Hanba, depresia či pocit menejcennosti - to všetko sa spájajú s chorobami, o ktorých sa hanbíme hovoriť otvorene aj pred našimi najbližšími. Verejne sa o nich jednoducho  nedebatuje. Často sa len bojíme nepochopenia, a pritom sme sa s nimi už pravdepodobne stretli skoro všetci osobne. Nie su vždy len otázkou veku či hygieny.  

1. Pleseň na nohách 

Mykóza sa na chodidle rozvíja najčastejšie medzi 4 prstom a malíčkom.Mykóza sa na chodidle rozvíja najčastejšie medzi 4 prstom a malíčkom.
Mykóza sa na chodidle rozvíja najčastejšie medzi 4 prstom a malíčkom.
Zdroj: Shutterstock

Verejné bazény, sprchy,  fitness centrá, hotelové izby a iné verejné priestory sú ideálnym domovom mykotických ochorení. Medzi najčastejšie ochorenia tohto druhu patrí pleseň na nohách, ktorá začína veľmi nenápadne. V prvotnej fáze koža najprv zmäkne, očervenie a začne sa olupovať alebo praskať. Pokožka medzi prstami je veľmi citlivou oblasťou hlavne u diabetikov a ľudí s nadváhou.

Prevenciou je obuv pravidelne vetrať a používať spreje alebo krémy, ktoré bojujú s baktériami a zápachom. Vyhnite sa požičiavaniu topánok či ponožiek. Pri pohybe vo všetkých verejných priestoroch nechoďte naboso, ale noste radšej šľapky alebo žabky. 

Ďalšie choroby►►►