MENU
zdravy-zivot

Nad skrátenými svalmi nemávnite rukou. Postupne sa môžu ohlásiť problémy

Skrátené svaly si nemusíte len vysedieť, pozor aj na jednostranný tréning
Zdravý život

Nad skrátenými svalmi nemávnite rukou. Postupne sa môžu ohlásiť problémy

Na pružnosti svalov sa oplatí zapraco­vať, v opačnom prípade sa môžu na seba ťažkosti nabaľovať a skončíte s bo­lesťami. U športovcov sa dokonca môže znížiť i výkon­nosť.

Skúšate sa predkloniť a dotknúť rukami špičiek. Pocí­tite v zadnej strane ťah, zastavíte sa v strede lýtok a len skonštatujte, že sa vám už zo sedenia skrátili svaly. Na pružnosti sa oplatí zapraco­vať, inak sa môžu ohlásiť bolesti i znížiť výkonnosť. Skrátené nemusíte mať len svalstvo nôh.

Stratí svoju pružnosť

„Sval by mal byť schopný pri pohybe skrátiť sa alebo, naopak, predĺžiť sa. V pokoji sa potom musí vrátiť do pôvodného stavu. Ak zo­stane skrátený aj v pokojo­vom režime a pri pasívnom natiahnutí vám neumožní plný rozsah pohybu, ho­voríme o skrátenom svale, vysvetľuje fyzioterapeutka Mgr. Dominika Rejzková. „Stratí svoju pružnosť.“ Dôležitú úlohu však zohráva aj elas­ticita takzvaných fascií, väzivových obalov svalov. Ak sa skrátia, naruší sa správna funkcia svalov. Postupne sa obmedzuje po­hyblivosť a objaviť sa môže bolesť v oblasti chrbta, bedrových kĺbov, šije alebo ramien. 

Neseďte príliš dlho

Podľa skúseností od­borníkov sú najčastejšie skrátené svaly, ktoré vám pomáhajú udržať vzpriamenú polohu. „Pat­ria medzi ne ohýbače, priťahovače a vonkajšie rotátory bedrových kĺbov, ale aj svaly zadnej strany stehien. Do tejto skupiny zaraďujeme i lýtkové svaly, vzpriamovače chrbtice, štvorhranný bedrový sval, hornú časť trapézov, zdvíhač lopatky a hlavy či prsné svaly,“ vymenová­ va odborníčka. Jednými z hlavných faktorov, ktoré vyústia do skrátenia sva­lov, sú sedavé zamestna­nie a nedostatok pohybu. Stačí si predstaviť pozíciu, v ktorej ste väčšinu dňa. „Ak sa zameriame na sed a napríklad dolné končati­ny, tak sú skrátené ohýbače kolenných i bedrových kĺbov. Túto pozíciu držíte v kancelárii často viac ako osem hodín, po ktorých už nie sú svaly schopné vrátiť sa do svojej pôvodnej dĺžky,“ približuje podstatu problému fyzioterapeutka.

Ako stojíte?

„Rôzne svalové sku­piny by mali pracovať v súhre. Pri zlom držaní tela sa často preťažia alebo skrátia niektoré skupiny, iné postupne ochabnú,“ hovorí Dominika Rejzková. „Ak sa napríklad hrbíte, plecia ťaháte dopredu a na­hor, čím sa skracujú prsné svaly a svaly šije. Naopak, ochabnú svaly, ktoré fixujú lopatku zospodu.“Ťaž­kosti vám môže spôsobiť i stres, najmä chronický. Za bežných okolností sú svaly uvoľnené. V období dlho­ dobého napätia sa svaly sťahujú. Prirodzene sú pri­pravené na akciu. Nemôže to byť však pridlho, lebo si koledujete o bolesti. Skrátené svaly vás môžu prekvapiť aj v prípade, ak pravidelne rekreačne športujete. Dôležitú úlohu zohráva napríklad to, akej aktivite sa venujete, či nie je zameraná jednostranne. Platí to najmä v prípade te­nisu alebo golfu. „Rozhodu­je aj správna technika, čo robíte väčšinu dňa, či máte sedavé zamestnanie alebo, naopak, manuálnu prácu,“ spomína súhru mnohých faktorov odborníčka. 

Môžu aj bolieť

Určite nad skrátenými svalmi nemávnite rukou a nepripi­sujte ich len zvyšujúcemu sa veku. V tele je totiž všet­ ko prepojené a oslabenie si začne prirodzene kompen­zovať. „Telo určite môže takto fun­govať určitý čas, ale skôr či neskôr tento kompenzačný mechanizmus vyústi do nejakého problému. Môže sa prejaviť bolesťou, ale ľahšie sa objaví aj úraz,“ upozorňu­ je fyzioterapeutka. Skráte­né svaly navyše obmedzujú rozsah pohybu, čo sa môže prejaviť aj na ich výkone. Podľa odborníčky sa síce s pribúdajúcim vekom pruž­nosť svalov a väzov zhoršu­je, ale to ešte neznamená, že ju nemôžete podporiť, napríklad pravidelným cvičením. Celý proces tak oddialite. Ak by to tak nebo­lo, nevideli by ste seniorov, ktorí sa pri predklone bez problémov dotknú prstami zeme. V súčasnosti to nieke­dy nedokážu ani deti.

Súvisiace články

Video

Poradňa zdravia

Zobraziť

Dcérku po suši už týždeň bolí brucho, lekári nič nezistili. Čo to znamená?

Charakteristickou súčasťou suši sú surové ryby ako tuniak, losos či makrela, ikry, plody mora, napríklad krevety, chobotnice, kalmáry, ježovky a kraby. Môže obsahovať aj zeleninu, vaječnú omeletu, tofu alebo huby. Ďalšou základnou surovinou sú morské riasy. Po jeho požití môže dôjsť k akútnej gastritíde, ktorá sa prejaví vracaním, bolesťou brucha. Môže ísť aj o potravinovú alergiu, tá má rôzne prejavy. Môže to byť kožná reakcia, svrbenie nosa či očí, kašeľ, kŕče a bolestí brucha, hnačka či zvracanie. Vtedy je najdôležitejšie pokúsiť sa konkrétny prejav spojiť s potravinami, ktoré sa v posledných hodinách konzumovali. Organizmus na ne môže reagovať rôzne, keďže ide o viaceré alergény súčasne. Ak alergie v rodine nemáte, tri roky je u dieťaťa vek, kedy suši môže ochutnať. Konzumácia surových rýb je bezpečná len pri normálnom zažívaní a ak ryba bola pripravená v čistom prostredí. Surové ryby sa, oproti vareným, ľahšie stanú útočiskom pre parazity a baktérie. Tie spôsobia hnačky či otravu.

čítať viac

Je vhodný transfer embrya s mozaikou po predimplantačnej genetickej diagnostike?

Mnoho IVF cyklov môže skončiť pre liečený pár sklamaním, pretože nedôjde  k zahniezdeniu embrya v maternici matky. Jednou z možných príčin tohto nezdaru môže byť nesprávne množstvo genetického materiálu, to je nesprávny počet chromozómov embrya, ktoré bolo prenesené do maternice ženy. Stav, kedy sa v embryu vyskytujú niektoré chromozómy navyše alebo kedy niektoré chromozómy naopak chýbajú, nazývame aneuploidiou.

Zatiaľ, čo niektoré typy aneuploidií môžu viesť k narodeniu dieťaťa s Downovym syndrómom spôsobeným nadbytočným chromozómom 21 či Edwardsovym syndrómom spôsobeným nadbytočným chromozómom 18, končí väčšina tehotenstiev z aneuploidných embryí spontánnym potratom. Len embryo s normálnym počtom chromozómov má šancu, že sa zahniezdi, nebude potratené a povedie k narodeniu zdravého dieťaťa.

PGD je metóda, ktorá je realizovaná v rámci IVF cyklu v prípade, že je vopred známe riziko prenosu genetického ochorenia z rodičov na potomstvo. Táto metóda umožňuje genetické vyšetrenie embryí pred ich vložením do maternice.

Lekár - klinický genetik je špecialista spolupracujúci s Centrom asistovanej reprodukcie. Ten, po ukončení diagnostiky na konzultácii vysvetlí páru, ktorý o vyšetrenie požiadal, výsledok vyšetrenia a odporučí transfer embrya. Na základe našich dlhoročných skúseností sa transfer embrya s mozaikou neodporúča.

čítať viac
doktor

Opýtajte sa
odborníka

Poraďte sa s našimi
odborníkmi.

Položiť otázku

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku
doktor