MENU
zdravy-zivot

Slovenské nemocnice: Kde ste najspokojnejší ? A ako je na tom tá vaša?

Zdravý život

Slovenské nemocnice: Kde ste najspokojnejší ? A ako je na tom tá vaša?

Na slovenské zdravotníctvo často hromžíme, no máme aj nemocnice, ktoré sú dôkazom, že to môže fungovať lepšie a ľudskejšie.

Čakacie doby, prístup personálu, poskytnutie informácií či problémy po hospitalizácii, to všetko zaváži v spokojnosti pacientov.

Na základe spokojnosti pacientov, ale aj náročnosti diagnóz, hospodárenia a transparentnosti hodnotil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti počas rokov 2014 až 2017.

Otvorená a transparentná

Najvyššie ocenenie Nemocnica roka 2018 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala po prvýkrát Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici dosiahla ako jediná z veľkých štátnych zariadení nadpriemerné bodové hodnotenie v každom z piatich hlavných ukazovateľov. Medzi silné stránky nemocnice patrí spokojnosť pacientov. Z hľadiska medicínsko-ekonomickej náročnosti diagnóz pacientov má na Slovensku v priemere komplikovanejších pacientov už len Univerzitná nemocnica v Martine.

Síce je na tom najhoršie v nutnosti opätovnej hospitalizácie pacientov do 30 dní po ich prepustení z nemocnice, pochváliť sa môže nízkymi číslami úmrtnosti po operáciách a tiež pochybení za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Najviac exceluje v otvorenosti voči verejnosti. V transparentnosti informácií je niekoľko rokov absolútnym lídrom.

Najspokojnejší a najnáročnejší pacienti

Druhé miesto obsadila Univerzitná nemocnica Martin. V kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc má najspokojnejších pacientov. Za sledované 4-ročné obdobie nedostala od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou žiadnu pokutu. Disponuje urgentným príjmom, kde pacienti privezení záchrankou čakajú najkratšie, v priemere 13 minút.

Slovenské nemocnice: Kde ste najspokojnejší ? A ako je na tom tá vaša?Slovenské nemocnice: Kde ste najspokojnejší ? A ako je na tom tá vaša?
Zdroj: Tony Štefunko

Foto: Tony Štefunko

Po klinickej a nákladovej stránke sú v tejto nemocnici v priemere najnáročnejší pacienti na celom Slovensku. Preto nemôže dosahovať pri porovnaní s ostatnými nemocnicami napríklad nízku reoperovanosť alebo rehospitalizovanosť, ktoré patria medzi najvyššie. Na úplnom chvoste rebríčka je však v transparentnosti a otvorenosti nemocnice.

Vojenská si pohoršila

Minuloročný víťaz, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN, si pohoršila o dve miesta. Jej silnou stránkou je spokojnosť pacientov a kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Hodnoteniu prispievajú relatívne menej komplikované hospitalizačné prípady. Má najnižšiu reoperovanosť pacientov, úmrtnosť po operáciách a na akútnu mozgovo-cievnu príhodu. Naopak, vykazuje najvyššiu úmrtnosť pacientov starších ako 65 rokov po zlomenine stehennej kosti. ÚVN má podpriemerný index transparentnosti.

V nemocniciach číhajú nebezpečné baktérie. Chcú ich zodpovední ututlať? 

Topí sa v dlhoch, no kvalitou exceluje

Našu najväčšiu nemocnicu, Univerzitnú nemocnicu Bratislava dlhodobo ničí okrem najnižšej spokojnosti pacientov aj neudržateľný objem dlhu po lehote splatnosti , a to vo výške 255 milióna eur, čo je 150 % jej tržieb. Neustále narastá každoročným stratovým hospodárením. Minulý rok vytvoril jej manažment takmer 10-miliónovú rezervu z prevádzkovej činnosti, ktorá sa predtým zďaleka v takej výške netvorila.

Slovenské nemocnice: Kde ste najspokojnejší ? A ako je na tom tá vaša?Slovenské nemocnice: Kde ste najspokojnejší ? A ako je na tom tá vaša?
Zdroj: Martin Domok
Foto: Martin Domok 

Napriek tomu je UNB excelentná takmer pri všetkých indikátoroch kvality. V priemere nemá príliš ťažkých pacientov. Pri parametri klinicko-nákladovej náročnosti diagnóz jej pacientov sa nachádza spomedzi štátnych univerzitných a fakultných nemocníc presne v strede. Pozitívne je, že sa UNB spolu s FNsP Žilina významne zlepšili v tohtoročnom meraní indexu transparentnosti.

V Košiciach čakajú stále dlhšie

Najnižší rating získala Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice. Spokojnosť pacientov je pod priemerom. Podávajú sťažnosti na Úrade pre dohľad v najväčšej intenzite. Je druhá najhoršia v hospodárení a v transparentnosti. Na urgentnom príjme čakajú záchranky na odovzdanie pacienta najdlhšie – v priemere až 22 minút, pričom sa tento ukazovateľ za ostatné 4 roky zhoršil až o takmer 4 minúty. Najnižšie bodové zisky pri kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti by sa čiastočne dali vysvetliť pacientmi s náročnými diagnózami.

Slovenské nemocnice: Kde ste najspokojnejší ? A ako je na tom tá vaša?Slovenské nemocnice: Kde ste najspokojnejší ? A ako je na tom tá vaša?
Zdroj: ineko.sk

Slovenské pôrodnice: V týchto sú mamičky najspokojnejšie. A čo chcú zmeniť?

Všeobecné nemocnice

Poradie na prvých troch miestach medzi všeobecnými nemocnicami bolo rovnaké aj v predošlých dvoch ročníkoch hodnotenia. Víťazom v hodnotení INEKO je Ľubovnianska nemocnica, n.o.. Jej pretrvávajúcou prednosťou je vysoká spokojnosť pacientov, veľmi dobrá kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, výborné hospodárenie, ako aj transparentnosť.

Zdravotná starostlivosť je pýchou

Ako druhá nejlepšia všeobecná nemocnica je hodnotená Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica. Vyniká najmä spokojnosť pacientov a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti- Výrazne sa zlepšila v transparentnosti. Premiantom je pri indikátoroch kvality úmrtnosti na akútnu mozgovo-cievnu príhodu a úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti. Bodovala aj vďaka nízkej mortalite pacientov po uskutočnených operačných výkonoch. Slabšou stránkou zostáva relatívne vysoká miera rehospitalizovanosti, čo však môže súvisieť aj s neoptimálne fungujúcimi ambulantnými poskytovateľmi v spádovej oblasti košického okolia. Výborné hospodárenie šačianskej nemocnice vytvára dobré predpoklady pre jej stabilný rozvoj.

JIS-ka i urgent na jednotku

Tretiu pozíciu obhájila štátna Nemocnica Poprad, a.s.. Exceluje v schopnosti uhrádzať všetky svoje záväzky načas a dokáže tiež veľmi dobre generovať vlastné zdroje. Zvýšila medziročne spokojnosť svojich pacientov a mieru otvorenosti voči verejnosti. Jej index transparentnosti je druhý najvyšší spomedzi všetkých. Má dobre fungujúcu JIS-ku a rýchly urgentný príjem. Mala by však popracovať na ukazovateli reoperovanosti pacientov.

Slovenské nemocnice: Kde ste najspokojnejší ? A ako je na tom tá vaša?Slovenské nemocnice: Kde ste najspokojnejší ? A ako je na tom tá vaša?
Zdroj: ineko.sk

Video

Poradňa zdravia

Zobraziť

Menštruácia mi mešká a prsia sa mi trošku zväčšili. Som tehotná?

V prípade podozrenia na tehotenstvo odporúčam nasledovný postup. Ak máva žena pravidelné menštruačné cykly a menštruácia mešká, je dobré počkať, kým bude meškať približne 7 dní a až potom si urobiť tehotenský test z moču, ktorý sa dá kúpiť napríklad v lekárni. Samozrejme, je možné urobiť si tehotenský test aj skôr, avšak, čím skôr si ho žena urobí, tým je väčšie riziko, že bude falošne negatívny.

Keď mešká menštruácia približne 14 dní, je vhodné ísť na gynekologické vyšetrenie, vrátane vyšetrenia ultrazvukom, kedy by už malo byť tehotenstvo viditeľné. Okrem toho gynekológ môže tiež nechať vyšetriť hladinu tehotenského hormónu v krvi, ak to považuje za potrebné. Uvedené informácie platia v prípady, že žena nemá žiadne ťažkosti a cykly máva pravidelné. Príznaky ako ranné nevoľnosti či napätie v prsníkoch sú pri stanovení skorého tehotenstva neisté.

čítať viac

Ktoré vyšetrenia pomôžu odhaliť vznik osteoporózy?

Osteologické vyšetrenie sa zameriava na osteoporózu a metabolické ochorenia kostí. Cieľom je komplexná a diferenciálna diagnostika a liečba tohto ochorenia. Absolvujete klinické vyšetrenie lekárom, prístrojové vyšetrenie, teda osteodenzitometriu a röntgen, ďalej laboratórne vyšetrenie parametrov kostného metabolizmu a parametrov stavu obličiek, pečene, tráviacej sústavy a žliaz s vnútorným vylučovaním.

Osteodenzitometria je meranie hustoty kosti. V súčasnosti ide o jediné vyšetrenie, ktorým možno stanoviť veľkosť strát kostnej hmoty vo vybranej časti skeletu, posúdiť prítomnosť osteoporózy a vážnosť rizika vzniku osteoporotickej zlomeniny v budúcnosti.

Včasné stanovenie diagnózy osteoporózy a posúdenie rizika zlomeniny vás teda môže zachrániť pred bolesťami, komplikovanými operáciami a invaliditou. Na presnú a včasnú diagnostiku osteoporózy sa používa centrálny osteodenzitometer. Tento prístroj meria stupeň absorpcie röntgenových lúčov po prechode kostným tkanivom v stavcoch driekovej chrbtice a v hornej časti stehnovej kosti, čiže tam, kde sú osteoporotické zlomeniny najnebezpečnejšie. Namerané hodnoty porovnáva počítač s hodnotami zdravej populácie. Vyšetrenie je bezbolestné a neškodné, pretože dávka röntgenového žiarenia je minimálna.

čítať viac
doktor

Opýtajte sa
odborníka

Poraďte sa s našimi
odborníkmi.

Položiť otázku

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku
doktor