MENU
Poradňa zdravia

Generiká sa týkajú aj výživových doplnkov? Ako sa mám orientovať?

Generiká sa týkajú aj výživových doplnkov? Keď som zháňala Ginkgo biloba, tak mali rôzne škatuľky. Ako sa mám orientovať?

Generikum definuje zákon o originálnych a generických liekoch č. 363/2011. Podľa neho sa pod generickým liekom rozumie taký liek, ktorý má rovnaké kvalitatívne a kvantitatívne zloženie liečiv a rovnakú liekovú formu ako originálny liek. Jeho biologická rovnocennosť s originálnym liekom bola dokázaná primeranými skúškami biologickej dostupnosti, a vlastnosti generika sa výrazne nelíšia z hľadiska bezpečnosti, alebo účinnosti od originálneho lieku.

Takže pojem generikum sa týka iba liekov a nie výživových doplnkov. Je veľa výrobcov, ktorí vyrábajú podobné výživové doplnky, ale zložením sa môžu, ale nemusia líšiť. Ak máte overený výrobok, môžu vám ho objednať v ktorejkoľvek lekárni. Môžete sa riadiť aj cenou výrobkov, práve v tej sa vo väčšine prípadov líšia. Lekárnik vám bude vedieť poradiť a porovnať obsah jednotlivých výrobkov a vybrať najlepší.

logologo
Zdroj: Dr.Max
doktor

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku

Video