MENU
Poradňa zdravia

Prečo majú diagnostické prúžky na moč dátum spotreby?

Prečo majú diagnostické prúžky na moč dátum spotreby? Keď sú po záruke, už neukazujú správne?

Diagnostické prúžky sú určené na semikvantitatívnu analýzu moču. Pomocou testovacích prúžkov môžeme stanoviť viaceré parametre ako sú pH, leukocyty, bielkoviny, glukóza, hemoglobín, bilirubín, urobilirubín, nitrity či ketolátky.

Jednotlivé prúžky obsahujú na nosiči špecifické činidlá, ktoré pri kontakte s látkami v moči zreagujú a tým zmenia farbu. Na základe zmeny farby pacient vie vyhodnotiť prítomnosť alebo neprítomnosť už spomínaných látok. Keďže sa jedná o chemické zlúčeniny, časom môžu nastať rozkladné zmeny a teda testovacie prúžky nemusia ukazovať správne hodnoty.

Podobný dôsledok môže mať aj uchovávanie pri nesprávnych podmienkach (vysoké teploty, vlhkosť). Preto sa aj pri testovacích prúžkoch udáva exspirácia. V dobe exspirácie výrobca garantuje, že jednotlivé činidlá sú stabilné, nepodliehajú chemickým zmenám a teda je zaručená správnosť merania.

doktor

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku

Video