Syndróm vyhorenia je to stav emocionálneho vyčerpania, ktorý vzniká v dôsledku nadmerných psychických a emocionálnych nárokov v zamestnaniach vyžadujúcich kontakt s inými ľuďmi a prebieha v niekoľkých štádiách.

  • Nadšenie - človek je pre svoju prácu zapálený, má pevne stanovený cieľ, chce ho dosiahnuť.
  • Stagnácia - človek zisťuje, že jeho ideály nie sú plne realizovateľné, dochádza k „vytriezveniu“. Úlohy, ktoré na začiatku plnil rád, ho obťažujú.
  • Frustrácia – človek väčšinu javov na pracovisku vníma negatívne, potláča vlastné potreby. Dostavujú sa poruchy spánku a slabosť, čo ale človek neguje. Mení sa rebríček hodnôt – odsúva sa rodina a priatelia.
  • Apatia - je prítomné nepriateľstvo voči klientom aj voči všetkému, čo súvisí s prácou, sú znaky odľudštenia, keď lekára čakajú 2 žlčníky, učiteľa 30 darebákov. Je prítomná vnútorná prázdnota.
  • Úplne vyhorenie – jediným vhodným riešením je zmena zamestnania, aj keď niekedy postačí len zmena zamestnávateľa.
Anketa
V ktorom štádiu syndrómu vyhorenia ste?

Ste v ohrození?

Typicky sa syndróm vyhorenia vyskytuje v profesiách „ľuďom pomáhajúcich“ ako sú zdravotnícki pracovníci, sociálni pracovníci, právnici – advokáti, pracovníci väzníc, profesionálni funkcionári, duchovní, rádové sestry, policajti, učitelia, sú to vždy ľudia, ktorí su v akomkoľvek kontakte s druhými ľuďmi. Najčastejšie postihuje ľudí vo vekovej kategórii tridsať až štyridsaťpäť rokov, tých ktorí pracujú v odbore viac ako desať rokov a ľudí emocionálne labilných. Ak je zamestnanec primerane finančne ohodnotený alebo extrovert je menšia pravdepodobnosť, že syndrómu podľadne.

Zvládnete to?

Je potrebné naučiť sa zvládať stres, obmedziť nadčasové hodiny v práci na minimum, dobre si rozplánovať čas a aktívne odpočívať. Dôležitá je i fungujúca rodina, udržiavanie priateľstiev a koníček. Musíte si uvedomiť fakt,  že sa nedá pomôcť celému svetu. Pomôže objavenie nového zmyslu života a jeho naplnenie skutočnými hodnotami. Farmakoterapia môže zmierniť depresívne príznaky objavujúce sa vo vyšších štádiách syndrómu, ale nerieši samotný syndróm