Chýbajú vám slzy, trápi vás dvojité videnie alebo ste dokonca zo dňa na deň prišli o zrak? Nečakajte, kým bude lepšie. Všetky ochorenia, ktoré spôsobujú vzostup vnútrolebečného tlaku (nádor, krvácanie, cievna mozgová príhoda, úraz) sa môžu prejaviť na očnom pozadí opuchom zrakového nervu. Poškodenie mozgu sa prejavuje poruchou funkcie okohybných nervov, zrenicového reflexu, poškodením zrakového nervu a periférneho videnia.

Oči vás prezradia: TÝCHTO 7 vecí napovie či ste úprimní alebo klamete

Niektoré nádory, najmä karcinóm prsníka u  žien a karcinóm pľúc u mužov, z primárneho ložiska metastázujú krvou do oka a spôsobia jeho vážne poškodenie. Leukémie môžu postihnúť viaceré štruktúry oka. Objavujú sa zápaly dúhovky, spontánne krvácanie do oka, zmeny priebehu ciev na očnom pozadí s postihnutím videnia.

Oko

Všímajte si tieto ochorenia►►►