MENU

Srdce Všetky témy

15.6. 2020 13:46

Vysoký krvný tlak (artériová hypertenzia)

Vysoký krvný tlak sa definuje ako zvýšenie horného, systolického tlaku nad 140 a spodného, diastolického nad 90 mmHg (milimetrov ortuťového stĺpca). Normálne hodnoty krvného tlaku (TK) sú 130/80. Odhaduje sa, že postihuje 30-45% dospelej populácie, na Slovensku v súčasnosti 20-22%. Pri primárnej hypertenzii sa príčina nezistí, sekundárnu spôsobujú ochorenia obličiek, nadobličiek, štítnej žľazy, niektoré lieky, gravidita a iné. Vyskytuje sa asi u 5-10% pacientov. Už aj mierne zvýšenie krvného tlaku môže byť spojené so zdravotnými rizikami. Predstavuje najrizikovejší faktor pre rozvoj srdcovo-cievnych ochorení s následnými komplikáciami. Najzávažnejšie sú cievna mozgová príhoda, srdcové zlyhanie, srdcový infarkt, náhla smrť. Vysoký krvný tlak skracuje život v priemere o 10 rokov.

15.6. 2020 11:15

Srdcové zlyhávanie

Srdcové zlyhávanie, známe aj ako srdcová nedostatočnosť, postihuje 100- až 150-tisíc ľudí na Slovensku a je častejším dôvodom prijatia do nemocnice ako srdcový infarkt či všetky nádorové ochorenia spolu.

Srdcové zlyhávanie nie je chorobou samo o sebe. Je klinickým príznakom s mnohými príčinami. Veľmi zjednodušene povedané ide o situáciu, keď srdce nedokáže dodať do tela dostatok kyslíka, alebo tak robí len za cenu zvýšenej námahy. Základnou úlohou srdca je zachovanie obiehania krvi v tele človeka, pričom táto mechanická práca srdca má v zásade dve fázy. Prvá je fáza napĺňania sa krvou a druhá je fáza vypudenia krvi. Podľa toho, či prevažuje postihnutie jednej alebo druhej fázy, rozlišujeme aj základné typy srdcového zlyhávania. Sú to srdcové zlyhávanie so zachovanou „pumpovacou“ funkciou, s redukovanou „pumpovacou“ funkciou, a novinkou je aj srdcové zlyhávanie s mierne redukovanou „pumpovacou“ funkciou. Prvý typ je často následkom prekonania infarktu myokardu alebo zápalu srdcového svalu. Príčinou ďalších dvoch typov sú hlavne vysoký tlak krvi, cukrovka, obezita a najčastejšia porucha srdcového rytmu – fibrilácia predsiení.

12.6. 2020 15:02

Fibrilácia srdcových predsiení

Srdce pracuje na základe elektrických impulzov. Elektrický signál vzniká v pravej predsieni, v tzv. sínusovom uzle. Odtiaľ sa šíri sa šíri  postupne a synchronizovane do celého srdca. Normálny rytmus srdca je asi sedemdesiat úderov za minútu. Pri fibrilácii  predsiení je elektrická aktivita predsiení chaotická, nepravidelná a rýchla, okolo 400 za minútu. Svalovina predsiení nie je schopná takej rýchlej kontrakcie, preto po mechanickej stránke predsiene  prakticky stoja, krv sa v nich posúva do srdcových komôr pasívne. Vznikajú tak ideálne podmienky na tvorbu krvných zrazenín – trombov. K vzniku trombov prispieva aj zvláštna anatómia ľavej predsiene. Je to uško ľavej predsiene, ktoré je typickým miestom na tvorbu trombov.

Najčastejším zdrojom fibrilácie je ľavá predsieň, konkrétne ústia pľúcnych žíl. Tam sa nachádzajú miesta, v ktorých svalovina ľavej predsiene vybieha do  pľúcnych žíl v podobe akýchsi rukávov. Tie sú zdrojom  extrasystol, ktoré môžu spúšťať fibriláciu Charakteristické príznaky fibrilácie predsiení sú nepravidelný a rýchly  pulz. 

Krvné zrazeniny alebo tromby sa pri fibrilácii predsiení tvoria v ľavej predsieni pomerne rýchlo, už  za 2 dni, typicky v ušku ľavej predsiene. Ak sa takáto zrazenina uvoľní, krvný prúd ju  zanesie  na hociktoré miesto v krvnom riečisku. Máva to katastrofické následky, nezriedka aj smrť.

V typických prípadoch krvná zrazenina  putuje do mozgového riečiska. Uzavrie  niektorú z mozgových tepien a vzniká mozgová mŕtvica. Každá piata mozgová mŕtvica je zapríčinená fibriláciou predsiení. Krvná zrazenina sa môže dostať tiež do končatín, obličiek, jednoducho do celého tela. Tieto situácie treba okamžite liečiť, lebo dochádza k nedokrveniu a následne odumretiu časti orgánu, kde zrazenina uviazla.

Ďalším veľmi vážnym dôsledkom fibrilácie predsiení býva srdcové zlyhávanie. V dôsledku drobných embólií do mozgu sa môžu objaviť tiež poruchy pamäte, zmena povahy, demencia...