MENU
Poradňa zdravia

Šesťročný syn je strašne maličký, meria iba meter. Čo máme robiť?

Šesťročný syn váži iba 16kg a meria 101cm. Čo robiť? Prosím, poraďte.

Rast do dĺžky je u človeka možný len počas detstva a útlej mladosti. Je charakteristickým prejavom tohto obdobia. Riadi sa pomerne presnými pravidlami, ktoré sú typické pre určité vekové obdobie dieťaťa. Normálny rast je možný len u zdravého jedinca a naopak, jeho porucha signalizuje, že čosi nie je v poriadku. Sú pomerne veľké individuálne rozdiely v rýchlosti a spôsobe rastu medzi jedincami. Rast ovplyvňujú rôzne faktory. Z vnútorných faktorov sú to predovšetkým genetické danosti. Z vonkajších faktorov sa uplatňujú správna výživa a dostatok okysličenia tkanív. Pre optimálny rast dieťaťa je potrebná aj psychická pohoda. Známa je rastová retardácia citovo deprimovaných detí. Na rast môžu pôsobiť aj krátkodobé vplyvy. Známa je určitá sezónnosť v rýchlosti rastu, v lete sa rastie o niečo rýchlejšie než v zime. Krátkodobé spomalenie rastu býva pri akútnych ochoreniach, nie je však významné pre konečnú výšku jedinca, lebo sklz sa neskôr dobieha. Možno povedať, že zdravé dieťa žijúce v normálnych životných podmienkach, sa vyvíja a rastie primerane. Ideálnu hmotnosť dieťaťa môžeme určiť na základe tabuliek, ktoré vyjadrujú závislosť hmotnosti na veku dieťaťa. Presnejšie je však posudzovanie hmotnosti vo vzťahu k výške dieťaťa. Orientačný výpočet hmotnosti dieťaťa: 2 x vek + pre deti 2 až 5 ročné 3 x vek + pre deti 6 až 15 ročné.

doktor

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku

Video