Vyskytuje približne u 5 – 10 % dospelej populácie, častejšie u mužov ako žien. Najviac ním trpia obézni ľudia. Nie vždy ohrozuje život, no varovné signály je lepšie nepodceňovať. Ranná bolesť hlavy, celodenná ospalosť či depresia môžu mať spoločného menovateľa nočné chrápanie. Niekedy sa nesprávne považuje za prejav hlbokého spánku. No v prípade neliečenia môže spôsobovať vážne zdravotné komplikácie, v krajnom prípade vedúce až k smrti.

Koľkokrát sa v noci budíte? Prerušovaný spánok vám zarába na problémy

Smrteľná prestávka

Jedným z nebezpečných príznakov je tzv. spánkové apnoe, teda zastavenie prietoku vzduchu pri nose alebo pri ústach najmenej na 10 sekúnd. „Zjednodušene povedané, je to ten moment, kedy spiaci počas chrápania urobí prestávku v nádychoch a nastane niekoľkosekundové ticho. Následne chrapot vyvrcholí akýmsi výbuchom sprevádzaným hlasným zachrapčaním,“ uvádza MUDr. Branislav Drugda, lekár zo Spánkového laboratória v Bratislave.

Tieto prerušenia spôsobuje uvoľnenie mäkkého tkaniva v dýchacích cestách, ktoré zabraňuje vstupu kyslíka do pľúc. Výsledkom je, že vzduch sa nemôže dostať do pľúc, hladina oxidu uhličitého v krvi sa zvyšuje a spánok sa naruší. Ľudia trpiaci spánkovým apnoe opakovane počas spánku dýchať, pretože u nich dochádza ku kolapsu dýchacích ciest.

Mŕtvica sa hlási mesiac dopredu. 9 varovaní prehliadate

Príznaky spánkového apnoe

Neliečené spánková porucha dýchania súvisí s množstvom zdravotných rizík. Jednak je to krátkodobá záťaž najmä na srdce a cievy a zastavenie prísunu kyslíka do organizmu, predovšetkým sú to však dlhodobé komplikácie, ktoré zhoršujú kvalitu života. U ľudí s neliečenou formou spánkového apnoe je až trikrát vyššie riziko mŕtvice. „Ide však aj o psychické a sociálne následky, kedy bol v súvislosti so spánkovými poruchami spozorovaný napríklad pokles duševnej výkonnosti, pokles libida, impotencia, zábudlivosť, zhoršenie sústredenosti či pamäte,“ dodáva odborník zo Spánkového laboratória v Bratislave. Niektoré výskumy dokonca potvrdzujú priamu súvislosť neliečeného spánkového apnoe so vznikom dopravných nehôd zapríčinených mikrospánkom vodiča. Preto v prípade, ak u partnera spozorujete nasledovné príznaky, bude najlepšie, keď sa obrátite na spánkového špecialistu.

 ► V ktorú nočnú hodinu sa budíte? Prezradí, ktorý orgán súrne volá o pomoc

Nočné príznaky

  • vytrvalé hlasité chrápanie
  • zreteľné prestávky v dýchaní
  • pocit dusenia sa alebo lapanie po dychu
  • časté návštevy toalety
  • nepokojný spánok 

Denné príznaky

  • ranné bolesti hlavy
  • nadmerná denná únava a ospalosť
  • zlá koncentrácia
  • podráždenosť
  • depresie

Najlepšia je včasná diagnostika

Ak sa obávate, že trpíte spánkovým apnoe, navštívte lekára pre oblasť spánku a absolvujte skríningovú diagnostiku. Jej podstatou je monitorovanie pulzovej frekvenice a saturácie kyslíka v krvi počas spánku výhradne v domácom prostredí snímačom z prsta ruky prostredníctvom pulzoxymetra. Pulzoxymeter sa zapožičia na nočné monitorovanie domov. Následne záznam vyhodnotí lekár. Ak vyšetrenie potvrdí prestávky v dýchaní, nasleduje komplexné polysomnografické vyšetrenie. Ak záznam nepotvrdí prestávky v dýchaní, lekár navrhne ďalší spôsob diagnostiky a liečby u špecialistov (ORL, kardiologická ambulancia a iné).

Odhaľte svoj vnútorný čas. Posunutý o 2 hodiny vinníkom vašej nadváhy i cukrovky