Ľudí s duševnými poruchami za posledných dvadsať rokov dvojnásobne pribudlo. Skúmanie genetických predispozícií na rozvoj depresie nie je žiadnou novinkou. Tentokrát sa odborníkom potvrdil "prenos" tejto duševnej choroby z matiek na ich dcéry. Ako je to možné? 

Môže za to mozog

Už dávno je vedcom známy fakt, že ženy trpia depresiami dvakrát častejšie než muži, a to z dôvodu ich hormonálnej výbavy. Tentokrát poskytli nový dôkaz o podnietení depresií štruktúrou mozgu, ktorá je dedičná z matky na dcéru. Štúdiu publikovali v Časopise neurovedy. Tvrdia, že veľkosť a štruktúra limbického systému centrálnej nervovej sústavy sa dedí ženskou rodovou líniou a zodpovedá za poruchy nálady. Tvoria ho oblasti mozgovej kôry, ktoré sa podieľajú na riadení emócií, motivácie a správania reagovaním človeka na vonkajšie podnety. Skúmaním tridsiatich piatich rodín na univerzite v San Franciscu sa zistilo, že zdedenie z matiek na synov či z otcov na potomkov je oveľa nepravdepodobnejšie.

Zmeny v nazeraní na mozgovú činnosť

Ide však o prvý výskum v tomto smere, ktorý otvára dvere ďalšiemu bádaniu o medzigeneračnom prenose duševných porúch v ľudskom mozgu. Profesorka Hoeft zozbierala informácie na základe magnetickej rezonancie, ktorá dokáže určiť pomer šedej kôry mozgovej v limbickom systéme. Upozorňuje však na dôležitosť rozlišovania medzi potenciálnymi dopadmi genetiky, preprenatálnymi podmienkami a podmienkami po narodení na mozgové štruktúry a kognitívne funkcie. Podľa jej slov tieto aspekty súčasná medicína zatiaľ neakceptuje.

Nezúfajte!

"Výsledky štúdie neznamenajú, že matky sú za depresie ich dcér nutne zodpovedné," uviedla vedkyňa a profesorka psychiatrie Fumiko Hoeft z kalifornskej univerzity pre britský DailyMail. Rozvoj depresie podnecujú mnohé faktory, sociálne prostredie človeka a životné skúsenosti. Dedičnosť z matky na dcéru je len jedným z nich, no k ochoreniu nepochybne prispieva.  

Ak bola práve vo vašej rodine diagnostikovaná depresia, vopred sa neobávajte!  Hoci život každému z vás z času na čas prinesie náročné a strastiplné obdobia, duševné ochorenia sa prejaviť nemusia. Úzkostnými stavmi trpí až polovica populácie, no s depresiou vyžadujúcou liečbu psychiatra si ich nezamieňajte! Aj keď patríte do ohrozenej skupiny, prioritnú úlohu zohráva osobnostná výbava človeka. Najdôležitejšie je veriť v svoju silu, zo všetkého si zobrať ponaučenie, milovať život, obklopovať sa ľuďmi, v ktorých nachádzate oporu a za každých okolností si vážiť samého seba. 

Čítajte viac: Nezamieňajte si depresiu s depkou: Kedy už treba zájsť k psychiatrovi?

Depresia