MENU
Poradňa zdravia

Súvisí zlá výslovnosť synčeka s prekonanými zápalmi ucha?

Logopedička nás upozornila, že syn spodobuje niektoré hlásky aj tam, kde sa spodobovať nemajú. V minulosti mal zápaly ucha, súvisí to?

Mnohé vedecké štúdie dokumentujú súvislosť medzi chronickým zápalom stredného ucha a oneskoreným vývinom reči, poruchou reči. Dieťa si osvojuje rečové schopnosti predovšetkým prostredníctvom sluchu. V dôsledku sluchovej poruchy je dieťa ochudobnené o zvukové podnety, preto sa jeho rečový vývin môže oneskorovať. Chronický zápal stredného ucha bez znakov infekcie ako bolesti a horúčky je obzvlášť problematický, keďže ochorenie sa nemusí diagnostikovať niekoľko týždňov až mesiacov. Ak máte podozrenie, že vaše dieťa má chronický zápal stredného ucha, navštívte ušného lekára, ktorý posúdi stav dieťaťa a začne vhodný liečebný postup. Ak je to nutné, dieťa absolvuje vyšetrenie sluchu, je neinvazívne a nebolestivé.

doktor

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku

Video