MENU
zdravy-zivot

Problematickí dospelí: Mať ADHD nemusí byť tragédia

Aj keď sa dospelí s ADHD snažia robiť viacero činností naraz, zvyčajne majú problém zorientovať sa v prioritách.
Zdravý život

Problematickí dospelí: Mať ADHD nemusí byť tragédia

Poruchy pozornosti spojené s hyperaktivitou sa netýkajú iba detí. Viaceré štúdie potvrdili, že 30 % - 70 % detí s ADHD trpí príznakmi aj v dospelosti.

Vedeli ste, že: 
Mnoho známych ľudí z oblasti vedu, športu alebo umenia údajne majú ADHD. Medzi známe hyperaktívne osobnosti patria napríklad Thomas Edison, Picasso, Alfred Hitchcock alebo Jim Carrey. 

Dospelí nemajú také viditeľné príznaky ako deti. Niektorí zápasia s príznakmi ADHD a netušia, že trpia touto poruchou. Neuvedomujú si, že mnohé z problémov, s ktorými sa stretávajú, sa týkajú ADHD.

Tu sú najtypickejšie príznaky: 

  • Problémy s organizovaním a plánovaním úloh

Pre ľudí s ADHD býva problémom zorganizovať si viaceré úlohy počas bežného dňa. Organizovanie pracovných stretnutí, sústredenie sa na viacero pracovných činností a termínov, vyzdvihovanie detí zo školy a mnoho ďalších činností môžu byť pre nich veľmi náročné.

  • Bezohľadné šoférovanie a dopravné nehody

Dospelí s ADHD často na cestách priveľmi riskujú. ADHD sa vyznačuje zníženou koncentráciou, čo môže spôsobiť, že niektorí ľudia jazdia z nepozornosti rýchlejšie, častejšie bývajú vinníkmi dopravných nehôd a prichádzajú o vodičské preukazy.

Čítajte aj: Radí psychológ: Problematické vzťahy? Na vine môže byť ADHD

  • Problémy v manželstve

Partnerské problémy mávajú rôzne páry, takže problémové spolužitie by nemuselo nevyhnutne patriť medzi jeden z najtypickejších znakov. No niektoré príznaky môžu negatívne ovplyvňovať partnerský vzťah. Dospelí s ADHD majú slabé načúvacie schopnosti, neplnia záväzky, zabúdajú na termíny a dôležité udalosti, z čoho má ich partner pocit, že sú voči nemu ľahostajní.

  • Extrémna nepozornosť

Dospelí s ADHD majú problém s pozornosťou. Mnohí z nich trpia, najmä ak pracujú v hlučných alebo open space kanceláriách. Ak máte ADHD, vašu pozornosť môžu vykoľajiť aj bežné rozhovory kolegov, telefonovanie alebo viacero e-mailov naraz.

  • Neschopnosť počúvať

Často počas dňa zabúdate na splnenie svojich pracovných úloh? Alebo vám úplne vypadne to, že ste mali ísť vyzdvihnúť deti z krúžkov, aj napriek tomu, že vám manželka telefonovala, aby vám to pripomenula? Problémy s pozornosťou vedú dospelých s ADHD k problémom s počúvaním, nedokážu sa sústrediť na konverzáciu a mnohí zabúdajú na dôležité pracovné či súkromné stretnutia.

  • Nepokoj, neschopnosť oddychovať

Zatiaľ čo mnohé deti s ADHD sú hyperaktívne, tento príznak sa u dospelých často javí odlišne. Prejavuje sa to u nich skôr tak, že sú stále nepokojní, nedokážu sa uvoľniť a oddýchnuť si. Ak máte ADHD, okolie vás môže vnímať ako nervóznych alebo napätých.

Generácia ADHD: Nie sú rozmaznaní ani nevychovaní

  • Prokrastinácia – odkladanie úloh na neskôr

Rovnako ako deti s ADHD často odkladajú domáce úlohy, aj dospelí s ADHD naťahujú čas a odkladajú náročnejšie úlohy. Najmä ak majú robiť prácu, ktorá si vyžaduje veľa sústredenosti. Z toho potom vznikajú manželské a partnerské nezhody, problémy na pracovisku a problémy s priateľmi. Dospelí s ADHD si nevedia určiť pracovné priority, vedia stráviť nespočetné množstvo hodín nejakou úplne zanedbateľnou činnosťou.

  • Oneskorenosť

Dospelí s ADHD sa často rozptyľujú nepodstatnými, pre nich však veľmi dôležitými vecami. Cestou do práce zrazu zistia, že si musia rýchlo umyť auto, medzitým im volá kolega, aby nezabudli doniesť pracovné dokumenty, na ktoré vracajúc sa po ceste domov zabudnú, pretože zistili, že deťom neprichystali desiatu do školy... Ani sa nenazdajú a zbytočne prichádzajú o hodinu drahocenného času. 

  • Výbuchy zlosti

Pre ADHD sú typické problémy s ovládaním emócií. Dospelí s ADHD rýchlo vybuchnú kvôli maličkostiam, ich rozhodnutia sú väčšinou unáhlené a prchké. Často majú pocit, že nemajú žiadnu kontrolu nad svojimi emóciami. Mnohokrát sa ich hnev vytratí tak rýchlo, ako unáhlene a impulzívne vznikol.

Liečiť alebo neliečiť?

Pri problémoch s ADHD pomáha poradenstvo, psychoterapia alebo farmakologická liečba. „Poradenstvo sa týka hlavne plánovania a organizovania aktivít a nadobudnutia kontroly nad značne dezorganizovaným systémom práce a aktivít, ktoré sú pre ADHD charakteristické. Významným cieľom je vysporiadanie sa s prokrastináciou – odkladaním povinnosti či dokončenia úloh. Psychoterapia je na mieste pri pridružených komplikáciách, ako je napríklad nízke sebavedomie vedúce k depresii. Ďalšou možnosťou je farmakologická liečba. Podávané lieky spôsobujú zmenu vylučovania neurotransmiterov v mozgu a zlepšenie príznakov ADHD, najmä pozornosti,“ hovorí prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc., prednosta Psychiatrickej kliniky LF UK a UNB.

Najnovšie zistenia: Hyperaktivita detí je vrodená, sladkosti ju nespôsobujú!

Príznaky hyperaktivity a impulzivity majú u dospelých s ADHD tendenciu ustupovať viac ako príznaky nepozornosti. „Typický dospelý človek s ADHD často zabúda a stráca veci, nevie, čo kam položil, má problém dlhšie sa sústrediť, odbiehajú mu myšlienky. Hyperaktivita sa môže prejavovať diskrétne ako časté „mrvenie sa“ alebo trasenie nohami pri sedení. Problémom je aj vyššie riziko iných psychiatrických diagnóz, vrátane zneužívania psychoaktívnych látok, porúch nálady či porúch osobnosti. Terapia dospelého sa riadi tými istými princípmi ako terapia detí, s tým rozdielom, že dospelí o svojej liečbe rozhodujú sami, takže majú sami možnosť zvážiť, či sa chcú alebo nechcú liečiť. Či sa dospelý človek s ADHD rozhodne liečiť závisí najskôr od závažnosti jeho poruchy.

Mierne príznaky ho obťažovať nemusia, ak je však ich vážnosť vysoká, človek môže mať problém so zvládaním svojej práce, najmä ak ide o sedavé zamestnanie. Ak si však takýto človek vyberie napríklad prácu profesionálneho bežca, umelca alebo komika, jeho príznaky môžu byť pre neho dokonca prospešné,“ tvrdí psychiatrička MUDr. Veronika Marcinčáková Husárová PhD.

Zaujíma vás, aké sú možnosti liečby ADHD u detí? Čítajte najnovšie číslo mesačníka Zdravie! Už v predaji! 
 Užite si kúpele s liečivými procedúrami a októbrovým Zdravím

Problematickí dospelí: Mať ADHD nemusí byť tragédiaProblematickí dospelí: Mať ADHD nemusí byť tragédia

Video

Poradňa zdravia

Zobraziť

Je možné ukončiť liečbu vysokého krvného tlaku svojvoľne?

Pri liečbe hypertenzie dodržiavajte odporúčania lekára, ktorý vám ju predpísal. Rozhodne ju svojvoľne neukončujte. Ak sa pri dávke užívaného lieku opakovane objavili veľmi nízke hodnoty tlaku krvi, možno dávku znížiť na polovicu, prípadne na štvrtinu. Informujte ošetrujúceho lekára o aktuálnych hodnotách krvného tlaku a postupujte podľa jeho odporúčaní. Liečba vysokého krvného tlaku sa zvyčajne začína, keď sa pri vyšetrení v ambulancii alebo v domácom prostredí opakovane potvrdia zvýšené hodnoty. Na začiatku treba uvažovať aj o možnosti, že tieto hodnoty sú ovplyvnené vonkajšími okolnosťami, napríklad stresom, nespavosťou a výraznými bolesťami. Ak sa jednoznačne nedá rozhodnúť o liečbe, lekár pacientovi odporučí 24-hodinové ambulantné monitorovanie krvného tlaku. Veľakrát sa pri tomto vyšetrení potvrdia normálne hodnoty počas dňa aj v noci. V tom prípade nie je vhodné začať okamžite s liečbou hypertenzie. Všeobecný lekár odporučí častejšie meranie tlaku v domácom prostredí a sledovanie vo svojej ambulancii.

čítať viac

Prečo sa mi tvoria modriny bez príčiny? Sú nebezpečné?

Dobrá správa je, že ste boli na odberoch krvi, predpokladám, že lekár vám dal vyšetriť aj parametre, ktoré by mohli súvisieť so zvýšenou tvorbou modrín. Výsledky, ako píšete, boli v poriadku. Na zvýšenej tvorbe modrín sa okrem iného môže podieľať aj stav cievnej steny. Jej kvalita sa u jednotlivcov odlišuje. Niekedy sa môže prechodne zhoršovať pri nedostatku niektorých živín, stopových prvkov či vitamínov. Najčastejšie je na príčine nedostatok rutínu a vitamínu C. Rutín je bioflavonoid a antioxidant, a jeho bohatým zdrojom je pohánka. Ak môžete, konzumujte ju ako prílohu či kašu, prípadne vo forme výživového doplnku. Užívajte aj vitamín C v lipozómovej forme, ktorá sa najlepšie vstrebáva. Prípadne si v lekárni kúpte voľne dostupné vazoprotektívum, teda liek s ochranným vplyvom na cievy, s obsahom trihydrátu rutozidu a kyseliny askorbovej.

čítať viac
doktor

Opýtajte sa
odborníka

Poraďte sa s našimi
odborníkmi.

Položiť otázku

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku
doktor