MENU
ochorenia-a-z

Vysoký krvný tlak (artériová hypertenzia)

Základný popis choroby

Vysoký krvný tlak sa definuje ako zvýšenie horného, systolického tlaku nad 140 a spodného, diastolického nad 90 mmHg (milimetrov ortuťového stĺpca). Normálne hodnoty krvného tlaku (TK) sú 130/80. Odhaduje sa, že postihuje 30-45% dospelej populácie, na Slovensku v súčasnosti 20-22%. Pri primárnej hypertenzii sa príčina nezistí, sekundárnu spôsobujú ochorenia obličiek, nadobličiek, štítnej žľazy, niektoré lieky, gravidita a iné. Vyskytuje sa asi u 5-10% pacientov. Už aj mierne zvýšenie krvného tlaku môže byť spojené so zdravotnými rizikami. Predstavuje najrizikovejší faktor pre rozvoj srdcovo-cievnych ochorení s následnými komplikáciami. Najzávažnejšie sú cievna mozgová príhoda, srdcové zlyhanie, srdcový infarkt, náhla smrť. Vysoký krvný tlak skracuje život v priemere o 10 rokov.

Video