MENU
rodina-a-tehotenstvo

Preháňate to s rodičovskou starostlivosťou? Prvá štúdia o vplyve na psychiku deti a dospelých

Príliš úzkostná výchova má negatívny dopad na deti i rodičov.
Rodina a tehotenstvo

Preháňate to s rodičovskou starostlivosťou? Prvá štúdia o vplyve na psychiku deti a dospelých

Podľa najnovšej štúdie vám prospeje, ak nebudete dieťaťu stále asistovať. A čo je dôležitejšie ako psychická pohoda rodiča?

V rámci doktorandského štúdia na Edith Cowan University v západnej Austrálii uskutočnila Mandy Richardson prvú štúdiu o rodičovstve založenú na údajoch založenú na metóde Respectful Approach - rešpektujúcom prístupe. Rešpektujúci prístup vedie rodičov k zaobchádzaniu s malými deťmi ako so schopnými a nezávislými ľuďmi, ktorí môžu doslova prekvitať, ak dostanú bezpečný priestor a slobodu a nie prílišnú intervenciu zo strany rodičov. 

V experimente vedkyňa pozvala rodičov, aby sa zúčastnili skupinky pre dojčatá alebo batoľatá. Šesť týždňov pozorovali svoje deti v nepretržitej hre v miestnosti s hračkami primeranými veku. Dôležité je slovko „pozorovali", to znamená, že aktívne im nezasahovali do hry ani ich nijak neusmerňovali. Deťom sa umožnilo slobodne skúmať svoje prostredie a komunikovať s ostatnými deťmi, zatiaľ čo rodičia sedeli v miestnosti a sledovali facilitátora. Na konci programu rodičia hlásili  výrazne nižšiu úroveň stresu, ale i väčšiu istotu a a pochopenie schopností svojich detí. 

Deti dosahujú pokrok, keď dostanú priestor a čas

Richardson uviedla, že rešpektovaný prístup je v konečnom dôsledku o budovaní dôveryhodného a trvalého zväzku s pozitívnou komunikáciou medzi rodičmi a deťmi. Menší dôraz sa kladie na dosahovanie míľnikov pri akceptácii, že každé dieťa je iné. „Účastníci štúdie uviedli, že po účasti na hodinách sa obávajú menšieho tlaku na výkon, čo im umožňuje zamerať sa na svoj vzťah so svojimi deťmi,“ uviedla.

Ako rodičia máme tendenciu chodiť a zachraňovať  naše deti, keď začnú s niečím zápasiť, namiesto toho, aby sme im umožnili pokúsiť sa vyriešiť  problém vyriešiť samostatne. Ak však deti nehľadajú pomoc, možno ich radšej nechať robiť veci po svojom a sami si to vyriešia," dodáva odborníčka. 

Dlhodobo pozitívne dôsledky

Mandy Richardsonová vysvetlila, že slobodnejší prístup už v ranom detstve pomáha budovať dobré vzorce, aby sa deti naučili upevniť dôveru v svoje schopnosti a emočne inteligentne sa vysporiadať s konfliktom. „Tradične sa včasné zásahy do správania prevažne zameriavajú na úpravu nežiaduceho správania detí,“ uviedla Richardson. „Budovaním dobrej komunikácie a blízkeho vzťahu medzi rodičom a dieťaťom môžeme potenciálne zabrániť problémom, ktoré sa vyskytnú v dlhodobom horizonte.“

Súvisiace články

Video

Poradňa zdravia

Zobraziť

Trápi ma vysoký tlak a mám aj astmu. Môžu diagnózy spolu súvisieť?

Artériová hypertenzia takmer u 90 % pacientov nemá jednoznačnú príčinu. Pľúcna astma je chronické zápalové ochorenie, ktorého príčina je zvyčajne známa. Ukazuje sa, že súvisí so zvýšeným výskytom kardiovaskulárnych ochorení. Zápal ako príčina artériovej hypertenzie nie je na prvý pohľad zvyčajný, ale viaceré vedecké štúdie potvrdili význam mierneho chronického zápalu vo vývoji metabolického syndrómu, aterosklerózy a obezity. Vedci skúmajú viacero génov, ktoré sa vyskytujú pri oboch ochoreniach. Výsledky ich výskumov by mohli v budúcnosti byť základom na presnejšiu liečbu oboch ochorení. Neliečená alebo neuspokojivo liečená astma aj hypertenzia môžu mať po rokoch za následok poškodenie a oslabenie funkcie srdca. Nepíšete, či sa na vysoký krvný tlak liečite, ale podľa vysokých hodnôt, ktoré uvádzate, usudzujem, že nie. Čo najskôr navštívte všeobecného lekára, ktorý začne s liečbou. V prípade, že hodnoty tlaku budú napriek liečbe nevyhovujúce, pošle vás na vyšetrenie k internistovi alebo ku kardiológovi. Pretrvávanie vysokých hodnôt krvného tlaku napriek liečbe by mohlo poukazovať na sekundárnu hypertenziu, ktorú je potrebné čo najskôr potvrdiť alebo vylúčiť.

čítať viac

V poslednom čase mi viac páchne moč, čo to znamená?

Moč môže zapáchať z viacerých príčin. Podiel na tom má zloženie stravy alebo pitný režim. Rovnako sa môže jednať o dôsledok užívania liekov alebo prejav zápalu. Infekcia močového mechúra je častejšia u žien než u mužov. U žien treba myslieť aj na gynekologickú oblasť – vaginálny sekrét.

V každom prípade, situáciu najlepšie vyhodnotí váš obvodný lekár a podľa potreby vás odošle za príslušným špecialistom.

čítať viac
doktor

Opýtajte sa
odborníka

Poraďte sa s našimi
odborníkmi.

Položiť otázku

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku
doktor