MENU
zdravy-zivot

Lepšie ako céčko! Túto „alternatívnu" liečbu proti RAKOVINE schvaľujú aj lekári

Portrait,Of,Young,Caucasian,Ill,Female,Cancer,Patient,With,Scarf

Súvisiace témy

Zdravý život

Lepšie ako céčko! Túto „alternatívnu" liečbu proti RAKOVINE schvaľujú aj lekári

Pri liečbe chronických ochorení i rakovine pomôže dostupnejší prístup požehnaný aj lekármi. Vedeli ste o ňom?

Chronické ochorenia ako vysoký krvný tlak, cukrovka, depresie, zápaly čreva či rakovina šibnutím čarovného prútika nezmiznú. No existuje lacnejší a jednoduchší spôsob, ako pacientom s nimi výrazne pomôcť. Aký to je?

Lacnejšie neznamená horšie

Predstavte si, že ste doživotne odkázaní na lieky, ktoré vám zachraňujú život, prinajmenšom jeho kvalitu. No sú drahé. Nielen pre vašu peňaženku, ale aj zdravotnícky systém. Existuje však spôsob, ako finančnú záťaž zmierniť.  Win-win riešením pre zdravotnícky systém i pacientov sú generiká a biosimilárne lieky. Alternatívny prístup k liečbe, nie však ospevovaný šarlatánmi, ale odobrený všetkými zdravotníckymi autoritami. 

Zjednodušene sa generický liek dá definovať ako liek s rovnakým liečivom teda s rovnakým zložením účinnej látky, rovnakým množstvom liečiva a rovnakou liekovou formou ako originálny liek.  Generický humánny liek je humánny liek, ktorý má rovnaké kvalitatívne a kvantitatívne zloženie liečiv a rovnakú liekovú formu ako referenčný humánny liek a ktorého biologická rovnocennosť s referenčným humánnym liekom bola dokázaná primeranými skúškami biologickej dostupnosti," vysvetľuje na svojej stránke Asociácia pre generické a biosimilárne lieky. 

Biologický liek predstavuje nový terapeutický prístup, zameraný na zistenie príčiny ochorenia a zabezpečuje cielenú liečbu. „Biosimilárne lieky sú vyrábané biotechnológiou a uvádzajú sa na trh až po vypršaní patentovej ochrany biologického referenčného lieku. Sú vyvinuté tak, aby boli veľmi podobné existujúcemu biologickému referenčnému lieku, malé rozdiely sa vyskytujú pri všetkých biologických liekoch, nakoľko ich účinné látky sú veľké, komplexné molekuly, pochádzajúce zo živých buniek. Biologická liečba sa používa v onko-hematológii, gastroenterológii, reumatológii, onkológii, dermatológii," uvádza asociácia.

Biologicky podobné lieky nie sú to isté ako generické lieky, ktoré majú jednoduchšiu chemickú štruktúru a považujú sa za lieky identické so svojím referenčným liekom. Obe kategórie však musia spĺňať rovnaké prísne štandardy ako všetky registrované lieky vrátane originálnych liekov. Garantom kvality, bezpečnosti a účinnosti sú liekové agentúry, akými sú Štátny ústav pre kontrolu liečiv a  EMA (Európska lieková agetúra) v EÚ.

Liečba rovnakou účinnou látkou ale za lacnejší peniaz môže zachrániť viac životov.Liečba rovnakou účinnou látkou ale za lacnejší peniaz môže zachrániť viac životov.
Liečba rovnakou účinnou látkou ale za lacnejší peniaz môže zachrániť viac životov.
Zdroj: Shutterstock

Minimálny doplatok

Výhodou generík a biosimilárnych liekov je ich vyššia dostupnosť. „Generické lieky môžu byť uvádzané na trh až po vypršaní patentovej ochrany originálneho lieku a ich cieľom je zvýšenie dostupnosti liečby pre pacientov. Predstavujú cenovo dostupnejšie alternatívy, nakoľko výrobcovia generických liekov neinvestujú do klinických štúdií tak ako originálni výrobcovia pri originálnych liekoch, pretože terapeutický účinok liečiva je už známy dlhodobým používaním originálneho lieku." vysvetľuje asociácia. To dokladajú aj čísla. 

Až 67 % receptov vydaných v Európe tvoria generické lieky, odčerpávajú však iba 29 % celkových výdajov členských štátov na lieky. Bez konkurencie výrobcov generických liekov by sa navyše minulo ročne 100 miliárd eur. 70 až 80 percent všetkých nákladov na zdravotnú starostlivosť v EÚ, odhadovaných 700 miliárd EUR, sa v súčasnosti vynakladá na chronické choroby. Hodnota generík spočíva v ich trojnásobnom prínose: všeobecná ekonomická hodnota, pridaná hodnota liečby z pohľadu pacienta a zlepšenie prístupu k liečbe.

Vďaka generikám má navyše pacient v lekárni na výber liek so žiadnym alebo minimálnym doplatkom,“ hovorí PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory (SLeK).

Slováci generikám dôverujú

Podľa prieskumu verejnej mienky vníma generické lieky pozitívne až 40 % ľudí na Slovensku. Generiká schvaľuje Európska lieková agentúra (EMA) a Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Dôverujú im aj pacientky s rakovinou prsníka a už vyliečené pacientky:

Dôverujeme lekárom a lekárnikom, pretože sú to odborníci, ktorí vedia, aké liečivo je pre daného pacienta to najlepšie,“ hovorí Eva Bacigalová, predsedníčka OZ Amazonky. Upozorňuje však, že je nevyhnutné, aby predpisujúci lekári zohľadňovali potreby všetkých pacientov rovnako: „Balík financií určený pre zdravotníctvo nie je nekonečný, preto ak liečba jednej pacientky má rovnako účinnú no lacnejšiu alternatívu, umožňujúcu podanie drahšej liečby inej pacientke, pre ktorú iná alternatíva neexistuje, je to cesta, ako rozumne poskytnúť vhodnú starostlivosť väčšiemu množstvu pacientov, preto tento model vítame,“ dodáva.

Práve generické lieky v starostlivosti o liečbu pacientov s onkologickými ochoreniami by sa mali považovať za príležitosť na zvýšenie dostupnosti liečby pre pacientov a prevenciu nedostatku liekov prostredníctvom väčšieho výberu.

Súvisiace články

Video

Poradňa zdravia

Zobraziť

Trápi ma vysoký tlak a mám aj astmu. Môžu diagnózy spolu súvisieť?

Artériová hypertenzia takmer u 90 % pacientov nemá jednoznačnú príčinu. Pľúcna astma je chronické zápalové ochorenie, ktorého príčina je zvyčajne známa. Ukazuje sa, že súvisí so zvýšeným výskytom kardiovaskulárnych ochorení. Zápal ako príčina artériovej hypertenzie nie je na prvý pohľad zvyčajný, ale viaceré vedecké štúdie potvrdili význam mierneho chronického zápalu vo vývoji metabolického syndrómu, aterosklerózy a obezity. Vedci skúmajú viacero génov, ktoré sa vyskytujú pri oboch ochoreniach. Výsledky ich výskumov by mohli v budúcnosti byť základom na presnejšiu liečbu oboch ochorení. Neliečená alebo neuspokojivo liečená astma aj hypertenzia môžu mať po rokoch za následok poškodenie a oslabenie funkcie srdca. Nepíšete, či sa na vysoký krvný tlak liečite, ale podľa vysokých hodnôt, ktoré uvádzate, usudzujem, že nie. Čo najskôr navštívte všeobecného lekára, ktorý začne s liečbou. V prípade, že hodnoty tlaku budú napriek liečbe nevyhovujúce, pošle vás na vyšetrenie k internistovi alebo ku kardiológovi. Pretrvávanie vysokých hodnôt krvného tlaku napriek liečbe by mohlo poukazovať na sekundárnu hypertenziu, ktorú je potrebné čo najskôr potvrdiť alebo vylúčiť.

čítať viac

V poslednom čase mi viac páchne moč, čo to znamená?

Moč môže zapáchať z viacerých príčin. Podiel na tom má zloženie stravy alebo pitný režim. Rovnako sa môže jednať o dôsledok užívania liekov alebo prejav zápalu. Infekcia močového mechúra je častejšia u žien než u mužov. U žien treba myslieť aj na gynekologickú oblasť – vaginálny sekrét.

V každom prípade, situáciu najlepšie vyhodnotí váš obvodný lekár a podľa potreby vás odošle za príslušným špecialistom.

čítať viac
doktor

Opýtajte sa
odborníka

Poraďte sa s našimi
odborníkmi.

Položiť otázku

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku
doktor