Padajú vám veci z rúk? Zakopávate? Máte problém sústrediť sa na viacero vecí naraz? Vyskúšajte zopár cvikov na zlepšenie pohybovej pohotovosti. Vyzerajú jednoducho, no dajú zabrať:

  • prvý cvik: tlesknite rukami pred sebou, za sebou, znova pred sebou, potom pod zdvihnutým kolenom, opakujte to isté so zdvihnutím druhej nohy, postupne zrýchľujte. Ako rýchlo to zvládnete? 
  • druhý cvik: pravou rukou tlesknite o vnútornú stranu ľavého chodidla zdvihnutej nohy, tlesknite pred sebou, to isté s druhou nohou, pokračujte so zdvíhaním nôh smerom vzad. Pokúste sa nájsť si rytmus. Tento cvik nám v redakcii nápadne pripomína mužské čapáše - tradičný tanečný prvok :-) 
  • tretí cvik: posaďte sa, roztvorte do široka paže aj nohy, následne ruky aj nohy spojte. Keď chytíte rytmus, pokračujte v cviku s opačným striedaním.
  • štvrtý cvik: na pravej ruke zdvihnite malíček, potom na pravej palec, potom to skúste spolu a zrýchľujte. Koľko pokusov vydržíte bez pomýlenia? 

Zdroj videa: youtube.com/Brain Education TV