Tohtoročnú kúpaciu sezónu na umelých a prírodných kúpaliskách u nás oplyvnia protiepidemické opatrenia prijaté pre pandémiu nového koronavírusu. Aké pravidlá by ste mali dodržiavať? 

Kúpaliská by ste nemali navštevovať v prípade, že ste chorí alebo máte príznaky ochorenia. Pri vstupe na kúpalisko je potrebné si dezinfikovať ruky a podľa Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR je potrebné dbať na častú dezinfekciu a umývanie si rúk počas celého pobytu na kúpalisku. „Vyhýbajte sa dotyku očí, nosa a úst," vyzývajú hygienici.

Odstup 2 metre 

Pri pobyte na voľných oddychových plochách odporúčajú dodržiavať odstup dva metre od okolitých oddychujúcich. „Dvojmetrové odstupy odporúčame dodržiavať aj pri pohybe po areáli kúpaliska – bezpečnú vzdialenosť dodržiavajte najmä v šatniach a sprchách, na toaletách, v radoch na služby," vyzval ÚVZ SR s tým, že je potrebné sa vyhýbať aj zoskupovaniu a úzkym kontaktom s neznámymi osobami.

Bez rúška 

Pri platení by ste mali uprednostniť bezkontaktné platby a rešpektovať pokyny a zavedené postupy prevádzkovateľa kúpaliska. Na kúpalisku si rúško môžete zložiť,  nemusia ho nosiť návštevníci a ani zamestnanci.„Ochorenie Covid-19 je kvapôčkovou nákazou, ktorá sa šíri kontaktom s nakazenou osobou či kontaktom s kontaminovanými povrchmi. V súčasnosti neexistujú dôkazy o tom, že nový koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 sa môže šíriť vodou na kúpanie," upozornil ÚVZ SR.

Tento rok je hygienikmi schválených približne 80 prírodných a 218 umelých kúpalísk s vyše 600 bazénmi. Z pohľadu kvality vody na kúpanie je podľa hygienikov najbezpečnejšie navštevovať oficiálne prevádzkované a schválené kúpaliská. Odporúčajú tiež navštevovať prírodné vodné plochy, ktoré sú regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva monitorované a informácie o nich počas letnej sezóny  pravidelné aktualizované na internetových stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.