Podľa štúdie vypracovanej odborníkmi z Univerzity v Insbrucku môže byť holdovanie horkej chuti spojené s istými nie veľmi žiaducimi vlastnosťami. Patrí k nim sadizmus (zvrátenosť prejavujúca sa trýznením), narcisizmus (človek uprednostňujúci a obdivujúci sám seba), psychotizmus (agresívny človek, pociťujúci nepriateľstvo k iným osobám) a machiavelizmus (vyznavači hesla účel svätí prostriedky, bez morálnych zásad pri snahe dosiahnuť svoj cieľ). 

Žijete so psychopatom? 10 vlastností, ktoré ho prezradia

Usmievate sa, keď iní trpia?

Štúdia hodnotila takmer tisíc respondentov, ktorých požiadali o zhodnotenie rôznych druhov jedál a nápojov na šesťbodovej škále. Potraviny uvedené v štúdii mali horký, kyslý, slaný a sladký charakter.

Okrem toho sa ich v ďalšom teste pýtali na osobnostné postoje, ktoré merali ich emocionálnu stabilitu a „tendenciu ku každodennému sadizmu“. Otázky zahŕňali aj tvrdenia ako „mám rád keď sa ľudia trápia“ alebo „niekedy si prehrávam moje obľúbené scény z krvavých drastických filmov“. 

Neuveriteľná sila sĺz. Vedci odhalili ďalší dôvod, prečo ich potrebujete

Údaje z týchto dvoch testov potom poskladali a zistili, že tí, ktorí dávajú prednosť horkej chuti jedál a nápojov, preukázali viac protispoločenských tendencií.

 FOTO: Čo na jazyku, to na srdci. Najlepšie jedlá a nápoje pre dlhý život

Preferovanie horkej chute signalizuje psychopatiu

Autori výskumu, Dr. Christian Sagioglou a Dr. Tobias Greitemeyer, potom konštatovali: „Výsledky potvrdili hypotézu, že preferovanie horkej chute je spojené s nenávistnými osobnostnými rysmi, pričom najsilnejšia súvislosť sa ukázala vo vzťahu ku každodennému sadizmu a psychopatii.“

Spätné analýzy potvrdili, že toto spojenie je v porovnaní s milovníkmi ostatných chutí, teda sladkej, kyslej a slanej, oveľa významnejšie u tých, ktorí preferujú horkú chuť.  

Stále solíte? Na 10 dní s tým prestaňte a stane sa niečo úžasné

Tieto údaje teda poskytujú nové poznatky o vzťahu medzi osobnosťou a jej správaním sa pri konzumácii jedál. Pomerne silno preukazujú vzťah medzi zvýšeným pôžitkom z trpkých potravín a zvýšenými sadistickými sklonmi.

Kávičkári, strážte sa. 12 hrozivých príznakov, že to s kofeínom preháňate