V hodnotení zdravia za peniaze je Slovensko na chvoste. Inštitút ekonomických a spoločenských analýz - INESS zverejnil index Zdravie za peniaze 2019. Z 26 krajín, európskych členov Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), sme skončili tretí od konca.

10 ingrediencií dlhovekosti, proti zápalom a prejedaniu. Stačí štipka denne

Umierame zbytočne

Čo to presne znamená? Analytici INESS spracovali 23 ukazovateľov. Medzi ne patrili očakávaná dĺžka života, úmrtnosť matiek, ale aj výskyt osýpok zo svetových databáz. „Nikde neexcelujeme, sem-tam sme okolo priemeru," zhodnotil výsledky vo štvrtok analytik INESS Martin Vlachynský. Prvé priečky obsadili Grécko, Taliansko a Španielsko. Za Slovenskom skončili Švajčiarsko aj Litva.

Kocúrkovo s liekmi: Váš zrušili a nie je náhrada? Úrady pripúšťajú dieru v systéme

Vedú bohaté krajiny

Vo výsledkoch obstáli najlepšie štáty Nórsko, Švédsko, Holandsko, Island a Dánsko. Dobré výsledky veľmi bohatých krajín nie sú podľa Vlachynského prekvapením.  Aby sa postavenie Slovenska zlepšilo, INESS navrhuje zhodnotiť a následne zvýšiť kvalitu vykazovaných dát týkajúcich sa zdravotného stavu a výsledky systematicky porovnávať s tými zahraničnými. Podľa inštitútu tiež treba na odbornej úrovni pripraviť realistické ciele slovenského zdravotníctva. INESS tiež odporučil identifikovať najlepšie skúsenosti zo zahraničia, ktoré by sa dali použiť aj na Slovensku.

Muži, nezáviďte! Ženy žijú dlhšie, péenkujú však častejšie

Svitá na lepšiu budúcnosť? 

Ministerstvo zdravotníctva pripomenulo, že vynakladá úsilie na to, aby bola zdravotná starostlivosť poskytovaná v čo najvyššej kvalite, pacienti mali čo najlepšie podmienky na liečbu a lekári a ostatní zdravotnícki pracovníci adekvátne podmienky na svoju prácu. K zlepšeniu pracovných podmienok zdravotníckych pracovníkov a diagnostike a liečbe pacientov podľa rezortu prispieva aj postupná modernizácia nemocníc, rekonštrukcia oddelení či prístrojového vybavenia. 

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) v reakcii uviedlo, že výstupy z tejto porovnávacej analýzy sú z obdobia, kedy ešte neboli zavedené opatrenia, ktoré realizuje MZ SR od roku 2016. „Treba vnímať, že dopady opatrení na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva sa odrazia až v nasledujúcich rokoch," informovalo. Zároveň sa MZ zaviazalo, že vytvorí predpoklady na takú zdravotnú starostlivosť, aby sa zlepšila a predĺžila kvalita života.

Čítajte aj: Mladí, pozor: Toto je 5 signálov, že sa o vás pokúša rakovina!