Vedeli ste, že: 
Mnoho známych ľudí z oblasti vedu, športu alebo umenia údajne majú ADHD. Medzi známe hyperaktívne osobnosti patria napríklad Thomas Edison, Picasso, Alfred Hitchcock alebo Jim Carrey. 

Dospelí nemajú také viditeľné príznaky ako deti. Niektorí zápasia s príznakmi ADHD a netušia, že trpia touto poruchou. Neuvedomujú si, že mnohé z problémov, s ktorými sa stretávajú, sa týkajú ADHD.

Tu sú najtypickejšie príznaky: 

  • Problémy s organizovaním a plánovaním úloh

Pre ľudí s ADHD býva problémom zorganizovať si viaceré úlohy počas bežného dňa. Organizovanie pracovných stretnutí, sústredenie sa na viacero pracovných činností a termínov, vyzdvihovanie detí zo školy a mnoho ďalších činností môžu byť pre nich veľmi náročné.

  • Bezohľadné šoférovanie a dopravné nehody

Dospelí s ADHD často na cestách priveľmi riskujú. ADHD sa vyznačuje zníženou koncentráciou, čo môže spôsobiť, že niektorí ľudia jazdia z nepozornosti rýchlejšie, častejšie bývajú vinníkmi dopravných nehôd a prichádzajú o vodičské preukazy.

Čítajte aj: Radí psychológ: Problematické vzťahy? Na vine môže byť ADHD

  • Problémy v manželstve

Partnerské problémy mávajú rôzne páry, takže problémové spolužitie by nemuselo nevyhnutne patriť medzi jeden z najtypickejších znakov. No niektoré príznaky môžu negatívne ovplyvňovať partnerský vzťah. Dospelí s ADHD majú slabé načúvacie schopnosti, neplnia záväzky, zabúdajú na termíny a dôležité udalosti, z čoho má ich partner pocit, že sú voči nemu ľahostajní.

  • Extrémna nepozornosť

Dospelí s ADHD majú problém s pozornosťou. Mnohí z nich trpia, najmä ak pracujú v hlučných alebo open space kanceláriách. Ak máte ADHD, vašu pozornosť môžu vykoľajiť aj bežné rozhovory kolegov, telefonovanie alebo viacero e-mailov naraz.

  • Neschopnosť počúvať

Často počas dňa zabúdate na splnenie svojich pracovných úloh? Alebo vám úplne vypadne to, že ste mali ísť vyzdvihnúť deti z krúžkov, aj napriek tomu, že vám manželka telefonovala, aby vám to pripomenula? Problémy s pozornosťou vedú dospelých s ADHD k problémom s počúvaním, nedokážu sa sústrediť na konverzáciu a mnohí zabúdajú na dôležité pracovné či súkromné stretnutia.

  • Nepokoj, neschopnosť oddychovať

Zatiaľ čo mnohé deti s ADHD sú hyperaktívne, tento príznak sa u dospelých často javí odlišne. Prejavuje sa to u nich skôr tak, že sú stále nepokojní, nedokážu sa uvoľniť a oddýchnuť si. Ak máte ADHD, okolie vás môže vnímať ako nervóznych alebo napätých.

Generácia ADHD: Nie sú rozmaznaní ani nevychovaní

  • Prokrastinácia – odkladanie úloh na neskôr

Rovnako ako deti s ADHD často odkladajú domáce úlohy, aj dospelí s ADHD naťahujú čas a odkladajú náročnejšie úlohy. Najmä ak majú robiť prácu, ktorá si vyžaduje veľa sústredenosti. Z toho potom vznikajú manželské a partnerské nezhody, problémy na pracovisku a problémy s priateľmi. Dospelí s ADHD si nevedia určiť pracovné priority, vedia stráviť nespočetné množstvo hodín nejakou úplne zanedbateľnou činnosťou.

  • Oneskorenosť

Dospelí s ADHD sa často rozptyľujú nepodstatnými, pre nich však veľmi dôležitými vecami. Cestou do práce zrazu zistia, že si musia rýchlo umyť auto, medzitým im volá kolega, aby nezabudli doniesť pracovné dokumenty, na ktoré vracajúc sa po ceste domov zabudnú, pretože zistili, že deťom neprichystali desiatu do školy... Ani sa nenazdajú a zbytočne prichádzajú o hodinu drahocenného času. 

  • Výbuchy zlosti

Pre ADHD sú typické problémy s ovládaním emócií. Dospelí s ADHD rýchlo vybuchnú kvôli maličkostiam, ich rozhodnutia sú väčšinou unáhlené a prchké. Často majú pocit, že nemajú žiadnu kontrolu nad svojimi emóciami. Mnohokrát sa ich hnev vytratí tak rýchlo, ako unáhlene a impulzívne vznikol.

Liečiť alebo neliečiť?

Pri problémoch s ADHD pomáha poradenstvo, psychoterapia alebo farmakologická liečba. „Poradenstvo sa týka hlavne plánovania a organizovania aktivít a nadobudnutia kontroly nad značne dezorganizovaným systémom práce a aktivít, ktoré sú pre ADHD charakteristické. Významným cieľom je vysporiadanie sa s prokrastináciou – odkladaním povinnosti či dokončenia úloh. Psychoterapia je na mieste pri pridružených komplikáciách, ako je napríklad nízke sebavedomie vedúce k depresii. Ďalšou možnosťou je farmakologická liečba. Podávané lieky spôsobujú zmenu vylučovania neurotransmiterov v mozgu a zlepšenie príznakov ADHD, najmä pozornosti,“ hovorí prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc., prednosta Psychiatrickej kliniky LF UK a UNB.

Najnovšie zistenia: Hyperaktivita detí je vrodená, sladkosti ju nespôsobujú!

Príznaky hyperaktivity a impulzivity majú u dospelých s ADHD tendenciu ustupovať viac ako príznaky nepozornosti. „Typický dospelý človek s ADHD často zabúda a stráca veci, nevie, čo kam položil, má problém dlhšie sa sústrediť, odbiehajú mu myšlienky. Hyperaktivita sa môže prejavovať diskrétne ako časté „mrvenie sa“ alebo trasenie nohami pri sedení. Problémom je aj vyššie riziko iných psychiatrických diagnóz, vrátane zneužívania psychoaktívnych látok, porúch nálady či porúch osobnosti. Terapia dospelého sa riadi tými istými princípmi ako terapia detí, s tým rozdielom, že dospelí o svojej liečbe rozhodujú sami, takže majú sami možnosť zvážiť, či sa chcú alebo nechcú liečiť. Či sa dospelý človek s ADHD rozhodne liečiť závisí najskôr od závažnosti jeho poruchy.

Mierne príznaky ho obťažovať nemusia, ak je však ich vážnosť vysoká, človek môže mať problém so zvládaním svojej práce, najmä ak ide o sedavé zamestnanie. Ak si však takýto človek vyberie napríklad prácu profesionálneho bežca, umelca alebo komika, jeho príznaky môžu byť pre neho dokonca prospešné,“ tvrdí psychiatrička MUDr. Veronika Marcinčáková Husárová PhD.

Zaujíma vás, aké sú možnosti liečby ADHD u detí? Čítajte najnovšie číslo mesačníka Zdravie! Už v predaji! 
 Užite si kúpele s liečivými procedúrami a októbrovým Zdravím

Problematickí dospelí: Mať ADHD nemusí byť tragédiaProblematickí dospelí: Mať ADHD nemusí byť tragédia