MENU
ochorenia-a-z

Trombocytopénia

Základný popis choroby

Primárnu imunitnú trombocytopéniu (ITP) charakterizuje nízky počet krvných doštičiek, trombocytov, pričom počet bielych a červených krviniek je normálny. Táto diagnóza sa stanovuje vylúčením iných príčin ako sú leukémia, lymfómy, infekčné choroby, poruchy imunitného systému, nehematologické nádory, či choroby kostnej drene. Podstatou ITP je skrátené prežívanie krvných doštičiek v krvnom obehu pacienta pre zvýšenú deštrukciu najmä v slezine v kombinácii so zníženou tvorbou mladých krvných doštičiek v kostnej dreni. Spôsobujú to protilátky proti trombocytom v krvi a v kostnej dreni. Na Slovensku s touto chorobou žije asi 4000 ľudí, ročne pribudne 6-7 ďalších na stotisíc. V súvislosti s príčinami ochorenia sa uvažuje o možnom vplyve niektorých liekov. V prípade chronickej formy, ktorá je častejšia u dospelých, vyvolávajúca príčina tvorby protilátok proti vlastným krvným doštičkám, nie je jasná. U detí sa ITP častejšie vyskytuje na jeseň a jar, čo sa dá vysvetliť vírusmi, ktoré najmä u nich môžu byť spúšťačom akútnej formy ochorenia. Vírusovú infekciu mohli prekonať približne 2 až 4 týždne pred nástupom trombocytopénie. U časti detí ITP spontánne do niekoľkých mesiacov ustúpi i bez liečby. Väčšinou mávajú nekomplikovaný priebeh vyžadujúci len sledovanie. U dospelých môže trvať viac ako rok, no ľahšie formy sa tiež len pozorujú.

Video