MENU
Poradňa zdravia

Synček sa stále pýta prosím, hoci inokedy počuje dobre. Je to tik?

Synček sa stále pýta „prosím?“. Akoby nepočul, čo mu povieme, niekedy aj trikrát musíme zopakovať, hoci inokedy zachytí aj šepot. Pred rokom mal zápaly uška, po preliečení mu však žiadne následky nezistili. Môže ísť o nejaký tik?

Pri akomkoľvek, aj počiatočnom podozrení, že vaše dieťatko nepočuje dobre, je nutné informovať svojho pediatra, ktorý posúdi a zváži ďalší postup. Väčšinou ho odošle do detskej ORL ambulancie. Ako pri všetkom, aj tu je dôležitá skorá a správna diagnostika problému. To je možné len podrobnými odbornými vyšetreniami na prístrojoch – audiometrom. Audiogram – krivka počutia dokáže napovedať, aké silné zvuky na rozličných frekvenciách dieťa zachytí. Pri vylúčení ORL príčiny zvážte vyšetrenie u neurológa alebo psychológa. Tiky sú bezúčelné, neslúžia žiadnej očividnej funkcii. Objavujú sa mimovoľne a náhle, vo forme stereotypných pohybov alebo zvukov. Komplexné zvukové tiky sa prejavujú v podobe slov, či celých viet, ktoré obvykle majú význam. Palilália je chorobné opakovanie jedného slova alebo vety.

doktor

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku

Video