MENU
Poradňa zdravia

Kedy je schudnutý človek vhodný na odstránenie nadmernej kože?

Podľa čoho sa rozhodujete, že už je schudnutý človek vhodný na odstránenie nadmernej kože?

Aby sme pristúpili k chirurgickému odstráneniu nadmernej kože, je nutné, aby sa schudnutý človek, okrem iného, udržal nejaký čas na nižšej váhe. Čo sa týka ustálenia hmotnosti, je dobré mať ju stabilizovanú aspoň pol roka po masívnom schudnutí. Pár kilogramov hore - dolu nezaváži, ale v čase operácie si chceme byť čo najviac istí, že pacient je vhodný na estetický zákrok a netrpí len jojo efektom a  vzápätí po dosiahnutí cieľa hneď nepriberie. Ďalším dôležitým faktom je, že ide o chirurgický zákrok v celkovej anestézii- to znamená, že pacientov zdravotný stav by mal byť natoľko stabilizovaný, aby ho mohol podstúpiť bez väčšieho rizika. Na zhodnotenie zdravotného stavu slúži Interné predoperačné vyšetrenie ako aj ostatné špecifické predoperačné vyšetrenia s ohľadom na plánované korekcie. Vekový faktor nie je až tak dôležitý, skôr je dôležitý celkový zdravotný stav a kondícia pacienta. Ide totiž, častokrát, o kombinované operačné zákroky s dlhším trvaním anestézie a krvnými stratami, ktoré musí organizmus zvládnuť a následne sa aj adekvátne zahojiť, čo je veľmi náročné.

doktor

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku

Video