Kedy ste sa s dvojkolesovým kamarátom spriatelili vy? Nebolo to ešte v škôlke? Dnes je situácia celkom iná. Málo škôlkarov pozná radosť z voľnosti a pohybu na bicykli – rodičia ich to neučia! Aj školáci prichádzajú na dopravné ihriská a pýtajú si na bicykle pomocné kolieska. A čo vaše deti? Učili ste ich to už? Cyklistika patrí k najzdravším športom. Dohliadnite, kde a s kým sa deti bicyklujú. Vzhľadom na rušnú cestnú premávku je cyklistika zvlášť vhodná na rodinné dobrodružstvá. V tom je jej výnimočnosť.

ČO DOKÁŽE ŠKÔLKAR?
V predškolskom veku je pohyb prirodzenou súčasťou dňa. Je to ideálny čas naučiť sa plávať, bicyklovať, korčuľovať, hrať futbal, behať cez prekážky a začať s lyžovaním.
Po piatom roku vie chytať a hádzať loptu, môžete s ním skúšať aj skoky do diaľky. Uprednostňujte všeobecne rozvíjajúce športy, nie úzku špecializáciu.
Najlepšie sú pohybové aktivity, ktoré rozvíjajú celkovú obratnosť a upevňujú vzťah drobca k športu všeobecne. Dieťa si časom samo vyberie, čomu sa chce venovať. A navyše, do ďalších kolektívov nepríde s komplexom pre svoju neobratnosť.
Ak máte doma škôlkara a chcete s ním športovať, venujte sa mu hravou formou. Absolútne nevhodné je začať formou príkazov, zákazov a tvrdým tréningom!

* Osemnásť percent detí v školskom veku trpí nadváhou, sedem percent je už obéznych.
* O dvadsaťsedem percent stúpol počet detí s cukrovkou.
* Minimálne hodinu by sa denne mali hýbať všetky deti od 5 do 17 rokov.