MENU
Poradňa zdravia

Ostane po odstránení znamienka na bruchu viditeľná jazva?

Zvažujem dať si vybrať väčšie znamienko na bruchu. Ostane mi tam klasická jazva so stehmi, ako mám z detstva na kolene? Alebo sa dnes už zašíva inými metódami ako pred 30 rokmi? Či nie je lepšie mať znamienko ako veľkú jazvu...

Znamienka predstavujú léziu kože a je vhodnejšie odstrániť ich vcelku. Najradikálnejší spôsob je chirurgické odstránenie v celej hrúbke kože s histologizáciou. Jeden z najzhubnejších nádorov – malígny melanóm, nie je možné stále odhaliť inak ako klinickým vyšetrením. Odparovanie laserom, alebo plazmou je len estetické, odstraňuje pigmentácie do určitej hĺbky, ale nikdy nie radikálne a po odstránení nie je možnosť presnej diagnostiky. Preto my chirurgovia uprednostňujeme radikálne odstránenie s histologickým vyšetrením /pod mikroskopom/, a v prípade potreby ešte radikálnejšie výkony - v  rámci prevencie pred malígnym melanómom kože. Čo sa týka jaziev, problematika je rozsiahla, ale vždy je viac možností ako to riešiť. Najlepšie je to prekonzultovať ešte pred výkonom s ošetrujúcim lekárom. Pri rozhodovaní sa o spôsobe odstránenia znamienka treba mať na zreteli aj možnosť náhodného zistenia malígneho melanómu pri negatívnom kožnom vyšetrení.

doktor

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku

Video