MENU
zdravy-zivot

Veľký podraz! Pacienti po mozgovej príhode prídu o najmodernejšie lieky zadarmo

V liečbe mozgovej príhody patríme k svetovej špičke. Po novom však časť pacientov príde o úhradu svojich liekov.
Zdravý život

Veľký podraz! Pacienti po mozgovej príhode prídu o najmodernejšie lieky zadarmo

Pacientom po mozgovej porážke hrozia vysoké doplatky za lieky. Ako k tomu mohlo dôjsť?

Pacientom, ktorí prekonali v dôsledku krvnej zrazeniny uviaznutej v mozgovej tepne cievnu mozgovú príhod, respektíve majú vysoké riziko takejto závažnej komplikácie v dôsledku srdcovej arytmie, reálne hrozia od januára 2021 vysoké doplatky za potrebné lieky pre efektívnu a bezpečnú antikoaguláciu. Antikoagulačné lieky znižujú zrážanlivosť krvi, ľudovo povedané „riedia“ krv a tým bránia vzniku krvných zrazenín.

Lieky z vlastného vrecka

Až do roku 2010 mala medicína dostupné iba lieky, ktoré si vyžadujú časté odbery krvi s cieľom „strážiť“ intenzitu zrážanlivosti. Za posledné desaťročie sa dosiahol obrovský pokrok s liekmi, ktoré nevyžadujú monitorovanie zrážanlivosti a majú lepšiu účinnosť v prevencii mozgovej porážky a súčasne nižšie riziko krvácania. Patria do rodiny tzv. nových orálnych antikoagulancií (NOAK). V zmysle novej revízie úhrad z dielne Ministerstva zdravotníctva SR by si mala väčšina pacientov, ktorí sa dnes liečia liekmi na riedenie krvi tzv. novými antikoagulanciami hradiť z vlastného vrecka sumu od 30 do 80 eur mesačne.

Životne dôležitá terapia

Moderná antikoagulačná liečba dnes chráni na Slovensku pred prvými aj opakovanými mozgovými príhodami okolo 75 tisíc pacientov a  predstavuje pre nich životne dôležitú terapiu na ich ceste za dlhším a kvalitnejším životom. Prevažnú väčšinu z nich tvorí zraniteľná populácia seniorov, ktorá bude novou zákonnou úpravou finančne dotknutá najviac.

Časť pacientov sa o seba nevie postarať

Mozgová porážka odborne nazývaná cievna mozgová príhoda (CMP) predstavuje vysokú záťaž pre spoločnosť, nakoľko viac ako polovica pacientov po jej prekonaní stratí sebestačnosť, zostáva odkázaná na sociálnu podporu štátu a pomoc svojich blízkych. Mnohí trpia závažnými trvalými následkami v podobe ochrnutia, porúch reči, epilepsiou či stratou zraku a sú vyradení z bežného života. Dnes však mnohým cievnym mozgovým príhodám vieme veľmi úspešne predchádzať.

Nakoľko cievna mozgová príhoda sa často vracia a v priebehu roka môže postihnúť pacienta aj niekoľkokrát, je dôležité, aby sme toto riziko minimalizovali. To nám dnes umožňujú lieky zo skupiny tzv. nových antikoagulancií, ktoré riedia krv pacienta a chránia ho pred vznikom krvných zrazenín. Práve NOAKy považujem za významný príspevok vedy a medicíny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pacientov s kardiovaskulárnym rizikom,“ hovorí prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN, prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti a prednostka Neurologickej kliniky UNPJŠ v Košiciach.

Drahé lieky

Nová revízia úhrad, ktorú pripravilo Ministerstvo zdravotníctva SR s účinnosťou od 1. januára 2021, bude mať za následok, že socio-ekonomicky citlivá skupina seniorov bude musieť za túto liečbu doplácať niekoľko desiatok eur mesačne.

Prečo vôbec k takejto situácii došlo? Slovensko sa stalo jedinou krajinou EÚ, v ktorej došlo ku schváleniu používania generického lieku (neoriginálneho lieku s rovnakou účinnou látkou, ktorá však neprešla rozsiahlym testovaním a zväčša je vyrábaná v Číne alebo v Indii) pre jednu zo štyroch príbuzných molekúl pre antikoagulačnú liečbu. Ak použitím generického lieku nahrádzame identickú molekulu, aká je aj v origináli, tento postup je z ekonomických dôvodov akceptovateľný a bežný. Problémom však je, ak generickým liekom chceme výlučne z ekonomických dôvodov nahradiť nie identické, ale podobné molekuly, ktoré môžu mať v mnohom odlišné vlastnosti. A práve takéto dôsledky bude mať vyššie uvedená právna úprava.

Každý lekár – špecialista, ktorý má oprávnenie indikovať pacientovi antikoagulačnú liečbu, pristupuje k nemu vysoko individuálne. Prihliada predovšetkým na riziko vzniku alebo opakovania mozgovej porážky a súčasne na riziko krvácania, ktoré môže zvažovaná liečba spôsobiť. Treba si uvedomiť, že štyri lieky so skupiny nových antikoagulancií nepovažuje medicína dôkazov za voľne zameniteľné práve s ohľadom na ich rôzne riziko krvácania., vysvetľuje prof. MUDr. Robert Hatala, PhD., FESC, FACC prednosta Kliniky kardiológie a angiológie NÚSCH LF SZU v Bratislave a predseda Slovenskej spoločnosti pre srdcové arytmie.

Všetci v jednom vreci?

Nové antikoagulanciá užíva na Slovensku viac ako 75 tisíc pacientov, pričom len približne 25 tisíc z nich je nastavených na liek, ktorý bude mať od januára generickú náhradu. Zvyšných okolo 50 tisíc pacientov užíva lieky, ktoré nemajú generickú náhradu a majú odlišný profil účinnosti a bezpečnosti. Vedecky analyzované skúsenosti získané z reálnej praxe na miliónoch pacientoch totiž jasne ukazujú, že majú najmä u seniorov významne nižšie riziko závažných krvácaní. Nová úhradová vyhláška však tieto rozdiely nezohľadňuje a všetkých pacientov, ktorí užívajú antikoagulačnú liečbu, obrazne povedané „hádže do jedného vreca“.

Lekár pri indikovaní liečby musí brať do úvahy okrem iného bezpečnosť pacienta. Každý z dostupných liekov patriacich do kategórie nových antikoagulancií je svojim spôsobom jedinečný a nezameniteľný. O vhodnej liečbe pre toho ktorého pacienta vždy rozhoduje lekár špecialista, v prípade tzv. NOAKov najmä kardiológ, internista, geriater, hematológ a neurológ. Z medicínskeho hľadiska je neprípustné zmeniť skupine približne 50 tisíc pacientov liečbu len preto, že je lacnejšia. Možné riziká vyplývajúce zo zmeny liečby súvisiace najmä s rizikom vnútorného krvácania sú natoľko závažné, že by sme nemali nadraďovať ekonomické benefity nad bezpečnosť pacienta,“ hovorí MUDr. Peter Hlivák, PhD, FESC, FACC, prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti.

Pacienti sú proti

Proti aktuálnej úhradovej vyhláške sa postavili aj pacienti po cievnej mozgovej príhode, ktorých sa situácia bytostne dotýka, nakoľko veľká väčšina z nich užíva antikoagulačnú liečbu. „Až 93 % pacientov, ktorí užívajú antikoagulačnú liečbu, sú vo veku nad 60 rokov. Táto ekonomicky najzraniteľnejšia skupina bude musieť za svoje lieky, ktoré ich chránia pred prvou aj opakovanou mozgovou porážkou, platiť nemalé doplatky. Ak my pacienti nebudeme ochotní doplácať, prejdeme buď na „staromódnu“ liečbu warfarínom s potrebou krvných odberov 1x mesačne alebo častejšie, alebo na generickú náhradu, ktorá nás však vystavuje vyššiemu riziku krvácania, ohrozuje naše zdravie a našu bezpečnosť a musíme pri nej siahať hlbšie do vrecka. Aj preto vyzývame MZ SR, aby prehodnotilo svoju úhradovú politiku a v prípade tak citlivej skupiny liekov ako sú tzv. nové antikoagulanciá zachovalo aktuálny status quo,“ hovorí Richard Fides z občianskeho združenia „Sekunda pre život“, ktoré združuje pacientov po cievnej mozgovej príhode a s fibriláciou predsiení.

Pacientov v ich snahe podporujú aj odborné spoločnosti – Slovenská kardiologická spoločnosť a Slovenská neurologická spoločnosť. Obe spoločnosti zastávajú názor o nezameniteľnosti liečby a v prípade generickej náhrady upozorňujú na možné riziká a komplikácie spojené s krvácaním. Rovnako sa k tejto iniciatíve pripojila aj Asociácia na ochranu práv pacientov na Slovensku na čele s prezidentkou PhDr. Máriou Lévyovou. „Títo pacienti, pokiaľ nechcú platiť za svoje lieky až do 80 eur mesačne, musia prejsť na generickú náhradu. Na novú liečbu ich musí nastaviť lekár špecialista. Tí však pracujú v obmedzenom režime a v čase pandémie by sme nemali pacienta vystavovať zbytočnej návšteve lekára a rizikovému prostrediu." Asociácia na ochranu práv pacientov preto vyzýva MZ SR, aby u takej citlivej skupiny liekov ako sú tzv. NOAKy, zachovalo aktuálny status quo, hovorí PhDr. Mária Lévyová, prezidentka AOPP.

Súvisiace články

Video

Poradňa zdravia

Zobraziť

Môže byť dcérka v noci taká hladná?

Myslím, že to od nej chcete priskoro. Nepíšete, či spíte v jednej miestnosti alebo v jednej posteli, či dojčíte, alebo nie. Myslím si, že hladná určite nebude, vyžaduje si skôr vašu prítomnosť. Prvé tri roky života od nich nemôžete očakávať dokonalý spánkový režim. Rodičia sa však snažia, aby dieťa prespalo celú noc čím skôr, sú nervózni, keď sa im to nedarí a to všetko potom prenášajú na svoje deti. Spánku dieťatko nemusíte učiť. Pomôcť mu zaspať a zabezpečiť pokojný spánok ale môžete. Dieťa vyžaduje počas spánku blízkosť niektorého z rodičov. Odstráňte z jeho blízkosti zbytočné rušivé vplyvy, Vypnite televíziu, uberte na množstve podnetov, choďte viac do prírody. Dieťa sa pred spánkom potrebuje uvoľniť, zbaviť emócií. Vôbec nie je na škodu, ak si pred spánkom i poplače, avšak vo vašej prítomnosti, nie osamote. Nepohoda medzi matkou a otcom takisto na dieťa nepôsobí najlepšie. Veľmi dôležitá je pravidelnosť, teda chodiť spať v rovnakom čase. Ak nič nepomáha, zoberte dieťa k sebe do postele a spite spolu. Tak to funguje všade v prírode.

čítať viac

Existuje nejaký homeopatický liek na polypy v nose?

Homeopatiká nie sú lieky a dodnes nikto dokázal ich účinok na nosové polypy. Ak vám ide o liečbu na základe medicíny dôkazov, je dôležité rozlišovať, či máte solitárny, teda jeden nosový polyp, alebo nosovú polypózu, ktorá vzniká ako dôsledok chronického zápalu nosovej sliznice a prinosových dutín. Ak ide o malý solitárny polyp, ktorý vám nespôsobuje žiadne ťažkosti a sliznica na jeho povrchu nevykazuje podozrivé znaky, môžeme ho považovať za náhodný nález a ponechať bez liečby. Ak bráni priechodnosti polovice nosa, je najlepšie ho operačne endoskopicky odstrániť. Pri vhodnej polohe vykonávame zákrok v lokálnej anestézii, keď je viac vzadu, volíme skôr celkovú anestéziu.

Liečba nosovej polypózy závisí od stupňa postihnutia nosovej dutiny a od ťažkostí pacienta. Pri prvom stupni  s miernymi ťažkosťami  ordinujeme liečbu lokálnym kortikoidom v podobe spreja či kvapiek. Odporúčame alergiologické vyšetrenie - môže odhaliť príčinu chronického zápalu sliznice nosa a prinosových dutín, ktorého výsledkom je tvorba polypov. Ak sú polypy druhého alebo tretieho stupňa, lokálna liečba väčšinou neprinesie dostatočný efekt. V takom prípade posielame pacienta na CT vyšetrenie, ktoré zobrazí rozsah postihnutia dutín. Okrem miestne pôsobiacich kortikoidov do nosa sa odporúča  podávať systémovo kortikoidy v tabletkách počas desaťdňovej kúry. Musíme však predtým posúdiť, či tejto liečbe nebránia iné choroby. Ak efekt nie je dostatočný, prípadne CT nález ukazuje pomerne rozsiahle postihnutie polypmi, jediným východiskom je chirurgický zákrok s nasledujúcou lokálnou liečbou. Pomocou miniinvazívnej endoskopickej operácie vieme účinne odstrániť nosové polypy a uvoľniť prinosové dutiny.

čítať viac
doktor

Opýtajte sa
odborníka

Poraďte sa s našimi
odborníkmi.

Položiť otázku

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku
doktor

Diskusia