Zájsť za psychiatrom je rovnako normálne ako zájsť k internistovi či zubárovi. Psychiku treba udržiavať vo forme rovnako ako fyzické zdravie. Nasledujúca Beckova škála depresie, ktorá sa bežne používa aj v psychiatrických či psychologických ordináciách, vám napovie, či by ste so svojimi smútkami a depkami mali zájsť za odborníkom, alebo ste v poriadku.

Beckova škála depresie

Nasledujúci dotazník obsahuje 21 skupín tvrdení. V každej skupine sú štyri tvrdenia, ktoré si najprv prečítajte a potom vyberte jedno, ktoré vás v tento deň najlepšie charakterizuje. Aj ak vám vyhovuje viac tvrdení, zvoľte len jedno, ktoré vám sedí najlepšie. Zapíšte si číslo pred tvrdením a nakoniec body spočítajte.

1. skupina tvrdení (smútok)

 • 0 necítim sa smutný/á
 • 1 cítim sa posmutnelý/á, skľúčený/á
 • 2 cítim sa stále smutný/a a smútku sa nedokážem zbaviť
 • 3 som taký/á nešťastný/á, že to nemôžem uniesť

2. skupina tvrdení (budúcnosť)

 • 0 budúcnosti sa príliš neobávam
 • 1 budúcnosti sa obávam
 • 2 vidím, že sa už nemám na čo tešiť
 • 3 vidím, že budúcnosť je beznádejná, moja situácia sa nemôže zlepšiť

3. skupina tvrdení (minulosť)

 • 0 nemám pocit nejakého životného neúspechu alebo smoly
 • 1 v živote som mal/a viac smoly a neúspechu, ako zvyčajne majú iní ľudia
 • 2 vidím, že môj doterajší život bol len sériou neúspechov
 • 3 vidím, že som ako človek (otec, matka, manžel) úplne zlyhal/a, sklamal/a

4. skupina tvrdení (radosť)

 • 0 nie som nijako zvlášť nespokojný/á
 • 1 veci ma už netešia, tak ako predtým
 • 2 nič mi už neprináša uspokojenie
 • 3 nech robím čokoľvek, nevzbudí to vo mne najmenšie potešenie

5. skupina tvrdení (pocit viny)

 • 0 netrpím pocitmi viny
 • 1 často mávam pocity viny
 • 2 veľmi často mávam pocity viny
 • 3 stále trpím pocitmi viny

6. skupina tvrdení (potrestanie)

 • 0 nemám pocit, že budem za niečo potrestaný/á
 • 1 mám pocit, že by som mohol/mohla byť potrestaný/á
 • 2 očakávam, že budem nejako potrestaný/á
 • 3 viem, že budem potrestaný/á

7. skupina tvrdení (sklamanie zo seba)

 • 0 necítim sa příliš sklamaný/á sám/a sebou
 • 1 sklamal/a som sa v sebe
 • 2 som dosť znechutený/á sám/sama zo seba
 • 3 nenávidím sám/sama seba

8. skupina tvrdení (sebavedomie)

 • 0 necítím sa horší/ia ako ktokoľvek iný
 • 1 mám mnoho nedostatkov a robím veľa chýb
 • 2 stále si vyčítam všetky svoje chyby
 • 3 za všetko zlé môžem ja

9. skupina tvrdení (samovražda)

 • 0 nepremýšľam o samovražde
 • 1 niekedy pomýšľam na samovraždu
 • 2 často premýšľam o samovražde
 • 3 keby som mal/a príležitosť, tak by som si vzal/a život

10. skupina tvrdení (plač)

 • 0 neplačem viac ako obyčajne
 • 1 plačem teraz častejšie ako predtým
 • 2 plačem teraz stále, nedokážem prestať
 • 3 predtým som mohol/mohla plakať, teraz to nejde, aj keby som chcel/a

11. skupina tvrdení (podráždenosť)

 • 0 nie som teraz podráždený/á viac ako obvykle
 • 1 som často podráždený/á a rozladený/á
 • 2 som stále podráždený/á a rozladený/á
 • 3 nemôžem sa už rozčúliť ani nad vecami, ktoré ma predtým obvykle rozčuľovali

12. skupina tvrdení (záujem o ostatných)

 • 0 nestratil/a som záujem o ostatných ľudí
 • 1 mám menší záujem o ostatných ľudí
 • 2 stratil/a som väčšinu záujmu o ostatných ľudí
 • 3 stratil/a som všetok záujem o ostatných ľudí

13. skupina tvrdení (rozhodovanie sa)

 • 0 dokážem sa väčšinou rozhodnúť v bežných situáciách
 • 1 odkladám svoje rozhodnutia častejšie ako predtým
 • 2 mám značné problémy v rozhodovaní
 • 3 vôbec sa nedokážem rozhodnúť

14. skupina tvrdení (výzor)

 • 0 nemám väčšie starosti so vzhľadom ako predtým
 • 1 mám starosti, že vyzerám už dosť staro a neatraktívne
 • 2 mám dojem, že sa môj zovňajšok značne zhoršil, takže vyzerám dosť nepekne
 • 3 mám pocit, že vyzerám hnusne až odpudivo

15. skupina tvrdení (práca)

 • 0 práca mi ide ako predtým
 • 1 musím sa nútiť, ak chcem začať niečo robiť
 • 2 dá mi veľké premáhanie, aby som čokoľvek robil/a
 • 3 nie som schopný/á akejkoľvek práce

16. skupina tvrdení (spánok)

 • 0 spím rovnako dobre ako predtým
 • 1 nespím už tak dobre ako predtým
 • 2 prebúdzam sa o hodinu až dve skôr ako obvykle a nemôžem už zaspať
 • 3 denne sa prebúdzam predčasne a nedokážem spať viac ako 5 hodín denne

17. skupina tvrdení (únava)

 • 0 necítim sa viac unavený/á ako obvykle
 • 1 unavím sa ľahšie ako predtým
 • 2 takmer všetko ma unavuje
 • 3 únava mi zabraňuje čokoľvek robiť

18. skupina tvrdení (chuť do jedla)

 • 0 mám svoju obvyklú chuť do jedla
 • 1 nemám takú chuť do jedla, akú som mával/a
 • 2 mám oveľa menšiu chuť do jedla
 • 3 celkom som stratil/a chuť do jedla

19. skupina tvrdení (strata hmotnosti)

 • 0 v poslednom čase som neschudol/a
 • 1 stratil/a som v poslednom čase viac ako 2,5 kg
 • 2 stratil/a som v poslednom čase viac ako 5 kg
 • 3 stratil/a som v poslednom čase viac ako 7,5 kg

20. skupina tvrdení (starosť o telesné zdravie)

 • 0 nestarám sa o svoje zdravie viac ako obvykle
 • 1 rôzne bolesti v tele mi robia starosti, mám citlivý žalúdok, trpím zápchou, bušením srdca a pod.
 • 2 veľmi často myslím na svoje telesné ťažkosti
 • 3 moje bolesti a ťažkosti ma úplne vyčerpávajú

21. skupina tvrdení (libido)

 • 0 nepozorujem zníženie záujmu o sex
 • 1 mám menší záujem o sex ako predtým
 • 2 mám oveľa menší záujem o sex ako predtým
 • 3 stratil/a som úplne záujem o sex

Vyhodnotenie testu

Spočítajte teraz body, ich súčet vám udáva celkové skóre depresie. Rozmedzia slúžia len na hrubú orientáciu, no môžu vámnapovedať, či by nebolo vhodné pristúpiť aj k riešeniu vašeho depresívneho naladenia s odborníkom.

0-4 body - nie je to depresia

5-7 bodov - náznak depresie

8-15 bodov - varovné znamenie, môže ísť o depresiu

nad 16 bodov - riziko depresie je vysoké, treba ju odborne liečiť

Mohlo by vás zaujímať: