MENU
rodina-a-tehotenstvo

Zomierajú pri pôrodoch: Aj na Slovensku! Môže za to len vek?

USA, New Jersey, Jersey City, Doctor examining pregnant woman

Súvisiace témy

Rodina a tehotenstvo

Zomierajú pri pôrodoch: Aj na Slovensku! Môže za to len vek?

Vysoký krvný tlak, bielkoviny v moči, opuchy tváre, rúk, brucha a rýchle priberanie musí mať tehotná pod kontrolou. O najväčšom strašiakovi tehotných žien - PREEKLAMPSII - hovorí gynekológ a pôrodník Doc. MUDr. Erik Dosedla PhD., MBA.

Preeklampsia je choroba ciev placenty a postihuje 3 až 10 %  tehotných žien, väčšinou našťastie iba jej ľahká forma. V skorých štádiách sa navonok neprejavuje, rozvíjajúce sa ochorenie väčšinou odhalí lekár počas pravidelných kontrol v poradni. Preeklampsia je aj dnes významnou príčinou novorodeneckej a materskej chorobnosti a úmrtí. Stanovenie špecifického rizika rozvoja preeklampsie, včasná predikcia a adekvátny liečebný zásah však môže pozitívne ovplyvniť výsledok tehotenstva. Pri príležitosti Svetového dňa preeklampsie, ktorý pripadá na 22. mája, sme sa na túto tému rozprávali s primárom Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Nemocnice Košice-Šaca Doc. MUDr. Erikom Dosedlom PhD., MBA.

Aké sú rizikové faktory, ktoré môžu viesť k vzniku tohto ochorenia?

Pacientka nevie ovplyvniť vznik ani priebeh preeklampsie. Najlepšou prevenciou je nevyčkávať s tehotnosťou do vyššieho veku. Inak žiadna špecifická prevencia neexistuje. Preeklampsia môže vzniknúť už v 20. týždni tehotnosti, pričom táto včasná forma je veľmi vážna a môže skončiť aj fatálne pre matku a dieťa. Preeklampsia je sprevádzaná rastovou retardáciou plodu, hypoxiou, predčasným odlučovaním placenty. Medzi najvážnejšie komplikácie patrí kŕčovitý stav nazývaný eklampsia. Rizikovú skupinu tvoria veľmi mladé prvorodičky alebo potom prvorodičky po 35. roku života. Okrem toho máme množstvo pacientiek s vážnym predchorobím, ale aj pacientky po umelom oplodnení, ktoré majú takisto zvýšené riziko. Vplývajú aj genetické a environmentálne faktory.

Ako preeklampsia vzniká a aké sú jej hlavné príznaky?

Vzhľadom na v súčasnosti existujúce vedecké poznatky ako najperspektívnejšou teóriou patogenézy preeklampsie sa javí teória poruchy rovnováhy tzv. angiogénnych faktorov, teda faktorov ovplyvňujúcich tvorbu ciev v placentárnom riečisku. Vplyvom nedostatočnosti kyslíka v cievnom riečisku medzi maternicou a placentou dochádza k nadprodukcii tzv. antiangiogénnych faktorov. Dochádza k nerovnováhe a dôsledkom sú príznaky svedčiace pre preeklampsiu ako je vysoký krvný tlak u matky, poškodenie cievnej steny, poškodenie orgánov u matky, opuchy a poškodenie obličiek s únikom bielkovín do moču. 

Vďaka akému vyšetreniu dokážete preeklampsiu odhaliť?

Vďaka prvotrimestrálnemu skríningu, ktorý sa vykonáva medzi 11. a 14. týždňom tehotenstva, vieme včasne identifikovať rizikové tehotné a následne ich intenzívne sledovať. Účinnou prevenciou vzniku preeklampsie u rizikových tehotných je podávanie kyseliny acetylsalicylovej (aspirínu). Problematika manažmentu preeklampsie spočíva v tom, že nepoznáme cielenú liečbu tohto ochorenia. Jedinou cielenou liečbou je dnes pôrod. V čase diagnostikovania preeklampsie však už často nevieme zabrániť progresii ochorenia a vzhľadom k ohrozeniu života matky a plodu ukončíme tehotenstvo predčasne. Takýto predčasný pôrod nesie so sebou taktiež nepriaznivé následky pre novorodenca. Preto sa dnes výskum zameriava na čo najvčasnejšiu diagnostiku ochorenia s cieľom predchádzať vzniku závažných komplikácií, ktoré vyplývajú z progresie ochorenia.

Môže spomínané vyšetrenie absolvovať každá tehotná žena?

Test (pomer sFlt-1/PlGF) by sa mal vykonávať iba u vysoko rizikových tehotných s hroziacim rozvojom preeklampsie. Tento test však v Slovenskej republike nie je dostupný všetkým rizikovým pacientkam, napriek tomu, že zavedením tohto testu v rámci včasnej diagnostiky by sa znížil počet zbytočných hospitalizácií a predčasných intervencií a v konečnom dôsledku predčasných pôrodov a zbytočných vnútromaternicových úmrtí. Tento test sme zaviedli ako prvá klinika na Slovensku ešte v roku 2017. Odvtedy sa nám podarilo vďaka testovaniu ochrániť zdravie matiek a plodov. Jednoducho povedané, vieme oddialiť zbytočný predčasný pôrod a ochrániť dieťa pred následkami takéhoto pôrodu, ale pri vysokých hladinách sFlt-1/PlGF vieme aj predísť úmrtiu plodu aj z iných príčin ako je preeklampsia. Po 5 rokoch máme dostatok skúseností s týmto testovaním, a preto sme aj poskytli dostatok informácií do odbornej diskusie s Ministerstvom zdravotníctva k zavedeniu tejto metodiky do štandardnej zdravotnej starostlivosti o tehotné pacientky, aby bola dostupná na celom Slovensku.

Dnes je možné hladiny angiogénnych faktorov sledovať vďaka modernému testu spočívajúcemu v odbere krvi matky. Hladiny týchto faktorov sú v nerovnováhe už pred objavením sa prvých príznakov preeklampsie. Táto vedomosť nám umožňuje rozpoznať preeklampsiu včasnejšie ako doposiaľ.
Doc. MUDr. Erikom Dosedlom PhD., MBA. ,  primár Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Nemocnice Košice-Šaca

V čom spočíva najväčšie nebezpečenstvo preeklampsie?

Dnes je možné hladiny angiogénnych faktorov sledovať vďaka modernému testu spočívajúcemu v odbere krvi matky. Hladiny týchto faktorov sú v nerovnováhe už pred objavením sa prvých príznakov preeklampsie. Táto vedomosť nám umožňuje rozpoznať preeklampsiu včasnejšie ako doposiaľ. Zaujímavé je zistenie, že nerovnováha týchto faktorov nesúvisí len s rozvojom preeklampsie, ale taktiež predpovedá riziko vnútromaternicovej smrti plodu a závažných porúch placentácie s následnou rastovou reštrikciou plodu. Čím skôr sa vyvinie patológia tehotenstva, tým markantnejšia je dysbalancia angiogénnych faktorov. 

Ako vyzerá samotná liečba?

Liečba preeklampsie je stále len symptomatická, vyčkávacia, aby sme porodili čo najzrelší plod. Jedinou kauzálnou liečbou je pôrod plodu. V súčasnosti sa však študuje možnosť očisty plazmy od látok spôsobujúcich preeklampsiu, ale aj terapia pomocou nukleových kyselín. Ak liečba nezaberá, vážnymi komplikáciami sú zvýšenie krvného tlaku do život ohrozujúcich pasiem, kŕčovitý stav eklampsia, predčasné odlučovanie placenty so život ohrozujúcim krvácaním, rozvrat vnútorného prostredia až smrť plodu a matky.

Súvisiace články

Video

Poradňa zdravia

Zobraziť

Dcérku po suši už týždeň bolí brucho, lekári nič nezistili. Čo to znamená?

Charakteristickou súčasťou suši sú surové ryby ako tuniak, losos či makrela, ikry, plody mora, napríklad krevety, chobotnice, kalmáry, ježovky a kraby. Môže obsahovať aj zeleninu, vaječnú omeletu, tofu alebo huby. Ďalšou základnou surovinou sú morské riasy. Po jeho požití môže dôjsť k akútnej gastritíde, ktorá sa prejaví vracaním, bolesťou brucha. Môže ísť aj o potravinovú alergiu, tá má rôzne prejavy. Môže to byť kožná reakcia, svrbenie nosa či očí, kašeľ, kŕče a bolestí brucha, hnačka či zvracanie. Vtedy je najdôležitejšie pokúsiť sa konkrétny prejav spojiť s potravinami, ktoré sa v posledných hodinách konzumovali. Organizmus na ne môže reagovať rôzne, keďže ide o viaceré alergény súčasne. Ak alergie v rodine nemáte, tri roky je u dieťaťa vek, kedy suši môže ochutnať. Konzumácia surových rýb je bezpečná len pri normálnom zažívaní a ak ryba bola pripravená v čistom prostredí. Surové ryby sa, oproti vareným, ľahšie stanú útočiskom pre parazity a baktérie. Tie spôsobia hnačky či otravu.

čítať viac

Je vhodný transfer embrya s mozaikou po predimplantačnej genetickej diagnostike?

Mnoho IVF cyklov môže skončiť pre liečený pár sklamaním, pretože nedôjde  k zahniezdeniu embrya v maternici matky. Jednou z možných príčin tohto nezdaru môže byť nesprávne množstvo genetického materiálu, to je nesprávny počet chromozómov embrya, ktoré bolo prenesené do maternice ženy. Stav, kedy sa v embryu vyskytujú niektoré chromozómy navyše alebo kedy niektoré chromozómy naopak chýbajú, nazývame aneuploidiou.

Zatiaľ, čo niektoré typy aneuploidií môžu viesť k narodeniu dieťaťa s Downovym syndrómom spôsobeným nadbytočným chromozómom 21 či Edwardsovym syndrómom spôsobeným nadbytočným chromozómom 18, končí väčšina tehotenstiev z aneuploidných embryí spontánnym potratom. Len embryo s normálnym počtom chromozómov má šancu, že sa zahniezdi, nebude potratené a povedie k narodeniu zdravého dieťaťa.

PGD je metóda, ktorá je realizovaná v rámci IVF cyklu v prípade, že je vopred známe riziko prenosu genetického ochorenia z rodičov na potomstvo. Táto metóda umožňuje genetické vyšetrenie embryí pred ich vložením do maternice.

Lekár - klinický genetik je špecialista spolupracujúci s Centrom asistovanej reprodukcie. Ten, po ukončení diagnostiky na konzultácii vysvetlí páru, ktorý o vyšetrenie požiadal, výsledok vyšetrenia a odporučí transfer embrya. Na základe našich dlhoročných skúseností sa transfer embrya s mozaikou neodporúča.

čítať viac
doktor

Opýtajte sa
odborníka

Poraďte sa s našimi
odborníkmi.

Položiť otázku

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku
doktor