MENU
zdravy-zivot

Čo je dobré vedieť o É-čkach - prídavných látkach v potravinách, ich bezpečnosti a histórii

Ilustračné foto.
Zdravý život

Čo je dobré vedieť o É-čkach - prídavných látkach v potravinách, ich bezpečnosti a histórii

Účinky potravín obsahujúcich toxické množstvá chemických látok sa vyčíslujú ťažko. Poškodenia spôsobené mnohými nebezpečenstvami sa prejavia až po dlhom čase a sú dôsledkom interakcie a kumulatívneho účinku na naše telo.

Obrovský nárast alergií, nádorových a iných ochorení sa pripisuje takzvaným „civilizačným chorobám“. Ale ako to všetko je ?

Prídavné látky sa do potravín pridávajú cielene so zámerom, aby splnili určité technologické funkcie a tiež aby pomohli potraviny prepravovať na veľké vzdialenosti, zlacniť ich, či konzervovať.

Sladidlá, farbivá, konzervačné látky, antioxidanty, nosiče, kyseliny, regulátory kyslosti, protihrudkové činidlá, protipeniace činidlá, objemové činidlá, emulgátory, emulgačné soli, stužovadlá, zvýrazňovače chuti a arómy, penotvorné činidlá, želírujúce činidlá, polevové činidlá, zvlhčovadlá, modifikované škroby, kypriace činidlá, komplexotvorné látky, stabilizátory, zahusťovadlá, látky na zlepšenie vlastností, vďaka ktorým kupujeme pocitovo lacné potraviny, však nemusia byť bezpečné.

Existuje zdravá alternatíva ?

Aj keď je na prvý pohľad riešenie veľmi zložité, v skutočnosti je dostupnejšie a jednoduchšie, ako si po prečítaní tohoto článku  budete myslieť. Pre svoje nákupy voľte predajne FARMFOODS – Výnimočné potraviny, kde nájdete potraviny v maximálnej možnej miere bez prídavných látok, aróm a lacných náhrad s jasne vysledovateľným pôvodom od slovenských farmárov.

Ilustračné foto.Ilustračné foto.
Ilustračné foto.
Zdroj: Farmfoods

 

Farmfoods zastrešuje produkciu združenia 10 vlastných agrospoločností a má dnes zalistovaných celkovo vyše 800 položiek výlučne slovenských výrobkov, z toho viac ako 500 z vlastnej produkcie iba z vlastných fariem. Všetky sú produkované bez vplyvu GMO a v maximálnej možnej miere bez prídavných látok. Na Slovensku nájdete výnimočné potraviny už na 42 predajných miestach a ďalšie postupne pribúdajú.

Lacné náhrady sú problém, vyhnite sa im
Vďaka vyspelým technológiám, prídavným látkam a arómam vedia výrobcovia nahradiť poctivé suroviny lacnými náhradami ako voda, škrob, múka, rastlinné tuky, sója, kožová emulzia, bielkovina zo šliach a kože, separáty z kostí atď. Majú tak efektívny nástroj na zlacňovanie výroby. A to sme ešte nehovorili o neoznačovaných náhradách, ktoré sa ku nám valia najmä zo zahraničia alebo sa vynechávajú pri prebaľovaní potravín.

Právne predpisy v EÚ sa v súčasnosti podrobnejšie prehodnocujú a upravujú. Orgány EÚ však majú jednoznačne na kontrolu niektorých skupín chemických látok (napr. rezíduá pesticídov, veterinárnych liekov) iný meter ako na iné (napr. prídavné látky, enzýmy). Komisia EÚ zatiaľ tieto rozdiely nevysvetlila a nezadala vykonanie prierezového hodnotenia. Ale jednoznačným dôkazom sú počty zakázaných látok povolených pred 50 – 70 rokmi a používaných doteraz.

Chemické prípravky na ochranu rastlín z 50. a 70. rokov minulého storočia sú už dávno zakázané, lebo boli údajne toxické. Na druhej strane je ťažko uveriteľné, že úroveň chemikov pri povoľovaní prídavných látok a aróm v potravinách bola v tom istom čase na takej úrovni, že všetky vtedy schválené „é-čka“ sú dodnes bezrizikové a zdravotne nezávadné.

Spomeňme aj ďalšie potenciálne riziká spojené s pridávaním prídavných látok a aróm do potravín. Napríklad do potravín sa môžu pridávať aj iné ako iba povolené prídavné látky a arómy. Použité prídavné látky nemusia splniť kritériá čistoty, alebo môžu byť použité v nadmerných množstvách. Stáva sa bežnou praxou, že pri niektorých látkach nie sú maximálne povolené množstvá vôbec stanovené.

Najrizikovejším faktom je, že nie sú preskúmané účinky kombinácií rôznych povolených prídavných látok a ich vzájomné interakcie. Tiež skutočnosť, že sa to zatiaľ ani neplánuje preskúmať.

Tieto riziká sú veľmi vysoké, keď si uvedomíme, že úradné kontroly sú nedostatočné, veľmi drahé a skôr sú zriedkavosťou aj na Slovensku. Sú vykonávané doslova len na zlomkoch promile z vyrobených a predávaných potravín.

Ilustračné foto.Ilustračné foto.
Ilustračné foto.
Zdroj: Farmfoods

História potravinárskych aditív
Prijatie jednotného harmonizovaného zoznamu potravinárskych prídavných látok pre Európsku úniu trvalo dlho. Vývoj môžeme rozdeliť do 3 samostatných etáp:

Prvá etapa: Skoré právne predpisy EÚ o prídavných látkach v potravinách sa zameriavali na potrebu vytvorenia samostatných zoznamov pre každú funkčnú skupinu prídavných látok. Prvá smernica, ktorá bola schválená, sa týkala farbív v roku 1962 a po prvýkrát sa v nej použil systém klasifikácie E-čísel. Nasledovali smernice pre konzervačné látky (1964), antioxidanty (1970) a emulgátory, stabilizátory, zahusťovadlá a želírujúce látky (1974). Ich prijímanie bolo ťažko preskúmateľné a výsledné smernice iba špecifikovali zoznam povolených látok. Tento zoznam zo 60 – 70 rokov minulého storočia tvorí 80% dodnes povolených prídavných látok.

Druhá etapa: V rámci krokov na vytvorenie vnútorného jednotného trhu sa Európske spoločenstvo dohodlo, že kontrola prídavných látok v potravinách by mala byť plne harmonizovaná. Toto sa dosiahlo v období rokov 1988 - 1995 a vychádzalo z rámca obsiahnutého v smernici 89/107. Využívanie smerníc si však vyžadovalo osobitnú implementáciu na vnútroštátnej úrovni každej členskej krajiny.

Tretia etapa: V roku 2008 bol dohodnutý nový širší rámec založený na nariadení, ktoré obsahovalo aj arómy a enzýmy - spoločne zoskupené ako „činidlá zlepšujúce výživu“. V novom Nariadení 1333/2008 sa uplatnili osobitné kontroly prídavných látok. To nadobudlo účinnosť v roku 2011 keď EÚ vypracovala zoznam prídavných látok, ktoré sú schválené na použitie v potravinách. Na zozname je 334 prídavných látok zaradených do 26 rôznych skupín.

Ilustračné foto.Ilustračné foto.
Ilustračné foto.
Zdroj: Farmfoods

V Nariadení ES č. 1333 z roku 2008 sa však stanovilo, že len 18 z týchto prídavných látok bolo s istotou bezpečných a v prípade 316 z nich je povinné ich prehodnotenie, aby sa rozhodlo, či sa ponechajú na tomto zozname alebo nie. Doteraz (do septembra 2020) však tieto prehodnotenia neboli dokončené a stále platia 40 – 60 ročné hodnotenia z pradávnych podkladov a hodnotení. Zodpovední v EÚ tým pripúšťajú riziko a nebezpečenstvo škodlivých účinkov povolených prídavných látok a nie je známe prečo táto neistota pretrváva počas toľkých rokov. Nie je hodnotená kombinácia prídavných látok, najmä ak v jednom výrobku nájdeme aj niekoľko desiatok rôznych druhov, a vplyv týchto kombinácií na zdravie ľudí.

Existujú tisíce a tisíce prídavných látok a my sme ich konzumentmi

Podmienky povolenia novej prídavnej látky sú dnes zložité a možno aj bezpečné. Od roku 2008, t. j. za 12 rokov pri dnešnej úrovni vedy bolo povolených len 11 nových prídavných látok, čo tvorí značný nepomer k vyše približne 300 látkam povolených v 60. a 70. rokoch minulého storočia. Za posledných 12 rokov bolo urgentne vyradených 7 prídavných látok zo zoznamu z roku 2008 ako výsledok procesov nedokončených hodnotení.

Vo svete bolo za posledné roky na základe rôznych štúdií zakázaných niekoľko prídavných látok, ktoré sú v EÚ stále povolené a to napríklad E153 Medicinálne uhlie (z rastlinnej suroviny) alebo E952 Cyklamáty. Vo svete sa používa cca ďalších 100 prídavných látok, ktoré v EÚ nie sú povolené. Prídavné látky niekde povolené a niekde nie, evokujú obrovský tlak na schvaľovacie a prehodnocovacie procesy s enormným ekonomickým lobingom potravinárov. Pritom zdravie človeka je na celom svete rovnaké.

Okrem vyššie zmienených cca 340 povolených prídavných látok, potravinári pridávajú aj nespočetné množstvo aróm a dymových aróm. V EÚ je ich schválených až 2550. V meškajúcom schvaľovacom procese je aj hodnotenie používaných enzýmov v potravinách.

Ďalšími dostatočne neprebádanými rizikami v konzumácií potravín sú pesticídy, antibiotiká, ťažké kovy, baktérie a vírusy postihujúce rastliny a zvieratá, nové technológie ako klonovanie, nanotechnológie, genetická manipulácia v použitých surovinách, a ani ich možné kontaminovanie počas výroby a distribúcie.

 

Video

Poradňa zdravia

Zobraziť

Dajú sa vybieliť zuby zožltnuté z tetracyklínových antibiotík?

Každý zub je možné vybieliť, len to môže trvať rôzne dlho. Je pravda, že u „tetracyklínových“ zubov je to ťažké, ale nie nemožné. Zväčša je potrebné kombinovať ambulantné a domáce bielenie. Ak sa zveríte do rúk stomatológa, ktorý má na tomto poli skúsenosti, výsledok sa dostaví.

čítať viac
MUDr. Rudolf Novotný
MUDr. Rudolf Novotný
Zubný lekár

Pomôže mi ionoforéza na spotené dlane? Niekedy mi z nich pot kvapká

Aplikácia ionoforézy je príjemná, pociťujete pri nej iba mierne mravčenie a nie je finančne taká náročná. Ide o špeciálnu vaničku s vodou, kde si ponoríte ruky alebo nohy a nastavíte program na ionoforézu. Zariadenie pracuje ako vodný kúpeľ, cez ktorý vedie slabý elektrický jednosmerný prúd. Časový interval kúpeľa a intenzita „elektrického prúdu“ sa postupne zvyšujú. Jeden kúpeľ trvá päť až desať minút. Minimálny počet ošetrení je desať, ale dajú sa podľa potreby opakovať. Niektoré pracoviská vaničky požičiavajú aj na domáce použitie. Odporúčam vám však navštíviť kožného lekára, pretože pravdepodobne máte hyperhidrózu, nadmerné potenie. Dermatológ vás vyšetrí a bude pátrať po príčine ťažkostí. Hyperhidróza totiž môže súvisieť s viacerými ochoreniami, napríklad štítnej žľazy či s cukrovkou. Hoci – potiť sa môžete aj bez zjavnej príčiny, napríklad pri strese, ako píšete. Lekár ďalej zistí, či sa nadmerne potíte len na rukách, chodidlách a v podpazuší, čo asi bude váš prípad, alebo po celom tele. Ionoforéza sa totiž dá vykonávať iba na rukách a nohách.

čítať viac
Hana Zelenková
MUDr. Hana Zelenková
Dermatologička
doktor

Opýtajte sa
odborníka

Poraďte sa s našimi
odborníkmi.

Položiť otázku

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku
doktor

Diskusia

K tomuto článku nie je možné pridávať diskusné príspevky.