MENU
rodina-a-tehotenstvo

Je váš vzťah v troskách? 10 signálov, ktoré vysiela citovo závislá osoba

Vzťahy nefungujú vždy podľa vašich predstáv.
Zdroj: Shutterstock

Súvisiace témy

Rodina a tehotenstvo

Je váš vzťah v troskách? 10 signálov, ktoré vysiela citovo závislá osoba

Nie vždy vzťahy fungujú tak, ako by ste chceli. Narušiť ich môže jeden z partnerov, ak sa od vás stane závislý. Je to toxické pre obidvoch, pretože citová závislosť sa môže odraziť aj na fyzickom a duševnom zdraví.

Čo je závislosť?

Závislosť od alkoholu, cigariet alebo kofeínu je bežná. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je definovaná ako duševný alebo telesný stav charakteristický prítomnosťou naliehavej túžby alebo nepremožiteľnej potreby opakovane a periodicky privádzať do svojho tela návykovú látku a navodiť si príjemný pocit. Ale závislí nemusíte byť len od látok, ale aj od partnerského vzťahu.

Čo je citová závislosť?

Existuje množstvo behaviorálnych a neurochemických dôkazov, ktoré podporujú tvrdenia, že láska môže byť návyková a prerásť do závislosti, podobne ako správanie pri užívaní drog. Uvádza to aj štúdia publikovaná v časopise Philosophy, Psychiatry & Psychology, ktorá definuje osoby, ktoré prepadnú do závislosti na láske k partnerovi ako citovo závislé, a ich správanie im spôsobuje ujmu a utrpenie okoliu.

Aj odborníci na stránkach Web MD opisujú „závislý vzťah“ ako vzťah, v ktorom obsedantne jeden z partnerov venujete zvýšenú pozornosť tomu druhému, bez toho, aby myslel na seba. Osoba sa v takomto vzťahu cíti bez zvýšenej pozornosti partnera neúplná alebo nešťastná. Vo väčšine vzťahov je prirodzené, že jeden môže milovať viac. Ak sa venujete svojej polovičke a prejavujete k nej náklonnosť, vzťah to samozrejme utužuje a prospieva to obidvom partnerom.

Túžba po láske však nemusí vždy znamenať, že ste závislí. Ale ak cítite, že už nedokážete fungovať bez partnera a všetko čo robíte bez neho nemá zmysel, sú to prvé známky vážneho problému. Takéto spolužitie neprináša potešenie a radosť ani jednému z partnerov. Citovo závislá osoba prežíva strach z opustenia a postupne sa u nej môžu objavovať aj známky úzkosti a depresie z pocitu, že jej city nie sú opätované. Ľudia s touto závislosťou si často neuvedomujú svoje sebapoškodzujúce správanie.

K závislosti na láske sa človek dostane väčšinou nevedome, a spúšťačom môže byť sklon k závislostiam, spôsob výchovy v detstve alebo jednostranná láska. Ak ste boli vychovávaní v milujúcom a chápavom prostredí, máte menšiu pravdepodobnosť, že prepadnete tejto chorobe.

Ako sa správa citovo závislá osoba, si prečítajte na nasledujúcej strane ►►►

Pokračovať Ďalej (1/2)

Súvisiace články

Video

Poradňa zdravia

Zobraziť

Lekári nevedia nájsť príčinu mojej choroby. Čo spôsobuje neutropéniu?

Neutropénia, inak nízky počet jednej frakcie bielych krviniek, patrí do starostlivosti hematológa. Primárnu neutropéniu odborník často zistí už v detskom veku, sekundárnu najčastejšie zapríčiňuje užívanie niektorých liekov, chemoterapeutík, pôsobenie iných škodlivín, prípadne dlhotrvajúca infekcia, ktorá môže viesť k vyčerpaniu obranyschopnosti.

Potravinové intolerancie či histamínová intolerancia nespôsobujú neutropeniu. Tie by sa mohli s týmto ochorením spájať azda len v prípade ťažkej malnutrície, teda podvýživy, spôsobenej nezmyselnou dlhodobou diétou. Diéty, pri ktorých si ľudia odopierajú rôzne potraviny, sú dnes, žiaľ, pomerne časté.

Dbajte na to, aby ste konzumovali čo najrozmanitejšiu stravu, so zastúpením všetkých makro- aj mikronutrientov a vitamínov. Ak je nález závažný, riaďte sa pokynmi hematológa.

čítať viac

Budem môcť mať deti po zistení dysplázie ťažkého stupňa?

V tomto prípade súhlasím s postupom lekára. Ak máte pochybnosti, zvážte ešte kolposkopické vyšetrenie. Ide o kľúčovú diagnostickú metódu na potvrdenie diagnózy, ak cytologické vyšetrenie krčka maternice preukáže prítomnosť abnormálnych buniek. Vykonáva sa špeciálnym mikroskopom – kolposkopom, ktorý počas vyšetrenia ostáva mimo tela ženy. Je to binokulárny optický nástroj, ktorý odhaľuje okom neviditeľné problémy v krčku maternice. Skúmanú obasť dokáže zväčšiť 8-40krát.

Carcinoma in situ je karcinóm v počiatočnom štádiu, ktorý neprekračuje bazálnu membránu, je obmedzený na epitel, takže nádorové bunky zatiaľ nemohli preniknúť do ciev a lymfatického systému a spôsobiť metastázy.

Terapia Carcinoma in situ v oblasti krčka maternice sa podľa našich postupov lieči výhradne chirurgicky. Odoberie sa vzorka ( biopsia) a postihnuté tkanivo sa odstráni mechanicky, elektricky alebo laserovou kónizáciou. Pacientka je zaradená do rizikovej poradne a je sledovaná. Následná gravidita nie je kontraindikovaná, preto je tento spôsob terapie vhodný pre ženy, ktoré plánujú v budúcnosti otehotnieť.

čítať viac
doktor

Opýtajte sa
odborníka

Poraďte sa s našimi
odborníkmi.

Položiť otázku

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku
doktor