MENU
ochorenia-a-z

Zelený zákal (glaukóm)

Základný popis choroby

Zradnosťou glaukómu je, že vás nič nebolí, nemáte pocit niečoho zvláštneho, no pritom sa vám pomaly, systematicky poškodzuje zrakový nerv a nenávratne strácate zrak. Odhaduje sa, že asi polovica ľudí s touto diagnózou o nej vôbec netuší. Zelený zákal sa pritom uvádza ako druhá najčastejšia príčina oslepnutia. Dôvodom postupného strácania zraku pri glaukóme je odumieranie nervových vlákien zrakového nervu v dôsledku priveľkého tlaku očného moku naň, alebo zhoršené vyživovanie zrakového nervu cievnym systémom. V stredoeurópskej populácii je výskyt tzv. primárneho glaukómu s otvoreným uhlom asi 2 až 4% a jeho príčinu dodnes lekári jednoznačne nepoznajú.

Rizikové faktory:

  • Dedičnosť - pri výskyte glaukómu v blízkej rodine – u rodiča, súrodenca – máte štyri- až deväťkrát vyššiu pravdepodobnosť, že sa objaví aj u vás.
  • Migréna, cukrovka, nízky tlak, ateroskleróza - tieto diagnózy spôsobujú, každá iným mechanizmom, nedokrvenie periférnych častí ciev, ku ktorým patria aj očné cievy. Tým môže dôjsť k horšej výžive zrakového nervu a jeho poškodzovaniu.
  • Lekár vám okrem iného zmeria vnútroočný tlak, stav zorného poľa, vyšetrí očné pozadie. Hraničné hodnoty tlaku okolo 23 až 25 torrov či zmenený zrakový nerv sú pre neho indíciou, aby doplnil aj ďalšie špecializované zobrazovacie vyšetrenia.

Video