Depresia je choroba, pri ktorej sú chemické látky v mozgu v nerovnováhe. Ochorenie závažne ovplyvňuje všetky stránky ľudského života, často sa tento termín zamieňa so zlou náladou.Najdôležitejšou súčasťou liečby depresie a predchádzania ďalším depresívnym epizódam je užívanie antidepresív a zdravý životný štýl. Jedno bez druhého fungovať nebude. 

1. Depresiu môžu dostať len psychicky labilní ľudia. 
Depresia je biologická porucha mozgu a, tak ako všetky ochorenia, môže udrieť bez zjavnej príčiny. Nie je to prejav zlyhania ani „duševnej lability“ človeka. Existuje mnoho faktorov, ktoré sa na vzniku depresie podieľajú. Patrí medzi ne aj dedičnosť či vážna strata.

2. Depresii musí predchádzať vážna tragická udalosť. 
Nie každý reaguje na vážnu životnú stratu depresiou. Naopak, depresia môže vzniknúť bez akejkoľvek predchádzajúcej tragédie v osobnom živote. Môžu ju však vyvolať stresujúce životné zmeny, ktoré sú navonok príjemné – dieťa, povýšenie či náhle zbohatnutie.

Búrame 14 najväčších mýtov o DEPRESII. Tiež ste im verili?Búrame 14 najväčších mýtov o DEPRESII. Tiež ste im verili?

3. Proti príznakom depresie najlepšie pomôže zmena prostredia, činnosť či kontakt s ľuďmi.
Ľudia trpiaci ťažkou depresiou nie sú schopní čerpať energiu z dovolenky, cestovania či z priateľských stretnutí. Naopak, takéto aktivity, ktoré by ich za normálnych okolností tešili, ich môžu vyčerpávať a zhoršovať ich stav, preto podobné aktivity väčšinou odmietajú a je chyba ich do nich nútiť.

4. Depresia je prejav slabosti a lenivosti.  
Ľudia trpiaci depresiou nie sú leniví ani slabí, ale chorí. Depresia často úplne paralyzuje ľudskú vôľu, preto sa pacienti s týmto ochorením môžu javiť ako málo pracovití či neschopní sa rozhodnúť. Keď vďaka liečbe pominú príznaky depresie, vrátia sa k predošlým aktivitám a pracovným návykom.

Čítajte ďalej