MENU
Poradňa zdravia

Mám dve cysty na vaječníkoch, treba ich odstrániť?

Mám 45 rokov. Pred 5 rokmi som absolvovala odstránenie maternice a teraz mám na vaječníkoch dve cysty vo veľkosti 5 cm. Lekár mi doporučil odstránenie vaječníkov. Neviem sa rozhodnúť, čo by ste mi doporučili? Maternicu mi odstránili z dôvodu myómu.

Na základe vašej otázky nie je jednoznačné o aký typ ovariálnej cysty ide, preto si povieme o nich podrobnejšie. Avšak k určeniu diagnózy a závažnosti stavu je potrebné ultrazvukové vyšetrenie vrátane prietokov, ktoré sa realizujú do 10teho dňa menštruačného cyklu a tiež odberu krvi na tzv. tumor markery. Skúsený gynekológ Vám rozhodne poradí najlepšie, dôverujte mu.

Cysty na vaječníkoch sú pomerne častým nálezom u žien v reprodukčnom období. Zvyčajne sú bez klinických príznakov, avšak pri pokročilom náleze sa zväčša vyskytuje bolestivosť v podbruší, zažívacie ťažkosti, či poruchy menštruačného cyklu. Najčastejšie sú diagnostikované počas preventívnych prehliadok ultrazvukovým  vyšetrením. Delíme ich na benígne, hranične malígne a malígne. Ich rozmery sú od mikroskopických až po obsah niekoľkých litrov. Väčšinou sa vyskytujú na povrchu vaječníka, menej často vo vnútri, či na stopke. 

Dostatočný priestor v brušnej dutine umožňuje ovariálnym cystám pomerne jednoduchý rast a pacientka často krát prichádza do gynekologickej ambulancie s už pokročilým nálezom. Medzi sprievodné klinické príznaky môže patriť bolestivosť v podbruší, dyspareunia (bolestivý pohlavný styk), poruchy menštruačného cyklu, pri torzii (zaškrtení) vaječníka akútne kolikovité bolesti.

Jednoduchá cysta častokrát spontánne praskne v nasledujúcich menštruačných cykloch, čo potvrdí USG nález voľnej tekutiny v malej panve. Preto je pri náleze folikulárnej cysty zvyčajne indikovaný kontrolný ultrazvuk o 3 mesiace. Pri perzistujúcej cyste je potreba histologického overenia cysty a teda operačné riešenie, zväčša laparoskopia.

Ďalším typom cysty je tzv. endometriálna cysta (čokoládová cysta).  Endometrióza je ochorenie typické pre reprodukčné obdobie ženy, kedy sa sliznica maternice vyskytuje mimo jej typickú lokalizáciu – dutinu maternice. Prebiehajú v nej cyklické zmeny podobné zmenám ako sú pri menštruačnom cykle. K diagnostike slúži USG s typickým obrazom, stanovenie hladiny onkomarkera CA 125. Tu sa vyžaduje chirurgické odstránenie.

Dermoidná cysta vzniká zo zárodočných buniek vaječníka. Typický je obsah týchto cýst, kde sa môže vyskytovať akékoľvek tkanivo ľudského tela (vlasy, chrupavka, nechty, kožný maz, zub). Pravdepodobnosť malígnej transformácie u tohto typu cysty sa pohybuje okolo 1 - 2 %. Základom liečby je chirurgické odstránenie cysty so snahou o laparoskopický prístup.

Paraovariálna cysta je lokalizovaná v blízkosti vaječníka, nie však na jeho povrchu. Malé a asymptomatické cysty nevyžadujú liečbu, dôležité je sledovanie pacientky. Veľké cysty resp. symptomatické (bolesti v podbruší) sú riešené chirurgicky.  

Hranične malígne ovariálne nádory sú osobitou skupinou benígnych nádorov vaječníka, ktoré vykazujú niektoré znaky malignity, mikroskopickým vzhľadom, ale aj biológiou tumoru. Vďaka pomalému rastu a malej agresivite nádorov je u väčšiny pacientok diagnostikované včasné ochorenie a to pomocou USG vyšetrenia, CT či MR. Liečba je chirurgická so snahou kompletnej extirpácie nádoru.

Malígne ovariálne nádory nepatria medzi najčastejšie gynekologické malignity, ale  vyznačujú sa vysokou mortalitou. Podobne ako pri ostatných cystách prebiehajú spočiatku zväčša bez príznakov. Rýchly rast a často vysoká agresivita týchto nádorov privedie pacientku do ambulancie zvyčajne s už pokročilým nálezom. Voľbou je radikálna chirurgická liečba s následnou zväčša onkologickou liečbou. Pri výskyte tejto diagnózy u priameho príbuzného je vhodné genetické vyšetrenie mutácii špecifických génov spojených s týmto ochorením (BRCA1, BRCA2).

doktor

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku

Video