MENU
zdravy-zivot

Poznáme najlepšie a najhoršie nemocnice na Slovensku. Kde sa umiestnila tá vaša?

Ilustračná foto.
Zdravý život

Poznáme najlepšie a najhoršie nemocnice na Slovensku. Kde sa umiestnila tá vaša?

Najvyššie ocenenie Nemocnica roka 2019 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc obhájila Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

Druhé miesto v hodnotení vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúsenosti, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti obsadila minulý rok tretia – Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN. Ocenenie bronzová Nemocnica roka získala Univerzitná nemocnica Martin.

Poznáme najlepšie a najhoršie nemocnice na Slovensku. Kde sa umiestnila tá vaša?Poznáme najlepšie a najhoršie nemocnice na Slovensku. Kde sa umiestnila tá vaša?
Zdroj: www.ineko.sk

V kategórii všeobecných nemocníc získala najvyššie ocenenie Nemocnica roka 2019 po prvýkrát Nemocnica Košice-Šaca 1. súkromná nemocnica, ktorá vystriedala na čele tento rok druhú Ľubovniansku nemocnicu. Tá triumfovala štyri roky po sebe.

Najlepšia starostlivosť 

Tretiu pozíciu obhájila štátna Nemocnica Poprad. „Zvyšovanie transparentnosti zverejňovaním relevantných informácií o kvalite a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti je podľa nás jedným z kľúčových predpokladov na to, aby bola verejnosť lepšie informovaná, aby sa vedela kvalifikovanejšie rozhodovať a vytvárať účinnejší tlak na zlepšovanie verejných služieb, čo potom motivuje zdravotnícke zariadenia sa neustále zlepšovať. Cieľom je, aby pacienti dostávali najlepšiu starostlivosť za najlepšiu cenu. To je v súlade s posolstvom hodnoty za peniaze,“ uviedol analytik INEKO Dušan Zachar.

Poznáme najlepšie a najhoršie nemocnice na Slovensku. Kde sa umiestnila tá vaša?Poznáme najlepšie a najhoršie nemocnice na Slovensku. Kde sa umiestnila tá vaša?
Zdroj: www.ineko.sk

Najlepšia štátna nemocnica 

Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici dosiahla ako jediná z veľkých štátnych zariadení nadpriemerné bodové hodnotenie v každej zo šiestich hlavných oblastí sledovaných ukazovateľov. Medzi silné stránky nemocnice možno zaradiť transparentnosť, kde patrí dlhé roky medzi lídrov.

„Chcela by som sa poďakovať pacientom, že nám dôverujú, zamestnancom, tímu mojich kolegov aj INEKU za to, že robí vynikajúcu vec, lebo vytvára priestor prirodzenej konkurencie v systéme,“ povedala riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.

Čítajte: TOP nemocnice, kam s cievnou mozgovou príhodou. Tu vás stihnú zachrániť

Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) v Ružomberku exceluje v ukazovateli spokojnosť pacientov. Jej silnou stránkou sú aj indikátory kvality, kde má vo svojej kategórii najlepšie čísla v rámci nutnosti reoperovať pacientov, pri úmrtnosti po operáciách a na akútnu mozgovo-cievnu príhodu.

Univerzitná nemocnica Martin (UNM) lieči náročné diagnózy pacientov, ktorí sú s jej prácou spokojní, nemocnica sa zároveň stala medziročným skokanom v zlepšení transparentnosti, vlani bola totiž medzi poslednými.

Najlepšie hospodárenie

FN Nitra zostáva s prehľadom najlepšie hospodáriacim zariadením v kategórii štátnych fakultných nemocníc. Nemocnica so suverénne najhorším finančným zdravím – Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) patrila uplynulý rok do tej polovice štátnych nemocníc, ktoré vytvárali straty a dlhy pomalším tempom ako tie ostatné.

UNB, hoci zostáva nemocnicou s najmenej spokojnými pacientmi, sa spolu s FNsP Žilina medziročne v tomto ukazovateli zlepšili. Bratislavská UNB patrí k úplnej špičke takmer pri všetkých indikátoroch kvality. Najnižší rating v hodnotení INEKO získala v tomto roku FN Trnava.

Čítajte: Smrteľná štatistika Slovákov. Umierame príliš skoro, v ohrození sú aj matky

Okrem pacientov relatívne rýchlo preberajúceho urgentu má nemocnica ostatné ukazovatele priemerné alebo podpriemerné. Po UNB má druhých najmenej spokojných pacientov, ktorí podávajú sťažnosti na úrad pre dohľad v najväčšej miere.

Ocenenie kolektívov a zamestnancov

Nemocnica v Košiciach-Šaci má ako jediná zo všeobecných nemocníc vysoko nadpriemerné bodové hodnoty vo všetkých šiestich skúmaných oblastiach. Má spokojných pacientov a v kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti patrí táto nemocnica tiež medzi najlepších.

„Veľmi ma teší, že práve naša nemocnica dosiahla tento rok toto ocenenie. Je to ocenenie našich kolektívov a zamestnancov,“ povedal riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca Ján Slávik. Pretrvávajúcou doménou Ľubovnianskej nemocnice je vysoká spokojnosť pacientov, veľmi dobrá kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, výborné hospodárenie a transparentnosť.

Muži, nezáviďte! Ženy žijú dlhšie, péenkujú však častejšie

Vo všetkých týchto hlavných oblastiach ukazovateľov jej patrí prvé miesto. Najsilnejšou stránkou Nemocnice Poprad sú početné skúsenosti jej operačných oddelení, je príkladom, že aj štátne zariadenie dokáže dlhodobo hospodáriť vyrovnane a uhrádzať všetky svoje záväzky načas.

Nemocnice na chvoste 

Nemocnica v Leviciach zostáva zariadením, s ktorým sú pacienti najmenej spokojní. Medziročne sa nemocnica výraznejšie zlepšila v transparentnosti, hoci je pri tomto ukazovateli stále podpriemerná.

Celkový druhý najnižší rating v hodnotení dosiahla nemocnica Prievidza, ktorú okrem zlých hospodárskych čísel ťahajú nadol najhoršie indikátory kvality spomedzi všetkých všeobecných nemocníc.

Nemocnica na okraji mesta z Partizánskeho skončila v aktuálnom porovnaní všeobecných nemocníc na poslednom mieste. Nevyniká v žiadnej zo sledovaných oblastí.

Mohlo by vás zaujímať: 

Video

Poradňa zdravia

Zobraziť

Menštruácia mi mešká a prsia sa mi trošku zväčšili. Som tehotná?

V prípade podozrenia na tehotenstvo odporúčam nasledovný postup. Ak máva žena pravidelné menštruačné cykly a menštruácia mešká, je dobré počkať, kým bude meškať približne 7 dní a až potom si urobiť tehotenský test z moču, ktorý sa dá kúpiť napríklad v lekárni. Samozrejme, je možné urobiť si tehotenský test aj skôr, avšak, čím skôr si ho žena urobí, tým je väčšie riziko, že bude falošne negatívny.

Keď mešká menštruácia približne 14 dní, je vhodné ísť na gynekologické vyšetrenie, vrátane vyšetrenia ultrazvukom, kedy by už malo byť tehotenstvo viditeľné. Okrem toho gynekológ môže tiež nechať vyšetriť hladinu tehotenského hormónu v krvi, ak to považuje za potrebné. Uvedené informácie platia v prípady, že žena nemá žiadne ťažkosti a cykly máva pravidelné. Príznaky ako ranné nevoľnosti či napätie v prsníkoch sú pri stanovení skorého tehotenstva neisté.

čítať viac

Ktoré vyšetrenia pomôžu odhaliť vznik osteoporózy?

Osteologické vyšetrenie sa zameriava na osteoporózu a metabolické ochorenia kostí. Cieľom je komplexná a diferenciálna diagnostika a liečba tohto ochorenia. Absolvujete klinické vyšetrenie lekárom, prístrojové vyšetrenie, teda osteodenzitometriu a röntgen, ďalej laboratórne vyšetrenie parametrov kostného metabolizmu a parametrov stavu obličiek, pečene, tráviacej sústavy a žliaz s vnútorným vylučovaním.

Osteodenzitometria je meranie hustoty kosti. V súčasnosti ide o jediné vyšetrenie, ktorým možno stanoviť veľkosť strát kostnej hmoty vo vybranej časti skeletu, posúdiť prítomnosť osteoporózy a vážnosť rizika vzniku osteoporotickej zlomeniny v budúcnosti.

Včasné stanovenie diagnózy osteoporózy a posúdenie rizika zlomeniny vás teda môže zachrániť pred bolesťami, komplikovanými operáciami a invaliditou. Na presnú a včasnú diagnostiku osteoporózy sa používa centrálny osteodenzitometer. Tento prístroj meria stupeň absorpcie röntgenových lúčov po prechode kostným tkanivom v stavcoch driekovej chrbtice a v hornej časti stehnovej kosti, čiže tam, kde sú osteoporotické zlomeniny najnebezpečnejšie. Namerané hodnoty porovnáva počítač s hodnotami zdravej populácie. Vyšetrenie je bezbolestné a neškodné, pretože dávka röntgenového žiarenia je minimálna.

čítať viac
doktor

Opýtajte sa
odborníka

Poraďte sa s našimi
odborníkmi.

Položiť otázku

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku
doktor