MENU
Poradňa zdravia

Šetria generiká skutočne moje peniaze alebo peniaze poisťovne?

Šetria generiká skutočne moje peniaze alebo peniaze poisťovne?

Z pohľadu zdravotných poisťovní ako platcov nezáleží na tom, či lekár predpíše originálny liek alebo generický. Výška úhrady zdravotnej poisťovne je na úrovni najlacnejšieho lieku v referenčnej skupine liečiva. Prakticky to znamená, že cena úhrady originálneho a generického prípravku je pre poisťovňu obyčajne rovnaká, líši sa len cena doplatku pre pacienta a generikum má spravidla nižší doplatok.

Generické prípravky však predstavujú pomerne účinný nástroj pre zdravotné poisťovne a tvorcov liekovej politiky, ako obmedziť náklady na zdravotníctvo. Jedným z dôvodov je aj to, že generické firmy sú schopné uviesť na trh totožný liek za neporovnateľne nižšiu cenu, a teda aj cena predávaného produktu môže byť výrazne nižšia. S nástupom generika na trh klesá úhrada liečivej látky automaticky o 25 percent bez ohľadu na to, či je v podobe originálneho alebo generického prípravku. S tým súčasne klesá i úhrada originálneho lieku, a ak chce jeho výrobca ďalej svoj produkt predávať, musí jeho cenu znížiť – v opačnom prípade by sa stal prípravok neúmerne drahým.

Hlavný význam generík tkvie v tom, že stláčajú cenu celej liekovej skupiny a umožňujú tým liečiť väčšie množstvo pacientov a v konečnom dôsledku poisťovňa s nárastom liečených pacientov financie neušetrí.

logologo
Zdroj: Dr.Max
doktor

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku

Video