MENU

Osteoporóza Všetky témy

Zdroje vitamínu D
22.10. 2020 6:00

Déčko proti osteoporóze. Pomôže aj pri ochorení COVID-19?

Viaceré štúdie naznačujú, že vitamín D znižuje riziko vzniku respiračných ochorení. Jeho správne hodnoty v krvi navyše napomáhajú lepšiemu manažmentu pacientov s metabolickými ochoreniami kostí, vrátane osteoporózy.