MENU

Následky

TIA ako taký prebehne bez liečby, liečia sa rizikové faktory TIA. Každý pacient po prekonanom TIA musí užívať sekundárnu prevenciu podľa príčiny. Buď protidoštičkovú liečbu, ak sa zistí fibrilácia predsiení tak liečbu antikoagulačnú, pri závažnom zúžení mozgovej cievy na krku môže to byť aj operačné liečenie tohto zúženia, alebo zavedenie stentu. Pri menej závažnom zúžení je to kombinácia protidoštičkovej liečby a statínov. Pri vysokom krvnom tlaku jeho liečba. Ale pacient by mal niečo urobiť aj sám – mať zdravú životosprávu, dostatok pohybu, udržiavať si telesnú hmotnosť, správne stravovanie.

Video