MENU
ochorenia-a-z

Úpal

Základný popis choroby

Úpal, úžeh, slnečný úpal... Často sa možno stretnúť s terminologickým zmätkom. Pri začiatočných príznakoch, ku ktorým patria bolesť hlavy, kŕče, vracanie treba hovoriť o prehriatí. Neskôr, keď sa ťažkosti vystupňujú hovoríme úpale. O tepelnom úpale hovoríme, ak nastanú problémy po práci v skleníku, športe alebo fyzickej námahe v nevetranom priestore alebo pri vysokej peci v oceliarni. Slnečný úpal vás najčastejšie postihne na pláži. Teplota povrchu ľudského tela sa za normálnych okolností pohybuje okolo 27 stupňov Celzia, vyššia je len v telesných dutinách. Ak je vonkajšia teplota 28 stupňov Celzia, prestáva fungovať jeden z ochladzujúcich mechanizmov, ide o odovzdávanie tepla z tela do okolia. Na ochladenie vtedy slúži len potenie. Pri nedostatočnom pitnom režime sa prestanete potiť a začína prehriatie.

Video