MENU
Poradňa zdravia

V akom veku dieťaťa sa rozhodne o nadváhe? Dcérka veľa papá

V akom veku dieťaťa sa rozhodne o nadváhe? Trojročná dcérka veľa papá, ale len zdravé. Sladkosti nepozná. Zdá sa mi však, že nie je taká pohyblivá, ako iné deti. Nútiť ju alebo z toho vyrastie?

Na hodnotenie nadváhy a obezity v období rastu a vývinu organizmu nestačí samotná hmotnosť, ktorá prirodzene stúpa. Treba ju hodnotiť vzhľadom k výške tela, nie k veku. Pomerne hodnoverným kritériom zostáva index telesnej hmotnosti – body mass index (BMI = hmotnosť v kg / výška v m2 ). V pediatrii sú pre všetky vekové skupiny vytvorené percentilové grafy BMI, ktoré umožňujú porovnať BMI vyšetrovaného dieťaťa podľa veku a pohlavia s referenčnou normou v danej populácii. V detskom veku dochádza k plynulému prírastku hmotnosti. Nespôsobuje ho len zmnoženie tukového tkaniva, ale i rozvoj kostry a svalovej hmoty. Navštívte všeobecného lekára, ktorý vykoná tieto antropometrické vyšetrenia u dieťaťa a navrhne v prípade potreby ďalší postup.

doktor

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku

Video