MENU
zdravy-zivot

Banálny spúšťač rakoviny i mŕtvice. Robíte TÚTO vec práve teraz?

Close-up,Of,A,Fit,Woman,Holding,A,Fresh,Apple
Zdravý život

Banálny spúšťač rakoviny i mŕtvice. Robíte TÚTO vec práve teraz?

Tri vážne choroby vám hrozia násobne viac pre jediný nenápadný návyk. Koľkokrát ste ho stihli spraviť za jediný deň?

Približne polovicu všetkých úmrtí na Slovensku v roku 2019 možno pripísať rizikovým faktorom správania, vrátane dietetických rizík, fajčenia, alkoholu a nízkej fyzickej aktivity. 26% všetkých úmrtí na Slovensku mali v roku 2019 na svedomí diétne riziká, čo je o 9% viac ako priemer EÚ, vyplýva zo štúdie Nevyužitý potenciál stravy, fajčenia a konzumácie alkoholu na Slovensku, za ktorou stoja slovenskí analytici na čele s Martinom Smatanom.

Autori štúdie si všímajú aj dĺžku dožitia, ktorá je na Slovensku významne nielen pod priemerom EÚ, ale aj krajín Vyšehradskej skupiny. Slovensko patrí k najhorším krajinám OECD čo sa diétnych rizík týka a v spotrebe cukru sme dokonca prekonali aj Spojené štáty Americké. Za ostatných dvadsať rokov sme spotrebu cukru viac ako zdvojnásobili. Problémom sú najmä sladené nápoje, ktorých spotreba sa ustálila na 106 litroch na obyvateľa ročne. Rovnako sa zdvojnásobila aj miera obezity u mladistvých. Alarmujúce je, že každý šiesty dospievajúci je obézny. Podiel silných fajčiarov sa zvýšil z 22% na 26%. V spotrebe alkoholu je Slovensko na ôsmom mieste spomedzi krajín EÚ, pričom výdavky slovenských domácností na alkohol sú v porovnaní s EÚ nadpriemerné.

Štúdia Nevyužitý potenciál stravy, fajčenia a konzumácie alkoholu na Slovensku si veľmi detailne všíma niekoľko kľúčových faktorov, ktoré sa týkajú životného štýlu, stravovania, spotreby alkoholu, fajčenia, konzumácie sladených nápojov, nezdravých potravín a porovnáva ich s takými ukazovateľmi, ako je miera odvrátiteľných úmrtí, počet pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami, najmä infarktom či cievnou mozgovou príhodou, pľúcnymi ochoreniami a rakovinou.

Prekonali sme USA

Ak sa pýtate na to, či je slovenská strava dostatočne zdravá, odpoveď je, žiaľ nie. V porovnaní 47 európskych krajín, čo sa úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia týka, pre zlé stravovanie alebo inak povedané diétne riziká, je Slovensko na siedmom najhoršom mieste,“ vysvetľuje analytik Martin Smatana.

Spotreba cukru sa u nás v rokoch 2000 – 2018 viac ako zdvojnásobila a v roku 2016 sme v spotrebe tejto komodity prekonali aj USA. Z 38 krajín OECD sme v spotrebe cukru na 5. mieste a to najmä pre konzumáciu veľkého množstva sladených nápojov, sirupov a džúsov. „Ako problém sa javí najmä konzumácia cukru u mladistvých. Na Slovensku 15-roční mladiství konzumujú o dve tretiny viac sladených nápojov ako je priemer EÚ,“ hovorí Martin Smatana.

To má za následok aj rastúcu mieru obezity, ktorá sa za ostatné roky v kategórii mladistvých a dospievajúcich takmer zdvojnásobila. Každý šiesty dospievajúci je v súčasnosti obézny, pričom práve nadváha a obezita spôsobuje okrem kardiovaskulárnych rizík aj sociálne a psychické problémy mladých ľudí. „To čo spája zlé štatistiky väčšiny postkomunistických krajín je podľa môjho názoru strata pocitu zodpovednosti za vlastné zdravie. To sa objavuje aj u mileniálov. Celé generácie postkomunistických krajín boli udržiavané v tom, že štát je zodpovedný a ten sa má starať, žiaľ je to mylná predstava,“ zdôrazňuje prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc., hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre kardiológiu.

V záujme verejného zdravia

Zvrátiť tento nelichotivý stav sa dá len efektívnou politikou a zásahom štátu formou prísnej regulácie. Ide o pomerne ľahko realizovateľné opatrenia, ktoré však môžu pôsobiť preventívne. Hovoríme o zákaze trans-tukov, povinnej regulácii soli v potravinách, dani zo sladených nápojov a dotácii na ovocie a zeleninu, zhodujú sa autori štúdie.

Prísne zníženie trans-mastných kyselín sa osvedčilo v Dánsku, ale aj v USA. Povinné limity na trans-tuky majú aj Rakúsko, Maďarsko, Slovinsko a iné krajiny, a k rovnakému opatreniu by malo pristúpiť aj Slovensko, vzhľadom na presvedčivé dôkazy o tom, že práve tieto tuky sú spojené s kardiovaskulárnymi úmrtiami,“ hovorí Smatana. Nemenej dôležitým opatrením je aj nevyhnutná politická intervencia na zníženie príjmu soli v potravinách, zavedením legislatívy, ktorá by uložila výrobcom cielené zníženie soli v ich produktoch.

Daň zo sladených nápojov je najbežnejšou intervenciou štátu na zmenu stravy obyvateľov s veľkým prínosom na zdravie ľudí. Poľsko či Maďarsko len nedávno zaviedli dane z cukru a rovnaké opatrenie vo výške 10 alebo 30% zdanenia odporúčajú autori štúdie aj na Slovensku. Pozitívny účinok na zníženie zbytočných úmrtí, zníženie výdavkov na zdravotnú starostlivosť a stratu produktivity môže vyvolať aj dotácia na ovocie a zeleninu.

Bezdymové alternatívy

Čo sa životného štýlu týka, Slovensku patrí nelichotivé miesto aj v podiele fajčiarov. Podiel silných fajčiarov sa zvýšil z 22% na zhruba 26%. Medzi nezamestnanými je podiel fajčiarov dvakrát vyšší ako v ostatnej populácii. Používanie elektronických cigariet je stále veľmi nízke, len na úrovni 2,9%. Práve bezdymové alternatívy s menej škodlivými účinkami na zdravie ľudí môžu mať pozitívnejší vplyv na mieru ochorení akými sú napríklad chronická obštrukčná choroba pľúc, cievna mozgová príhoda či ischemická choroba srdca.

Prví v alkohole

Okrem rizikovosti tabaku a fajčenia sa autori štúdie zamerali aj na alkohol, ako rizikový faktor spôsobujúci nielen rôzne druhy rakoviny (hltana, hrtana či pečene), ale aj na jeho škodlivé účinky na ľudský mozog, psychiku a sociálne správanie. V porovnaní so Západnou Európou má Slovensko v rámci kultúrnej tradície výraznejšie zastúpenie alkoholu a jeho vyššiu priemernú spotrebu. Podľa Eurostatu sú výdavky slovenských domácností na alkohol nadpriemerné a predstavujú približne 2,3% príjmu domácností. Podľa údajov WHO z roku 2018, priemerná spotreba čistého alkoholu ročne predstavuje na Slovensku 11,5 litra čo je vysoko nad svetový priemer.

Aj v tomto prípade autori naznačujú jasné regulácie štátu v záujme čo najefektívnejšej politiky. Ide primárne o propagáciu nápojov s nižším množstvom alkoholu, obmedzenie predaja alkoholu po 22:00 hodine a zvýšenie vekovej hranice na konzumáciu alkoholu na 21 rokov.

Súvisiace články

Video

Poradňa zdravia

Zobraziť

Synček v noci kašle a vracia. Nikto nám nevie pomôcť

Nepíšete, ako dlho stav u vášho syna trvá, či mu predchádzalo nejaké nachladnutie alebo sa zrazu v noci objavil kašeľ s vracaním. Kašeľ je dôležitým diagnostickým príznakom, ktorý upozorňuje na to, že niečo sa v tele deje. Ja by som myslela na tri veci. Ako prvú na začínajúcu astmu, teda zvýšenú reaktivitu priedušiek. Niekedy je kašeľ jediným príznakom astmy. Vyskytuje sa najmä v noci a spúšťa ho často cvičenie, alergia, prechladnutie či studený vzduch. Po druhé by mohlo ísť o gastroezofageálny reflux, teda vrátenie obsahu žalúdka do pažeráka. V ležiacej polohe obsah zateká do priedušiek a vyvoláva kašeľ. Vhodné je gastroenterologické vyšetrenie. A po tretie netreba zabúdať na čierny kašeľ hlavne pri neočkovaných deťoch. Obvodný lekár odoberie krv na sérologické vyšetrenie. Toto infekčné ochorenie vyvoláva baktéria a je potrebné začať čím skôr antibiotickú liečbu. Dieťa aj po zvládnutí akútnej infekcie kašle aj niekoľko mesiacov.

čítať viac

Mám vysoký tlak a problémy so srdcom. Je riziko dať sa očkovať proti covidu?

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 má len málo kontraindikácií, podobne ako očkovania proti iným vírusovým ochoreniam. Liečená hypertenzia medzi ne nepatrí. Je dôležité pravidelne užívať lieky, aby hodnoty tlaku boli v norme. Samozrejme, po podaní akejkoľvek očkovacej látky môže dôjsť k zmene hodnôt, je preto potrebné, aby ste si po očkovaní merali tlak krvi častejšie, aspoň jeden- až dvakrát denne.

Nepíšete, aké problémy so srdcom máte, ale predpokladám, že aj tie sú liečené alebo sledované u špecialistu. Podobne ako pri hypertenzii – ani  porucha rytmu srdca nie je prekážkou na vykonanie očkovania. Ak máte obavy, poraďte sa so svojim všeobecným lekárom alebo špecialistom.

čítať viac
doktor

Opýtajte sa
odborníka

Poraďte sa s našimi
odborníkmi.

Položiť otázku

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku
doktor