MENU
zdravy-zivot

Najväčšie zlodejky zraku: Hnusné choroby, ktoré vedú k slepote

O oči vás môže pripraviť cukrovka, syfilis i skleróza multiplex.
Zdroj: Shutterstock.com

Súvisiace témy

Zdravý život

Najväčšie zlodejky zraku: Hnusné choroby, ktoré vedú k slepote

Kedy ste si naposledy nechali prezrieť zrak očným lekárom? Nespoliehajte sa na univerzálne okuliare z drogérie či hypermarketov. Nie za každým zrakovým problémom stojí automaticky starnutie.

Medzi najčastejšiu príčinu slepoty patrí poškodenie sietnice spôsobené cukrovkou - diabetická retinopatia. Riziko oslepnutia je u diabetikov približne desať až dvadsaťkrát vyššie ako u nediabetikov. Diabetická retinopatia je označenie patologických zmien sietnice a ciev sietnice, ktoré vznikajú ako dôsledok celkového postihnutia ciev pri cukrovke. Ľahko môže vyústiť až do úplnej slepoty. V počiatočných štádiách o tom, že máte cukrovku vôbec nemusíte vedieť, pretože nebolí a videnie nezhoršuje automaticky. Postihnutie sietnice môže zistiť len lekár pri preventívnej prehliadke očného pozadia. K zhoršovaniu zrakovej ostrosti dochádza až v pokročilejších štádiách ochorenia.

Zelený a šedý zákal

Diabetická retinopatia je jednou z najčastejších príčin slepoty vo vyspelých krajinách vrátane Slovenska. Diabetikov oveľa častejšie postihuje zelený a šedý zákal. „Na Slovensku je v diabetologických ambulanciách evidovaných 340 000 pacientov s diabetom. A toto číslo ani zďaleka nie je konečné, pretože veľké množstvo diabetikov evidujú všeobecní lekári, ktorí však svojich pacientov neposielajú ďalej do diabetologických ambulancií. Tým pádom sa počet diabetikov u nás zvyšuje na štyristo tisíc. Keď pripočítame tých, ktorí o svojej chorobe ešte nevedia, odhadujem, že reálny počet ľudí s cukrovkou na Slovensku už presiahol počet pol milióna,“ vypočítava doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. prezident Slovenskej diabetologickej spoločnosti.

Cukrovka je hlavná príčina slepoty

Každých sedem sekúnd zomiera jeden človek v dôsledku cukrovky a jej komplikácií. Cukrovka poškodzuje všetky orgány v organizme. „Je to hlavná príčina slepoty, zlyhania obličiek, amputácie končatín. Najčastejšie pacienti umierajú na srdcový infarkt a cievnu mozgovú príhodu. Každý dvadsiaty cukrovkár na Slovensku už prekonal infarkt, každý dvadsiaty piaty má za sebou mozgovú mŕtvicu,“ upozorňuje docent Martinka. Pritom až sedemdesiat percent svojho stavu môže každý diabetik ovplyvniť na začiatku choroby správnou stravou.

Syfilis nie je mŕtva diagnóza!
Pokračovanie na ďalšej strane

Pokračovať Ďalej (1/2)

Súvisiace články

Video

Poradňa zdravia

Zobraziť

Budem môcť mať deti po zistení dysplázie ťažkého stupňa?

V tomto prípade súhlasím s postupom lekára. Ak máte pochybnosti, zvážte ešte kolposkopické vyšetrenie. Ide o kľúčovú diagnostickú metódu na potvrdenie diagnózy, ak cytologické vyšetrenie krčka maternice preukáže prítomnosť abnormálnych buniek. Vykonáva sa špeciálnym mikroskopom – kolposkopom, ktorý počas vyšetrenia ostáva mimo tela ženy. Je to binokulárny optický nástroj, ktorý odhaľuje okom neviditeľné problémy v krčku maternice. Skúmanú obasť dokáže zväčšiť 8-40krát.

Carcinoma in situ je karcinóm v počiatočnom štádiu, ktorý neprekračuje bazálnu membránu, je obmedzený na epitel, takže nádorové bunky zatiaľ nemohli preniknúť do ciev a lymfatického systému a spôsobiť metastázy.

Terapia Carcinoma in situ v oblasti krčka maternice sa podľa našich postupov lieči výhradne chirurgicky. Odoberie sa vzorka ( biopsia) a postihnuté tkanivo sa odstráni mechanicky, elektricky alebo laserovou kónizáciou. Pacientka je zaradená do rizikovej poradne a je sledovaná. Následná gravidita nie je kontraindikovaná, preto je tento spôsob terapie vhodný pre ženy, ktoré plánujú v budúcnosti otehotnieť.

čítať viac

Dospievajúca dcéra pri zvýšenom strese zvracia. Lieky nestačia!

Tetánia je časté neurologické ochorenie. Definuje sa ako prejav zvýšenej nervovo-svalovej dráždivosti a má pestré a variabilné príznaky. Nie je životu nebezpečná, no často spôsobuje veľmi nepríjemné situácie. Zvracanie nie je typickým prejavom tohto ochorenia, ale v prípade vašej dcéry sa dá uvažovať o ich súvislosti. Ďalšie diagnózy, ktoré uvádzate, teda talasémia a Gilbertov syndróm, priamo s tetániou nesúvisia. Treba ich však zohľadňovať v kontexte celkového klinického stavu.

Tetániu najčastejšie spôsobuje nízka hladina vápnika, horčíka alebo draslíka v organizme. V období dospievania je jej častou príčinou, aj keď nie jedinou, stres. A práve stres v kombinácii s acidózou organizmu sa môže prejavovať zvracaním v škole. Symptomatická liečba liekom na zníženie množstva kyseliny, ktorú produkuje žalúdok, teda na úpravu acidózy, však za daných okolností nepostačuje. Bolo by vhodné poradiť sa o ďalšej liečbe s gastroenterológom a zároveň aktualizovať neurologické vyšetrenie, prípadne osloviť psychológa. Dôležitá je aj správna životospráva spojená s dostatkom oddychu, spánku a pohybu a eliminácia stresu.

 

čítať viac
doktor

Opýtajte sa
odborníka

Poraďte sa s našimi
odborníkmi.

Položiť otázku

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku
doktor