MENU

Užitočné rady

Riziko cievnej mozgovej príhody je najvyššie v najbližších dňoch po TIA. Približne polovica všetkých mozgových príhod sa objaví v prvých 24 hodinách. Jeden človek z 12 po TIA má pravdepodobnosťporážky do jedného týždňa. Deväťdesiatdňové riziko vzniku cievnej mozgovej príhody po prekonanom TIA je 12-20%, pričom najvyššie riziko je v priebehu prvých dvoch dní. U pacientov s viacerými rizikovými faktormi je možnosť recidívy CMP až 36%. Preto k pacientom s TIA musíme pristupovať ako k akútnemu stavu. Riziko vzniku CMP je najvyššie v prvých 3 mesiacoch, ale je aj neskôr, len o niečo nižšie.

Video