MENU
zdravy-zivot

Sivý zákal, operácia žlčníka aj cisársky rez. Ktoré operácie vám „zaplatí“ životná poistka?

Ilustračné foto
Zdroj: AdobeStock
Zdravý život

Sivý zákal, operácia žlčníka aj cisársky rez. Ktoré operácie vám „zaplatí“ životná poistka?

Mnoho dospelých nemá kvalitné životné poistenie len preto, že si ho mylne spájajú iba s úrazmi, prípadne smrťou. Faktom však je, že správne nastavené životné poistenie kryje oveľa častejšie vyskytujúce sa riziká. Medzi nimi aj vážne diagnózy, operácie aj následky chorôb, ktoré sú v dnešnej dobe bežnou záležitosťou našich životov.

Viac chorôb ako úrazov

Slovné spojenie životné poistenie evokuje najčastejšie predstavu úrazu, v tom lepšom prípade zlomenej nohy. V skutočnosti je však úrazové poistenie len jednou súčasťou životného poistenia a oveľa častejšou a reálnejšou hrozbou ako úrazy sú pre bežného človeka rôzne ťažko a dlhodobo liečiteľné zdravotné diagnózy. Typickým príkladom je rakovina, ktorú lekári na Slovensku ročne diagnostikujú približne 30-tisícom pacientom. Jej základná liečba je síce plne hradená zo zdravotného poistenia, no väčšinou býva veľmi náročná a zdĺhavá.

Dlhodobá PN ani invalidný dôchodok tak ani zďaleka nezabezpečia štandard, na aký ste boli zvyknutí. „Výpadok príjmu môže vykompenzovať pripoistenie kritických chorôb alebo samostatné pripoistenie onkologických chorôb. Maximálna poistná suma v oboch prípadoch predstavuje 50-tisíc eur a veľkou výhodou je, že poistné plnenie si môžete nárokovať už pri diagnostikovaní ochorenia,“ vysvetľuje Beata Vojtechová, riaditeľka úseku poistenia osôb KOMUNÁLNEJ poisťovne,ktorá len počas minulého roka riešila zo životného poistenia 7 339 poistných udalostí za viac ako 12,2 miliónov eur.

Poistné plnenie aj za ambulantný zákrok

Našťastie, nie každá choroba znamená náročnú liečbu a fatálne následky. Často vážne komplikácie odvráti chirurgický zákrok. Tak je to aj v prípade diagnózy sivý zákal, ktorá dnes spôsobuje približne 50 % prípadov slepoty na celom svete. Ochorenie známe tiež ako katarakta je pritom možné liečiť operáciou, ktorá sa vykonáva ambulantne a pacient po nej odchádza domov. Aj keď je liečba hradená zo zdravotného poistenia, chirurgický zákrok si môžete pripoistiť v rámci životného poistenia.

Podľa údajov KOMUNÁLNEJ poisťovne je práve táto operácia najčastejšie odškodňovaným chirurgickým zákrokom. „Medzi najčastejšie vyplatené chirurgické zákroky patria okrem katarakty aj operácie žlčníka, hernie (pruh), pôrod cisárskym rezom a kyretáž. U detí je to najmä chirurgické odstránenie mandlí,“ vymenúva Beata Vojtechová. Len za posledných päť rokov vyplatila KOMUNÁLNA poisťovňa svojim klientom v súvislosti s absolvovanými operáciami poistné plnenie vo výške takmer 127-tisíc eur. „Postup je jednoduchý – ak pacient absolvuje chirurgický zákrok, vyplatíme mu príslušné percento z dohodnutej poistnej sumy,“ vysvetľuje B. Vojtechová.

Ilustračné fotoIlustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: AdobeStock

Aj invaliditu spôsobujú častejšie choroby

Porovnanie závažnosti rizík plynúcich z ochorení a úrazov veľmi dobre demonštruje aj invalidita, ktorá prakticky znamená výrazné obmedzenie alebo úplnú stratu možnosti príjmu. V minulosti sa bežne poisťovalo iba riziko invalidity z úrazu, dnes je však štatisticky dokázané, že invaliditu najčastejšie spôsobujú civilizačné ochorenia – onkologické, srdcovo-cievne, diabetes či choroby pohybového aparátu. Stále častejšie na zozname figurujú aj psychické ochorenia. „Ak máte poistenú invaliditu len z dôvodu úrazu, no plne invalidný zostanete pri vážnom ochorení, na poistné plnenie nemáte nárok,“  upozorňuje B. Vojtechová a pokračuje: „Invalidný dôchodok vám síce prizná Sociálna poisťovňa, no jeho výška zrejme len ťažko pokryje základné životné potreby.“ Riešením je podľa jej slov kvalitné rizikové poistenie, napríklad Provital Partner, ktoré vás už od 15 eur mesačne kryje v prípade rôznych nepriaznivých životných situácií. „Odporúčam ho aj pre ľudí, ktorí splácajú úver alebo hypotéku, kedy môžete napríklad využiť možnosť voľby klesajúcej poistnej sumy,“ dodáva B. Vojtechová.

Viac na www.kpas.sk

Video

Poradňa zdravia

Zobraziť

Mám hraničné hodnoty tlaku. Kedy treba začať liečbu?

Hodnoty tlaku krvi nie sú rovnaké u toho istého človeka počas celého dňa. Vplýva naň veľa faktorov. U dospelých sa ako normálny  tlak  krvi uvádza hodnota 120/75 - 80 mmHg. Hraničný tlak krvi je medzi 130 -139/80 - 90 mmHg a za hypertenziu I. stupňa sa považuje opakovane nameraný tlak krvi 140 -160/90 -100 mmHg. Pre správne meranie treba zabezpečiť základné podmienky - seďte predtým bez stresu a predchádzajúcej fyzickej aktivity minimálne päť minút a nebuďte veľmi najedená ani hladná. Tlak si merajte dva až tri razy týždenne v rôznych časoch, nielen ráno po zobudení.

S liečbou zvýšeného tlaku krvi by ste mali začať, ak ste si viac týždňov po sebe namerali takmer vždy zvýšené hodnoty. Objednajte sa k všeobecnému lekárovi. Niekedy sa vám sestrička v ambulancii nameria zvýšené hodnoty tlaku krvi, ktoré sa odlišujú od nameraných v domácom prostredí. Môže ísť o syndróm bieleho plášťa. Aj v tomto prípade je potrebné začať cielenú liečbu s primeranou dávkou a kombináciou liekov. Na potvrdenie hypertenzie mimo ambulancie lekára je často nevyhnutné vykonať 24-hodinové monitorovanie tlaku krvi, ktoré sleduje tlak aj počas noci, keď spíte. Až tento výsledok niekedy definitívne odhalí hodnoty tlaku krvi.

Pri hraničných hodnotách krvného tlaku odporúčame diétne a režimové opatrenia. Znížte konzumáciu kuchynskej soli, ale pozor, je prítomná  takmer v každom jedle, najmä v kupovanom. Znížte hmotnosť, prestaňte fajčiť a začnite s pravidelným aeróbnym cvičením, napríklad pravidelnou rýchlejšou chôdzou v trvaní 30 až 45 minút aspoň tri- až päťkrát týždenne. Pravidelne užívajte magnézium.

čítať viac

Kedy začína dieťa samé chodiť? Dcéru musím držať za ruky, bojím sa o jej kĺby

Ak je vyšetrenie bedrových kĺbikov v poriadku a nie je diagnostikovaná dysplázia, netreba nič riešiť. Svalový aparát vašej dcérky je pravdepodobne taký silný a  dobre tonizovaný, že sa „odváži" vertikalizovať, teda vzpriamiť. Iné je, ak sa by sa pri vyšetrení bedrových kĺbov zistil patologický nález. V takom prípade sa držte rád lekára.

Rodičia alebo starí rodičia majú neraz pocit, že deťom, ktoré sa učia chodiť, vykĺbia ruky v ramenách. Nemajte obavu, kĺbiky malých deti sú hypermobilné. Zriedka sa stane, že „preskočí" jemná šľacha v lakťovom kĺbe. Je to bolestivý stav, ktorý sa musí zreponovať, aby sa šľacha vrátila na správne miesto. Môže sa to stať vtedy, keď dieťa ťaháte za jednu rúčku, ono zakopne a vy ho reflexne prudko vytiahnete hore. Je vhodnejšie, ak pri nácviku chodenia držíte  dieťa za obe ruky, prípadne pod ramenami.

Nie všetky deti fungujú podľa učebníc. Niektoré fázy vývoja - lozenie, sedenie či státie - si vymenia. Napríklad, najprv naučia stáť a až potom začnú loziť štvornožky či sedieť. Iná situácia je, ak je dieťa je hypotonické a má neurologický problém. V takom prípade musí absolvovať pravidelnú rehabilitáciu.

čítať viac
doktor

Opýtajte sa
odborníka

Poraďte sa s našimi
odborníkmi.

Položiť otázku

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku
doktor