Katedra čeľustnej ortopédie SZU. „Zamerali sme sa na kategóriu 12-ročných detí a zistili sme, že až 28 percent detí potrebuje liečbu strojčekom, či už fixným alebo snímateľným, zo zdravotných dôvodov. V praxi to znamená, že nešlo len o estetický problém. Dôvodom bol najmä vážne porušený systém fungovania zhryzu, chrupu, kĺbov alebo iná funkčná porucha. Čo je však alarmujúce, ukázalo sa, že len približne len jedna pätina z týchto detí sa lieči u čeľustného ortopéda,“ upozorňuje odborník.

Správny čas aj miesto

Pozitívnou informáciou však je, že ak rodičia chodia s deťmi 2-krát ročne k zubnému lekárovi na preventívnu prehliadku, zachytí sa až 80 percent prípadov, ktoré si vyžadujú návštevu špecialistu a ďalšiu liečbu. Ideálne je, ak zubný lekár už od troch rokov dieťaťa sleduje, či sú jeho zuby v správnom čase na správnom mieste. „Stáva sa, že v niektorých prípadoch pošle k čeľustnému ortopédovi už 4- až 6-ročné dieťa. Väčšinou to však býva vo veku 7 až 8 rokov. Tínedžerský vek je už naozaj zlomovým obdobím, kedy sa naše možnosti liečby začínajú vzhľadom na ukončený vývoj trvalého chrupu komplikovať,“ vysvetľuje čeľustný ortopéd Dr. med. dent. Marián Sabo.

Dnes, žiaľ, úplne absentuje povedomie, že pekné zuby sú v prvom rade zdravé, správne postavené a funkčné zuby a čeľuste,“ zdôrazňuje prezident Slovenskej ortodontickej spoločnosti Dr. med. dent. Marián Sabo.Dnes, žiaľ, úplne absentuje povedomie, že pekné zuby sú v prvom rade zdravé, správne postavené a funkčné zuby a čeľuste,“ zdôrazňuje prezident Slovenskej ortodontickej spoločnosti Dr. med. dent. Marián Sabo.
Dnes, žiaľ, úplne absentuje povedomie, že pekné zuby sú v prvom rade zdravé, správne postavené a funkčné zuby a čeľuste,“ zdôrazňuje prezident Slovenskej ortodontickej spoločnosti Dr. med. dent. Marián Sabo.
Zdroj: Lenka Imrichová

Nevystavte ich výsmechu

Zdravie je prvoradé, no v dnešnej dobe sociálnych sietí je potrebné brať do úvahy aj fakt, že krivé zuby môžu negatívne ovplyvniť aj psychiku dieťaťa.  Zo štúdie vyplynulo, že už 12-ročné deti vnímajú svoj výzor citlivo a uvedomujú si, že vzhľad zubov vplýva nielen na ich sebavedomie, ale aj na to, ako ich vníma okolie. Až 20 percent detí sa stretlo s negatívnymi poznámkami na vzhľad svojich zubov, štvrtina z nich zažila dokonca výsmech. A tu môže pomôcť priamo rodič, ktorý dieťa včas dovedie na preventívnu prehliadku alebo rovno na konzultáciu k čeľustnému ortopédovi. „Určite nejde len o estetickú záležitosť, problémom ktorý s krivými zubami často súvisí, môže byť napríklad aj horšia výslovnosť. Dnes, žiaľ, úplne absentuje povedomie, že pekné zuby sú v prvom rade zdravé, správne postavené a funkčné zuby a čeľuste,“ zdôrazňuje prezident Slovenskej ortodontickej spoločnosti.

Viac než strojček

Ďalším rizikovým faktorom je podľa M. Saba aj nízke povedomie o tom, že liečba strojčekom patrí výlučne do rúk čeľustného ortopéda. Aj preto Slovenská ortodontická spoločnosť spúšťa webstránku Viac než strojček, v rámci ktorej si každý môže vyhľadať certifikovaného čeľustného ortopéda najbližšie k svojmu bydlisku. Súčasťou webstránky sú aj články a ďalšie informácie, ktorých autormi sú odborníci z odboru čeľustnej ortopédie. „Je dôležité bojovať proti skresleným predstavám o účele a priebehu čeľustno-ortopedickej liečby a zároveň ľuďom zjednodušiť prístup ku kompetentným špecialistom. Na dosiahnutí spomínaného pekného úsmevu totiž  musí často spolupracovať celý tím. Okrem zubného lekára a čeľustného ortopéda aj chirurg, ORL špecialista či logopéd,“ hovorí Marián Sabo.

Krivé zuby môžu negatívne ovplyvniť aj psychiku dieťaťa.Krivé zuby môžu negatívne ovplyvniť aj psychiku dieťaťa.
Krivé zuby môžu negatívne ovplyvniť aj psychiku dieťaťa.
Zdroj: Lenka Imrichová

Reálne ciele

Hoci väčšine ľudí pri slove strojček naskočí predstava neestetických želiezok, už dávno tomu nie je tak. Dnes sa  pri liečbe využívajú keramické zámky či „neviditeľné“ dlahové aparáty. Odborníci sa snažia všetko presunúť dovnútra úst, aby boli strojčeky čo najmenej viditeľné, pohodlné a dieťa neobmedzovali.  No hoci technológie napredujú míľovými krokmi, liečebné plány nemožno zveriť len technike. Niekedy totiž nasimuluje veci, ktoré nie sú reálne dosiahnuteľné. „Hovorí sa, že papier znesie všetko, ale počítač toho znesie ešte viac. Faktom však je, že počítač nevie, aká je situácia v ďasnách či v kosti, preto čeľustný ortopéd musí plánovať nielen digitálne, ale brať do úvahy aj klinický a medicínsky priebeh liečby, zdôrazňuje odborník.

Na stránke viacnezstrojcek.sk si môžete skontrolovať aj to, či odborník, ktorý zakladá či už snímateľný alebo fixný strojček, je čeľustný ortopéd.

Súvisiace články

Video

Poradňa zdravia

Zobraziť

Dcérku po suši už týždeň bolí brucho, lekári nič nezistili. Čo to znamená?

Charakteristickou súčasťou suši sú surové ryby ako tuniak, losos či makrela, ikry, plody mora, napríklad krevety, chobotnice, kalmáry, ježovky a kraby. Môže obsahovať aj zeleninu, vaječnú omeletu, tofu alebo huby. Ďalšou základnou surovinou sú morské riasy. Po jeho požití môže dôjsť k akútnej gastritíde, ktorá sa prejaví vracaním, bolesťou brucha. Môže ísť aj o potravinovú alergiu, tá má rôzne prejavy. Môže to byť kožná reakcia, svrbenie nosa či očí, kašeľ, kŕče a bolestí brucha, hnačka či zvracanie. Vtedy je najdôležitejšie pokúsiť sa konkrétny prejav spojiť s potravinami, ktoré sa v posledných hodinách konzumovali. Organizmus na ne môže reagovať rôzne, keďže ide o viaceré alergény súčasne. Ak alergie v rodine nemáte, tri roky je u dieťaťa vek, kedy suši môže ochutnať. Konzumácia surových rýb je bezpečná len pri normálnom zažívaní a ak ryba bola pripravená v čistom prostredí. Surové ryby sa, oproti vareným, ľahšie stanú útočiskom pre parazity a baktérie. Tie spôsobia hnačky či otravu.

čítať viac

Je vhodný transfer embrya s mozaikou po predimplantačnej genetickej diagnostike?

Mnoho IVF cyklov môže skončiť pre liečený pár sklamaním, pretože nedôjde  k zahniezdeniu embrya v maternici matky. Jednou z možných príčin tohto nezdaru môže byť nesprávne množstvo genetického materiálu, to je nesprávny počet chromozómov embrya, ktoré bolo prenesené do maternice ženy. Stav, kedy sa v embryu vyskytujú niektoré chromozómy navyše alebo kedy niektoré chromozómy naopak chýbajú, nazývame aneuploidiou.

Zatiaľ, čo niektoré typy aneuploidií môžu viesť k narodeniu dieťaťa s Downovym syndrómom spôsobeným nadbytočným chromozómom 21 či Edwardsovym syndrómom spôsobeným nadbytočným chromozómom 18, končí väčšina tehotenstiev z aneuploidných embryí spontánnym potratom. Len embryo s normálnym počtom chromozómov má šancu, že sa zahniezdi, nebude potratené a povedie k narodeniu zdravého dieťaťa.

PGD je metóda, ktorá je realizovaná v rámci IVF cyklu v prípade, že je vopred známe riziko prenosu genetického ochorenia z rodičov na potomstvo. Táto metóda umožňuje genetické vyšetrenie embryí pred ich vložením do maternice.

Lekár - klinický genetik je špecialista spolupracujúci s Centrom asistovanej reprodukcie. Ten, po ukončení diagnostiky na konzultácii vysvetlí páru, ktorý o vyšetrenie požiadal, výsledok vyšetrenia a odporučí transfer embrya. Na základe našich dlhoročných skúseností sa transfer embrya s mozaikou neodporúča.

čítať viac
doktor

Opýtajte sa
odborníka

Poraďte sa s našimi
odborníkmi.

Položiť otázku

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku
doktor