MENU
ochorenia-a-z

Zápcha (obstipácia)

Základný popis choroby

Zápcha, čiže obstipácia, patri medzi najčastejšie gastrointestinálne poruchy a postihuje asi 15% dospelej populácie a nad 65 rokov veku je popisovaná až u 30 až 40% západnej civilizácie. Častejšia je u starších ľudí, detí a žien. Chronická obstipácia je bežná u seniorov nad 65 rokov a vyskytuje sa 2x častejšie u žien ako u mužov, a to vo všetkých vekových kategóriách.

Zápcha nie je samostatným ochorením, ale je príznakom viacerých zdravotných problémov. O zápche môžeme hovoriť vtedy, ak dochádza k vyprázdňovaniu stolice menej ako tri razy do týždňa so zahustením črevného obsahu a s ťažkosťami pri vyprázdňovaní. V takom prípade je pohyb stolice hrubým črevom spomalená a nezriedka ju sprevádza aj porucha defekačného reflexu, čiže návyku na vyprázdnenie.

Medzi príznaky zápchy patrí sťažené a menej časté vyprázdňovanie čreva, pocity nepohodlia v bruchu, ktoré vznikajú v dôsledku hromadenia plynov, kožná vyrážka, povlak na jazyku, zápach z úst, bolesti hlavy.

Video