MENU
zdravy-zivot

Nechcete sa nakaziť u lekára? Zistite, či sa aj váš zaočkoval proti chrípke

V niektorých krajinách je očkovanie sa zdravotníkov proti chrípke povinné.
Zdroj: Shutterstock.com
Zdravý život

Nechcete sa nakaziť u lekára? Zistite, či sa aj váš zaočkoval proti chrípke

Projekt Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS „Chránime našich pacientov, očkujeme sa proti chrípke“ pokračuje druhým ročníkom. Pobyt v nemocniciach má byť bezpečnejší.

Projekt vznikol s primárnym cieľom chrániť rizikových pacientov pred chrípkou. Očkovaní lekári a sestry chránia očkovaním nielen svoje zdravie, ale vytvárajú bariéru pred šírením ochorenia na svojich pacientov, ktorí nie sú alebo nemôžu byť očkovaní. Očkovaný jedinec vírus neprenáša.

Viac: Očkovanie nie je len pre deti: Ktoré vakcíny musia dostať aj dospelí?

Zodpovedný zdravotník je očkovaný

Projekt prebieha v súlade so snahou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) dosiahnuť 100 % zaočkovanosť zdravotníckych pracovníkov, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom. V niektorých štátoch sa zavádza povinnosť takéhoto očkovania. Tento prístup dáva pacientov a profesionálnu etiku nad osobné preferencie a zvyšuje zaočkovanosť zdravotníckych pracovníkov. „Podľa dostupných údajov z roku 2013 dosiahlo Francúzsko 76,9 %, Holandsko 63 %, Austrália 72,7 % zaočkovanosť u zdravotníkov. V USA dosiahla zaočkovanosť proti chrípke 96 % na takých pracoviskách, kde bolo toto očkovanie požadované zamestnávateľom,“ hovorí člen Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc. Do projektu sa v minulom roku zapájali ambulancie a podporili ho viaceré nemocnice.

Stopercentný Trenčín

Na Slovensku je preočkovanosť zdravotníckych pracovníkov v porovnaní s inými krajinami zatiaľ pomerne nízka, ale aj u nás existujú zariadenia, kde lekári a sestry vnímajú vlastné očkovanie proti chrípke ako dôležitú súčasť starostlivosti o seba a svojich pacientov. V minulej chrípkovej sezóne dosiahla pediatrická zložka Kliniky pediatrie a neonatológie Fakultnej nemocnice v Trenčíne 100 % zaočkovanosť proti chrípke medzi svojimi lekármi. „Je povinnosťou lekára chrániť seba a tým aj svojich pacientov očkovaním sa proti chrípke,“ hovorí MUDr. Pavol Šimurka, PhD., prednosta a primár Kliniky pediatrie a neonatológie FN v Trenčíne. „Na našej klinike ležia mnohí pacienti, pre ktorých by mohol mať kontakt s personálom nakazeným chrípkou závažné dôsledky. Preto k pacientom vyžadujúcim intenzívnu starostlivosť a tiež imunitne oslabeným deťom majú u nás prístup len zaočkovaní kolegovia,“ dodáva pediater. Práve v tomto období – od septembra do novembra je pre zaočkovanie personálu proti chrípke ideálny čas.

Lekári ako príklad

Lekári chcú svojim prístupom motivovať nielen svojich kolegov, ale aj rodinných príslušníkov a ostatné blízke kontakty chronicky chorých pacientov, aby sa zaočkovali. Princípom ochrany je tak vytváranie bariéry pred šírením ochorenia, a tým zníženie rizika infekcie od osôb žijúcich s chorým v jednej rodine alebo kolektíve. Jednoznačne sa odporúča očkovanie rodinných príslušníkov nielen chronicky chorých, onkologických pacientov, ale i tehotných žien a v rodinách s malými deťmi alebo seniormi. „Nešpecifické preventívne opatrenia spočívajú najmä vo zvyšovaní odolnosti organizmu prísunom vitamínov, cvičením, otužovaním a životosprávou. Dôležité sú aj hygienické opatrenia. Avšak jedinou dokázateľne účinnou prevenciou chrípky je očkovanie.“ hovorí MUDr. Oleár.

Zaočkoval sa môj lekár?

Kto sa do projektu zapojil a či ste v bezpečí práve u svojho lekára sa dozviete na webovej stránke kampane www.chranimenasichpacientov.sk. Na tejto adrese je možné aj prihlásiť sa.

Čítajte aj: Neumrite zbytočne pre chrípku: Komu môže vakcína z lekárne zachrániť život?

Chrípka

Video

Poradňa zdravia

Zobraziť

Napriek diéte FODMAP mi bolesti neustúpili. Musím kvôli liekom navštíviť špecialistu?

SIBO je ochorenie, pri ktorom dochádza k nadmernému alebo aj abnormálnemu prerastaniu tenkého čreva baktériami. V tomto prípade sa indikuje antibiotická liečba, pričom najlepšie skúsenosti sú s liečivom rifaximín. Dané antibiotikum vám môže predpísať len špecialista. Zvyšné, ako je norfloxacín a amoxicilín, môže predpísať aj všeobecný lekár.

čítať viac

Mám hraničné hodnoty tlaku. Kedy treba začať liečbu?

Hodnoty tlaku krvi nie sú rovnaké u toho istého človeka počas celého dňa. Vplýva naň veľa faktorov. U dospelých sa ako normálny  tlak  krvi uvádza hodnota 120/75 - 80 mmHg. Hraničný tlak krvi je medzi 130 -139/80 - 90 mmHg a za hypertenziu I. stupňa sa považuje opakovane nameraný tlak krvi 140 -160/90 -100 mmHg. Pre správne meranie treba zabezpečiť základné podmienky - seďte predtým bez stresu a predchádzajúcej fyzickej aktivity minimálne päť minút a nebuďte veľmi najedená ani hladná. Tlak si merajte dva až tri razy týždenne v rôznych časoch, nielen ráno po zobudení.

S liečbou zvýšeného tlaku krvi by ste mali začať, ak ste si viac týždňov po sebe namerali takmer vždy zvýšené hodnoty. Objednajte sa k všeobecnému lekárovi. Niekedy sa vám sestrička v ambulancii nameria zvýšené hodnoty tlaku krvi, ktoré sa odlišujú od nameraných v domácom prostredí. Môže ísť o syndróm bieleho plášťa. Aj v tomto prípade je potrebné začať cielenú liečbu s primeranou dávkou a kombináciou liekov. Na potvrdenie hypertenzie mimo ambulancie lekára je často nevyhnutné vykonať 24-hodinové monitorovanie tlaku krvi, ktoré sleduje tlak aj počas noci, keď spíte. Až tento výsledok niekedy definitívne odhalí hodnoty tlaku krvi.

Pri hraničných hodnotách krvného tlaku odporúčame diétne a režimové opatrenia. Znížte konzumáciu kuchynskej soli, ale pozor, je prítomná  takmer v každom jedle, najmä v kupovanom. Znížte hmotnosť, prestaňte fajčiť a začnite s pravidelným aeróbnym cvičením, napríklad pravidelnou rýchlejšou chôdzou v trvaní 30 až 45 minút aspoň tri- až päťkrát týždenne. Pravidelne užívajte magnézium.

čítať viac
doktor

Opýtajte sa
odborníka

Poraďte sa s našimi
odborníkmi.

Položiť otázku

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku
doktor