MENU

Uzliny Všetky témy

15.6. 2020 13:46

Vysoký krvný tlak (artériová hypertenzia)

Vysoký krvný tlak sa definuje ako zvýšenie horného, systolického tlaku nad 140 a spodného, diastolického nad 90 mmHg (milimetrov ortuťového stĺpca). Normálne hodnoty krvného tlaku (TK) sú 130/80. Odhaduje sa, že postihuje 30-45% dospelej populácie, na Slovensku v súčasnosti 20-22%. Pri primárnej hypertenzii sa príčina nezistí, sekundárnu spôsobujú ochorenia obličiek, nadobličiek, štítnej žľazy, niektoré lieky, gravidita a iné. Vyskytuje sa asi u 5-10% pacientov. Už aj mierne zvýšenie krvného tlaku môže byť spojené so zdravotnými rizikami. Predstavuje najrizikovejší faktor pre rozvoj srdcovo-cievnych ochorení s následnými komplikáciami. Najzávažnejšie sú cievna mozgová príhoda, srdcové zlyhanie, srdcový infarkt, náhla smrť. Vysoký krvný tlak skracuje život v priemere o 10 rokov.

15.6. 2020 10:24

Rakovina hrubého čreva

Rakovina hrubého čreva, čiže kolorektálny karcinóm, je na celom svete a aj na Slovensku treťou najčastejšou príčinou smrti na nádorové ochorenie.

Jednoznačná príčina vzniku rakoviny hrubého čreva nie je presne známa. Ide skôr o súhrn faktorov. Pri pohľade na mapu výskytu choroby je ale zrejmé, že počet chorých je najvyšší vo vyspelých oblastiach zeme – v Európe, Kanade, v Austrálii, Japonsku. K vnútorným príčinám patria genetické predispozície, k vonkajším najmä životný štýl a stravovacie návyky. Riziko ochorenia je 2-násobné, ak váš prvolíniový príbuzný mal diagnostikovaný kolorektálny karcinóm pred 60. rokom života. Riziko sa ďalej zvyšuje, ak sa táto rakovina rozvinula aj u iného pokrvného príbuzného alebo ak prvolíniový príbuzný bol diagnostikovaný v mladšom veku. V prípade, že sa vo vašej rodine vyskytuje táto rakovina u viacerých pokrvných príbuzných, mali by ste byť odposlaní na genetické vyšetrenie.

Štádiá ochorenia

Podľa toho, ako je nádor rozšírený, rozlišujú odborníci pri kolorektálnom karcinóme štádia od najľahšieho po najťažšie.

štádium 0 – nádor je lokalizovaný v mieste vzniku

štádium I – nádor je v úrovni steny čreva, no nie sú prítomné metastázy ani postihnuté uzliny

štádium II – nádor je v úrovni steny čreva alebo prerastá mimo črevo, nie sú postihnuté uzliny ani vzdialené metastázy

štádium III – nádor postihuje aj miestne lymfatické uzliny, vzdialené metastázy prítomné nie sú

štádium IV – pacient má aj vzdialené metastázy

Rizikové faktory:

  • nevhodná skladba stravy
  • genetické predispozície
  • ochorenia alebo chronický zápal  tráviaceho traktu
  • obezita
  • cukrovka
  • sedavé zamestnanie
  • fajčenie
  • pitie alkoholu vrátane piva