Na svete sú už aj nálezy o negatívnom vplyve klasického fajčenia a ochorenia na nový koronavírus. Vo februárovej štúdii zverejnenej v Chinese Medical Journal vedci uviedli, že pravdepodobnosť ochorieť na Covid-19 sa javí až 14-krát vyššia a riziko vzniku zápalu pľúc je o 14 percent vyššie medzi ľuďmi s históriou tejto závislosti ako bez nej. Sledovaní fajčiari mali približne 2,4-krát väčší predpoklad prijatia na jednotku intenzívnej starostlivosti a potrebu mechanickej ventilácie a celkovo viac malo ťažší priebeh ochorenia i zomieralo. Po porovnaní vzoriek 99 pacientov s Covid-19 čínski doktori skonštatovali, že akútni fajčiari majú riziko smrti dokonca vyššie ako starší ľudia, všeobecne považovaní za najzraniteľnejšiu skupinu. Hoci sa štúdia vykonala na malom počte ľudí, v mnohom naznačuje, že cigarety robia ľudí na vírus vnímavejšími. Má to súvisieť so zvýšenou aktivitou enzýmu ACE2 v pľúcach namáhaných vdychovaním dymu. Činnosť tohto enzýmu stúpa aj vekom a účinkom niektorých liekov na hypertenziu. Zaujímavejšie je, že ACE2 je v rôznych bunkách ešte aktívnejší u bývalých fajčiarov ako súčasných.

Varujúce VIDEO: Fajčenie škodí viac ako si myslíte

Fajčí celá rodina

Je to dôvod na skoncovanie so zlozvykom, až keď pandémia prehrmí? Do zvažovania vstupuje ďalší dôležitý fakt, pre ktorý je fajčenie – najmä akútne – teraz nebezpečné. Zvýšeným rizikom ochorenia na nový koronavírus zapálením cigarety priamo ohrozujete aj ostatných. Ak vyfajčíte za deň 30 cigariet, približne rovnaký počet stiahnu všetci, s ktorými ste zavretí. „Pasívne fajčenie je každé vystavenie účinkom tabakového dymu, či už v zafajčených miestnostiach alebo pri pobyte a práci so silnými fajčiarmi. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa zaň považuje expozícia človeka jeho účinkom počas najmenej 15 minút denne v trvaní jedného týždňa. Riziko z hľadiska toxicity a škodlivosti zdraviu pre nefajčiara spočíva predovšetkým v tom, že zatiaľ čo fajčiar vdychuje častice vznikajúce pri spaľovaní tabaku cez filter, pasívny inhaluje vedľajší prúd dymu bez filtra. V tabakovom dyme sa nachádza 43 poznaných karcinogénov a okolo 4-tisíc chemických látok. Pasívny fajčiar bez filtra prijme asi 400 z nich,“ objasňuje PhDr. Róbert Ochaba, vedúci odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu z Úradu verejného zdravotníctva SR.

Číslo smrti: Koľko minút zo života si odfajčíte jedinou cigaretou?

K pasívnemu fajčeniu dochádza najčastejšie v domácnostiach, no stále sa nájde dosť rodičov, ktorí neváhajú zapáliť si aj v aute. Dieťa na zadnom sedadle vtedy dýcha dym, ktorý predstavuje trojnásobok európskeho odporúčaného limitu znečistenia ovzdušia,“ dodáva pediatrička a primárka novorodeneckého oddelenia v Michalovciach MUDr. Dana Jurečková, PhD.

Umierame skoro: 9 z 10 Slovákov si dobrovoľne ničí srdce a cievy

Máte príznaky?

Kým fajčiar si môže vybrať, či si zapáli, pasívny je nedobrovoľne vystavený škodlivým účinkom. Dym z cigarety je v miestnosti asi 2-3 hodiny, aj keď sa vyvetrá. Rozptyľuje sa do ostatných miestností, kde ho vdychujú ďalší členovia rodiny. Aj malé množstvo dymu, napríklad ak fajčíte pri otvorenom okne, má škodlivé účinky,“ konkretizuje všeobecná lekárka MUDr. Beáta Blahová z Krompách. „Môžu sa vyskytnúť bolesti hlavy, škrabanie v hrdle, slzenie očí, pocit na vracanie. Už 20-30 minút pasívneho fajčenia zvyšuje riziko infarktu a porážky. Tak ako bežné fajčenie vystavuje vysokému riziku ochorení dýchacieho systému, srdcovo-cievnych ochorení, rakoviny pľúc a predčasnej smrti,“ dodáva všeobecná lekárka.

Nebezpečný hit rapídne zvyšuje závislosť od cigarety: Chutí ako cukrík, vyzerá ako USB

Deti v domácnostiach fajčiarov majú už od útleho detstva zvýšené riziko ochorení dýchacích ciest ako zápaly priedušiek, pľúc vrátane piskotov, neskôr ich môže trápiť alergická nádcha, kožné ochorenia alebo zápaly stredného ucha. Je u nich aj vyššia dispozícia na vznik onkologických ochorení,“ vymenúva pediatrička.

Nikotín v krvi detí a tínedžerov: Jediná cigareta skráti život o 5 minút

Vyvetrajte nielen vírus

Pomôže ísť sa s cigaretkou prejsť, aby ste nezadymili ostatných? Vonku by ste museli počkať niekoľko hodín, kým z vás poslednú nebude cítiť. „Americká pediatrická akadémia vo svojom výskume zistila, že škodlivé je aj terciárne fajčenie. Vtedy ide o škodlivé toxíny, ktoré zostali z dymu na miestach, kde niekto fajčil. Usádzajú sa na stenách baru, na sedadlách auta, dokonca aj vo vlasoch dieťaťa po tom, ako si rodič alebo niekto iný zapálil v jeho blízkosti,“ vysvetľuje pediatrička Dana Jurečková. Rovnako ich však donesiete na svojich prstoch, vlasoch či bunde. Ruky si poriadne umyte, rovnako i vlasy a ak oblečenie zakaždým neoperiete, aspoň ho skladujte v plastovom obale mimo zvrškov ostatných členov rodiny.

Od cigariet pomôže dýchanie i vypnutý telefón: 7 techník proti závislosti

Žiadna čistá alternatíva

Má zmysel v rámci ohľaduplnosti prejsť na alternatívy fajčenia, lebo aspoň ostatným okolo vás škodia o niečo menej? Podľa našich odborníkov to nie je jednoznačné. „Elektronické cigarety môžu byť síce menej škodlivé ako klasické, ale aj pri ich pasívnom fajčení dochádza k inhalácii aerosólu, ktorý obsahuje škodlivé a potenciálne škodlivé látky, nikotín, ťažké kovy a karcinogénne látky,“ mieni doktorka Blahová.

Základný princíp vapingu oproti klasickému užívaniu cigariet spočíva v zohrievaní obsahu náplne, nie spaľovaní tabakových listov. Dosahované teploty v špirále sú síce oveľa nižšie ako v špičke tabakovej cigarety, nikotín je v náplniach limitovaný podľa zákona hornou hranicou 20 mg/ml a jeho koncentrácie sú v ovzduší asi 10-krát nižšie ako pri fajčení tabaku. Aerosóly väčšiny elektronických systémov na dodávanie nikotínu však obsahujú toxické chemikálie vrátane nikotínu a látky, ktoré môžu byť škodlivé pre zdravie. Netreba preto prirovnávať používanie e-cigariet alebo vdychovanie vodnej pary k čistejším alternatívam so zníženým rizikom poškodenia zdravia, ak neexistujú objektívne vedecké dôkazy, ktoré by tieto tvrdenia odôvodnili,“ uzatvára Róbert Ochaba.

Čítajte aj: Názor psychológa: Prestať fajčiť je ťažké. Pripravte si taktiku