MENU
rodina-a-tehotenstvo

Rodičia výrazne ovplyvňujú sexuálny život svojich detí. Akým chybám sa vyhnúť?

Výchova a vzťah rodičov ovplyvnia každého z nás i v dospelosti, vrátane našich partnerských a sexuálnych vzťahov.
Zdroj: Shutterstock
Rodina a tehotenstvo

Rodičia výrazne ovplyvňujú sexuálny život svojich detí. Akým chybám sa vyhnúť?

Ak chcete, aby z vašich detí vyrástli zdravo sebavedomí jedinci s perspektívou pekného citového života, musíte im na to už v detstve pripraviť predpoklady.

Rodičia svojou výchovou a prístupom k dieťaťu výrazne ovplyvňujú aj jeho sexuálny život. Veľmi výrazné je to najmä po stránke emocionálnej. Podľa odborníkov sa citové zanedbávanie dieťaťa zo strany rodičov odráža v jeho dospelosti radom negatívnych prejavov, medzi ktorými môžu byť popri malom sebavedomí aj rôzne sexuálne dysfunkcie či dokonca tendencie k rizikovým sexuálnym praktikám. 

Štúdia uverejnená v odbornom žurnáli International Journal of Sexual Health sa zamerala na vzťah respondentov ku svojim rodičom a to, ako ovplyvnil ich sexuálny a partnerský vzťah. Zistila, že problémy spojené s milostným životom môžu byť zapríčinené emocionálnym zanedbávaním zo strany jedného či oboch rodičov, s ktorým sa v prieskume stretlo celých 65 % opýtaných.

Od ignorovania k sexuálnym dysfunkciám

Medzi emocionálne zanedbávanie odborníci zaraďujú napríklad správanie, kedy si rodič potomka pravidelne nevšíma, nestará o jeho citové potreby alebo im nerozumie, nie je mu oporou, skoro sa s ním nerozpráva či všeobecne pôsobí, že dieťa nemá rád. "Ľudia, ktorí toto správanie zo strany rodiča alebo rodičov zažili, v štúdii častejšie vykazovali sexuálne ťažkosti, ako napríklad rôzne dysfunkcie, nespokojnosť so sexom, negatívny postoj k vlastnej sexualite, prípadne sa púšťali do rizikových či priamo škodlivých sexuálnych praktík," komentuje závery štúdie Adam Durčák, ktorý testuje a predáva erotické pomôcky a zaoberá sa zdravou sexualitou.

Psychológovia môžu pomôcť vytvoriť si bezpečné citové väzby

Ako vlastne môžu nezajímajúci sa rodičia privodiť svojim deťom problematický milostný život? Pojítkom je podľa vedcov predovšetkým narušené či nedostatočne rozvinuté vnímanie seba samého i vnútorných pocitov ako svojich, tak ostatných ľudí. Všetko toto je pritom mimoriadne dôležité pre pozitívnu a zdravú sexualitu. "Ak sa ľuďom nedostávalo potrebnej starostlivosti a pozornosti od tak blízkych osôb, ako sú rodičia, môžu sa stretávať s pocitmi osobnej menejcennosti. Často si tiež myslia, že nie sú pre ostatných dôležití, nevedia, ako sa o seba starať a nemajú jasno vo svojich potrebách - tie sexuálne nevynímajúc, "vysvetľuje Adam Durčák s tým, že pre týchto ľudí je veľmi dôležité, aby si svoje problémy pripustili a pokúsili sa ich riešiť, ideálne s pomocou psychológa. Kvalitná terapia môže pomôcť naučiť sa lepšie identifikovať aj vyjadrovať svoje emócie a vytvárať si bezpečné citové väzby.

Dôležité je sebavedomie

Vďaka porozumeniu vlastným pocitom a lepším schopnostiam ich vyjadriť podporujú ľudia vlastný zdravý a uspokojivý milostný život. Podporením sebavedomia pomáha terapia ľuďom tiež priznať si a reflektovať svoje sexuálne preferencie, uznať vlastné právo na sexuálne potešenie a získať väčšiu istotu v komunikácii o svojich milostných potrebách, čo všetko potenciálne znižuje výskyt najrôznejších sexuálnych porúch.

Práve teraz, v čase pandémie a dlhšieho času strávaného doma, máte skvelú šancu prejaviť dostatok záujmu o svoje deti a robiť spolu s nimi všetko, čo ich zaujíma.

Súvisiace články

Video

Poradňa zdravia

Zobraziť

Napriek diéte FODMAP mi bolesti neustúpili. Musím kvôli liekom navštíviť špecialistu?

SIBO je ochorenie, pri ktorom dochádza k nadmernému alebo aj abnormálnemu prerastaniu tenkého čreva baktériami. V tomto prípade sa indikuje antibiotická liečba, pričom najlepšie skúsenosti sú s liečivom rifaximín. Dané antibiotikum vám môže predpísať len špecialista. Zvyšné, ako je norfloxacín a amoxicilín, môže predpísať aj všeobecný lekár.

čítať viac

Mám hraničné hodnoty tlaku. Kedy treba začať liečbu?

Hodnoty tlaku krvi nie sú rovnaké u toho istého človeka počas celého dňa. Vplýva naň veľa faktorov. U dospelých sa ako normálny  tlak  krvi uvádza hodnota 120/75 - 80 mmHg. Hraničný tlak krvi je medzi 130 -139/80 - 90 mmHg a za hypertenziu I. stupňa sa považuje opakovane nameraný tlak krvi 140 -160/90 -100 mmHg. Pre správne meranie treba zabezpečiť základné podmienky - seďte predtým bez stresu a predchádzajúcej fyzickej aktivity minimálne päť minút a nebuďte veľmi najedená ani hladná. Tlak si merajte dva až tri razy týždenne v rôznych časoch, nielen ráno po zobudení.

S liečbou zvýšeného tlaku krvi by ste mali začať, ak ste si viac týždňov po sebe namerali takmer vždy zvýšené hodnoty. Objednajte sa k všeobecnému lekárovi. Niekedy sa vám sestrička v ambulancii nameria zvýšené hodnoty tlaku krvi, ktoré sa odlišujú od nameraných v domácom prostredí. Môže ísť o syndróm bieleho plášťa. Aj v tomto prípade je potrebné začať cielenú liečbu s primeranou dávkou a kombináciou liekov. Na potvrdenie hypertenzie mimo ambulancie lekára je často nevyhnutné vykonať 24-hodinové monitorovanie tlaku krvi, ktoré sleduje tlak aj počas noci, keď spíte. Až tento výsledok niekedy definitívne odhalí hodnoty tlaku krvi.

Pri hraničných hodnotách krvného tlaku odporúčame diétne a režimové opatrenia. Znížte konzumáciu kuchynskej soli, ale pozor, je prítomná  takmer v každom jedle, najmä v kupovanom. Znížte hmotnosť, prestaňte fajčiť a začnite s pravidelným aeróbnym cvičením, napríklad pravidelnou rýchlejšou chôdzou v trvaní 30 až 45 minút aspoň tri- až päťkrát týždenne. Pravidelne užívajte magnézium.

čítať viac
doktor

Opýtajte sa
odborníka

Poraďte sa s našimi
odborníkmi.

Položiť otázku

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku
doktor