Fred Kadugala je rybár a upratuje v prvej česko-slovenskej nemocnici v Ugande. Lekári tu zachránili život jeho malej dcére. Hanblivé dievčatko v žltých šatočkách na chodbe nemocnice prednedávnom skoro umrelo na anémiu a maláriu, ktoré sú najčastejšími zabijakmi v týchto zemepisných šírkach. Rodičia nemali čím zaplatiť, z nemocnice chceli odísť predčasne. Fred doniesol zamestnancom jediné, čo mohol – dve ryby. Potom mesiac kosil, pomáhal, upratoval, až nakoniec zostal v nemocnici pracovať.

Deti neplačú, hoci majú prečo
„Jeho dcérka dostávala kyslík, ale on nechcel pomoc zadarmo,“ spomína dnes už bývalá administrátorka projektu Nemocnice sv. Karola Lwangu v Buikwe Renáta Machálková: „Je veľmi šikovný. Začala ho zaujímať problematika HIV/AIDS. Chodí na rôzne kurzy, ktoré sú zadarmo, robí poradcu pre páry, v ktorých je jeden partner HIV pozitívny.“ Podobných sociálnych prípadov, ako je Fred, zaznamenávajú v nemocnici každý týždeň desiatky. Väčšina obyvateľstva v oblasti žije na hranici chudoby, deti denne kráčajú kilometre s kanistrami vody na hlavách, rodiny spia v hlinených domčekoch na zemi, všetci v jednej izbe. Nemožno sa čudovať, že deti neplačú, hoci majú v tele viac ako sto rôznych parazitov. „Prah bolesti u Uganďanov je úplne inde, než na čo sme zvyknutí, deti sú veľmi odolné,“ hovorí exadministrátorka projektu. S tým súvisí aj prístup miestnych lekárov k práci. „Naši lekári chcú prinútiť človeka žiť, zachrániť ho za každú cenu. Z druhej strany, keď Innocent vidí, že človek umiera, nechá ho radšej v pokoji odísť,“ dopĺňa Renáta Machálková. Innocent Nkowa je prvý ugandský riaditeľ nemocnice. Doteraz bol vedúcim lekárom vždy Slovák alebo Čech, pretože ugandskí lekári nedodržiavajú direktívy Svetovej zdravotníckej organizácie. „Okrem toho, že pracujeme podľa iných smerníc, forma vzdelávania je odlišná. My sa nešpecializujeme tak skoro. V Ugande musí lekár vedieť liečiť problémy z rozličných odborov,“ vysvetľuje Innocent.

Čas si vážia
Prvá česko-slovenská nemocnica je multikultúrny projekt. Postavila ju Diecéza Lugazi s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Českej republiky a Arcidiecéznej charity v Prahe. Lekárskym garantom, ktorý zabezpečuje personál, je Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Všetci partneri sa podieľajú na financovaní chodu nemocnice už päť rokov. Väčšina zamestnancov nemocnice je ugandská, no lekári, odborníci, ako aj sestry – misionárky prichádzajú do Buikwe z celého sveta. Okrem vírusov zamestnanci niekedy
bojujú aj s kultúrnymi rozdielmi. „V Ugande majú iný hodnotový rebríček. Dieťa je často na poslednom mieste, pretože ich tu vo väčšine chudobných rodín majú viac ako šesť. Smrť jedného síce matku zarmúti, ale ide ďalej. A muž ďalej oplodňuje, pretože čím viac detí splodí, tým vyššie postavenie v komunite nadobudne,“ hovorí Renáta Machálková. Slovenský lekár Jozef Šuvada, ktorý pôsobil v Buikwe ako riaditeľ nemocnice, tvrdí, že
problémy, ktoré riešil, súviseli s africkou kultúrou: „Na Slovensku sme naučení hnať sa, všetko mať vypočítané na minútu. No Afričania si vážia aj čas, aj ponáhľanie. Urgentné vybavenie vecí je pre nich často abstraktný pojem. Skrátka platí známe: pomaly ďalej zájdeš. A tu to platí dvojnásobne,“ vysvetľuje.

Sestra neliečila dcéru, bola by to hanba
Nemocnicu sv. Karola Lwangu otvorili v roku 2006. Pôvodný zámer bol vytvoriť materské centrum, v minulom roku sa však realizovala výstavba HIV kliniky: „V Afrike nemôžete mať nemocnicu bez HIV liečby a my dnes máme pre stovky pacientov vyhradenú len jednu
miestnosť,“ hovorí Renáta Machálková. Hoci oficiálne štatistiky tvrdia, že v regióne je šesť percent HIV pozitívnych Uganďanov, skúsenosť nemocnice naznačuje, že by ich mohol byť dvojnásobok. „Pacienti často chodia v poslednom štádiu ochorenia, pretože je tu veľmi silná stigmatizácia. Jednej sestre u nás zomrela na AIDS dcéra. Vzdelaná sestra neliečila svoje dieťa, pretože by to bola hanba pre rodinu, keby sa okolie dozvedelo, že je HIV pozitívna,“ krúti hlavou administrátorka nemocnice.
Nová HIV klinika je zároveň vzdelávacím centrom: „Dnes vieme špeciálnymi metódami prevencie zabrániť zvyšovaniu počtu HIV pozitívnych detí v dôsledku prenosu z matky na dieťa. Takže program pre tehotné ženy je našou prioritou,“ zdôvodňuje Jozef Šuvada, ktorý ďalej dotvára projekt česko-slovenskej nemocnice, hoci už nie je v Ugande: „Ďalšími cieľovými skupinami sú siroty v dôsledku HIV/AIDS a adolescenti, u ktorých je dôležitá výchova k zodpovednému rodičovstvu.“

Mužov a ženy oddeľuje len plachta
Pacientov prijímajú v nemocnici od pol deviatej do pol tretej, vyšetrujú ich tak dlho, ako je potrebné. Popoludní lekári kontrolujú pacientov na svojom oddelení. Pokiaľ ide o prípravu jedál či o kúpanie, tieto činnosti nepatria medzi povinnosti sestier, ako sme na to zvyknutí u nás. Každý pacient si so sebou do nemocnice privedie niekoho z rodiny, prípadne zaplateného asistenta, ktorý sa o neho stará počas pobytu. Okrem pacientov tak pod posteľami na oddeleniach spia ich pomocníci. Problémom zostáva, že oddelenie pre dospelých je spoločné pre mužov a ženy, ktorých delí len jedna plachta, čo je podľa súčasného riaditeľa, ugandského lekára Innocenta, neetické. Vedúcim oddelenia pre dospelých je Andrej Bebjak. Počas vizity mu asistujú štyri sestry, ktoré tlmočia pocity pacientov, po anglicky hovorí málokto. „Ale to, čo povedal, predsa neznamená, že je mu dobre, ale zle,“ pozastavuje sa Andrej nad prekladom sestier, keďže niektoré slová v miestnom jazyku už pozná. „Nie, nie, tam je iný prízvuk,“ presviedča ho sestra. Všetci majú úsmevy na tvárach. Pre lekárov zo západu nie je vždy pôsobenie v africkej nemocnici jednoduché: „Ľudia tu často nie sú schopní pochopiť závažnosť niektorých stavov. Stalo sa mi, že niekto z príbuzných sa na vizite zasmial na tom, že pacient nemočil dvadsaťštyri hodín, zlyhali mu obličky. Snažíme sa vysvetľovať, ale s vedomosťami, ktoré majú, to väčšinou nedokážu pochopiť,“ hovorí slovenský lekár. „Prekvapuje ma, koľko cukru dávajú do čaju,“ smeje sa jeho kolegyňa, Austrálčanka Kate Moynihanová a dopĺňa: „Aj ich veľkorysosť napriek chudobe, v ktorej žijú, a častý úsmev navzdory utrpeniu.“

Banány z vďaky
Ako prejav vďaky pacienti niekedy donesú trs banánov, inokedy nechajú  v schránke nemocnice poďakovanie za kvalitnú liečbu alebo odkaz v znení: Sestry sú milé, keď sú okolo bieli lekári. Na lekárov zo Západu sú v Ugande zvyknutí. Realizátori projektu nemocnice v Buikwe však zastávajú filozofiu, že je potrebné, aby podobné projekty mali nielen zdravotnícky, ale aj výchovný charakter: „Mali by prispieť k tomu, aby sa budovali miestne tímy pracovníkov, ktorí budú časom schopní prevziať zodpovednosť za liečbu a vzdelávanie svojich ľudí, len s akousi postrannou pomocou od nás,“ hovorí Jozef Šuvada. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné rešpektovať miestnu kultúru. „Treba vnímať potreby iných v kontexte histórie a kultúry krajiny, v ktorej projekt robíte. O to väčšmi to platí v prípade zdravotníckych projektov,“ uzatvára bývalý riaditeľ Nemocnice sv. Karola Lwangu.

Magdaléna Vaculčiaková